จังหวัด เอียนบ๊าย จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตเขาตอนบนของเวียดนาม

10 มีนาคม 2560 - 14:31:44


(VOVworld)- จังหวัดเอียนบ๊ายเป็นหนึ่งในท้องถิ่นเขตเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามและอากาศปลอดโปร่งบริสุทธิ์พร้อมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆซึ่งได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ทางจังหวัดได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆในภูมิภาคนี้

จงหวด เอยนบาย จดทองเทยวทนาสนใจในเขตเขาตอนบนของเวยดนาม hinh 0
นาขั้นบันไดหนึ่งในทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของจังหวัดเอียนบ๊าย

จังหวัดเอียนบ๊ายอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ200กิโลเมตร เป็นแหล่งอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มจึงช่วยสร้างความหลากหลายและความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่นทั้งด้านวิถีชีวิตและประเพณีให้แก่เอียนบ๊าย ทัศนียภาพที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ธรรมชาติของเอียนบ๊ายคือระบบทุ่งนาขั้นบันไดหมู่กังฉาย อยู่ใต้เชิงเขาหว่างเลียนเซิน โดยต.ลาฟ๊านเติ๋นและเจ๊กูญาคือท้องถิ่นสองแห่งที่มีนาขั้นบันไดสวยงามที่สุดจนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของทั้งนักท่องเที่ยวและช่างภาพที่มาเก็บความงดงามน่าทึ่ง ชวนอัศจรรย์ใจของธรรมชาติในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่นาข้าวเหลืองทองอร่ามเมื่อต้องแสงอาทิตย์ เมื่อมาเที่ยวท้องถิ่นแห่งนี้ท่านจะได้เห็นผลงานวิจิตศิลป์แห่งธรรมชาติจากภาพของเด็กชนเผ่ากำลังวิ่งเล่นตามคันนา สาวๆนั่งบนโขดหินปั่นด้ายพร้อมรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้า เราสามารถพบเห็นนาขั้นบันไดได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ตามไหล่เขา เชิงเขาหรือตามหุบเขา ที่ไหนก็มีนาขั้นบันไดที่สร้างเป็นชั้นๆเหมือนทางขึ้นฟ้า นาย หย่างมี้ ฝื่อ ชาวม้งที่หมู่กังฉาย เผยว่า“การปลูกข้าวแบบนาบันไดนั้นลำบากมากแต่เราก็ภูมิใจ แม้ผมยังไม่ได้ท่องเที่ยวหลายที่แต่ในใจผม นาขั้นบันไดของบ้านเกิดนั้นสวยที่สุด

เดือนกันยายน เมื่อแสงแดดจัดของหน้าร้อนเริ่มถูกแทนที่ด้วยลมเย็นเบาๆของฤดูไม้ผลัดใบ ทุ่งนาขั้นบันไดที่ต.ตู๊เหละ ช่วงช่องเขา เคาฝะ แห่งตำนานในอ.วันเจิ๊นจ.เอียนบ๊ายก็เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นน้ำตกแห่งรวงข้าวทองที่ไหลลงมาจากไหล่เขา ชาวบ้านแถบนี้ส่วนใหญ่คือชนเผ่าม้งและไท มีอาชีพทำข้าวเม่าเพื่อบริการนักท่องเที่ยว

จงหวด เอยนบาย จดทองเทยวทนาสนใจในเขตเขาตอนบนของเวยดนาม hinh 1

จุดท่องเที่ยวอีกแห่งที่ดึงดูดผู้คนมาเที่ยวเอียนบ๊ายคือ ช่องเขาเคาฝะ ซึ่งในภาษาชนเผ่าหมายถึง เขาฟ้า เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแถบนี้เป็นยอดเขาที่สูงตระหง่านท่ามกลางทะเลเมฆ ช่องเขาเคาฝะมีระยะทาง30กิโลเมตรเชื่อมระหว่างอ.วันเจิ๊นและอ.หมู่กังฉาย เป็นหนึ่งในเส้นที่ที่คดเคี้ยวและสูงชันที่สุดของเวียดนามแต่ก็เป็นเส้นทางที่มีทัศนียภาพที่งดงามยิ่งนักเช่น ป่าดงดิบหรือนาขั้นบันได นางหว่างหมีแหง นักท่องเที่ยวจากฮานอยกล่าวว่า“เส้นทางผ่านช่องเขาเคาฝะได้สร้างความรู้สึกสุดยอดมาก เพราะภาพที่งดงามแห่งเมฆหมอกและขุนเขาพร้อมบ้านเรือนของชนกลุ่มน้อยที่ผุดโผล่กลางฟ้า หรือนาข้าวที่เป็นชั้นๆสุดลูกหูลูกตา ซึ่งประสบการณ์นี้จะไม่มีอะไรมาแลกได้”

เนื่องจากเป็นที่ตั้งหลักอาศัยของ30ชนเผ่า จ.เอียนบ๊าย จึงเป็นท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมหลากหลายน่าสนใจโดยเฉพาะงานเทศกาลพื้นเมืองต่างๆ เช่น เทศกาลนาขั้นบันได เทศกาลวิหารเจ้าแม่ ทากบ่า เทศกาล บุงโหล่ เทศกาลแรกนาขวัญ เทศกาลดอกกาหลง เทศกาลโล้ชิงช้า เป็นต้น ซึ่งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ทางการจ.เอียนบ๊ายได้ผลักดันงานด้านการประชาสัมพันธ์ ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะการสร้างเครื่องหมายการค้าเฉพาะให้แก่การท่องเที่ยวเอียนบ๊ายในปีท่องเที่ยวแห่งชาติเขตตะวันตกภาคเหนือ2017.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว