จุดเด่นวัฒนธรรมทางทะเลและเกาะแก่งของชาวจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) - จังหวัดกว๋างนามทางภาคกลางตอนใต้มีแนวชายฝั่งยาว125กิโลเมตร มีชายหาดธรรมชาติและหมู่เกาะเล็กๆใกล้ฝั่งที่สวยงามอย่างเกาะกู่ลาวจ่ามที่มีระบบนิเวศอันหลากหลายและได้รับการับรองเป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลโลก ซึ่งความสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ช่วยส่งเสริมให้วัฒนธรรมทางทะเลและเกาะแก่งของชาวกว๋างนามได้มีการพัฒนาอย่างหลากหลายน่าสนใจ
จุดเด่นวัฒนธรรมทางทะเลและเกาะแก่งของชาวจังหวัดกว๋างนาม - ảnh 1ชายหาดที่กว๋างนาม 

จากข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับแผ่นดินกว๋างนามสามารถเห็นถึงปัจจัยวัฒนธรรมเกี่ยวกับทะเลและเกาะแห่งอย่างเด่นชัดตั้งแต่ประสบการณ์ในการจับสัตว์น้ำ อาชีพหัตถกรรม การแปรรูปสัตว์น้ำและการค้าขายต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการค้าทางทะเล จากเวียดนามผ่านสิงคโปร์ มาละกา จีน และแหล่งสัตว์น้ำที่สมบูรณ์ นาย เจิ่นดึ๊ก  หัวหน้าหน่วยจัดแสดงและสะสมสิ่งของวัตถุต่างๆของพิพิธภัณฑ์กว๋างนามเผยว่า“ในข้อมูลประวัติศาสตร์ก็มีบันทึกความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่ว่า จากการเดินทางไปทั่วเขตนามห่า ปรากฎว่าปากน้ำทะเลด๋ายเจียมมีบทบาทสำคัญมากในการค้าขายกับประเทศต่างๆ ซึ่งการพบซากเรือล่มที่เกาะกู่ลาวจ่ามได้เป็นการยืนยันว่าเกาะกู่ลาวจ่ามมีบทบาทสำคัญในเส้นทางค้าขายเครื่องเซรามิกทางทะเล นอกจากนั้นยังมีการค้นพบโบราณคดีเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมที่เขตริมฝั่งทะเล บ๋ายออง บ๋ายหล่างด้วย

ที่พิพิธภัณฑ์กว๋างนามและศูนย์บริหารควบคุมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมฮอยอานกำลังเก็บรักษาสิ่งของวัตถุและข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางทะเลกว๋างนามเช่น หนังสือ แผนที่ อุปกรณ์การประมงและสิ่งของที่เก็บจากซากเรือพาณิชย์ที่อัปปางในเขตทะเลกว๋างนามตั้งแต่หลายศตวรรษก่อนและก็มีสิ่งของวัตถุหลายชิ้นถูกนำไปจัดแสดงที่สหรัฐและญี่ปุ่นด้วย ภาพรวมเกี่ยวกับวัฒนธรรมเขตทะเลและเกาะแก่งกว๋างนามทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างได้สะท้อนอย่างมีชีวิตชีวาผ่านวิถีชีวิตในชุมชนชาวกว๋างนามไม่ว่าจะเป็นทำนองเนื้อร้องในเพลงพื้นเมือง เรื่องนิทานหรือประสบการณ์ความรู้ด้านดินฟ้าอากาศ สภาพแวดล้อม อาหารการกิน การต่อเรือ ประเพณีความเลื่อมใสต่างๆ นาย เจิ่นดึ๊ก หัวหน้าหน่วยจัดแสดงและสะสมสิ่งของวัตถุต่างๆของพิพิธภัณฑ์กว๋างนามเผยต่อไปว่า

ความรู้และประสบการณ์ของชาวบ้านเกี่ยวกับทะเลและดินฟ้าอากาศคือการบ่งบอกถึงกระแสน้ำ สภาพอากาศเมื่อมีฝนหรือพายุที่ถูกสอดแทรกเข้าในเนื้อร้องเพลงพื้นเมืองต่างๆซึ่งช่วยให้ชาวประมงเตรียมพร้อมรับมือในระหว่างการออกทะเลจับปลา

นอกจากนี้ เอกลักษณ์ของชาวประมงริมฝั่งทะเลยังถูกสะท้อนให้เห็นผ่านงานเทศกาลพื้นเมืองและประเพณีความเลื่อมใสต่างๆที่จัดขึ้นเป็นประจำเช่น งานเทศกาล บ่าทูบ่น งานเทศกาล ลองจู และเทศกาลเซ่นไหว้ปลาโอง ซึ่งเป็นงานประเพณีด้านความเลื่อมใสที่โดดเด่นเพื่อขอพรให้การออกทะเลจับปลาได้มากและปลอดภัย โดยเทศกาลนี้ถูกจัดขึ้นพร้อมกับการร้องเพลงพื้นเมือง บ๋าจ๋าว ที่มีการรำประกอบในท่าที่สะท้อนให้เห็นกิจกรรมการจับปลาและการขอบคุณปลาโองที่คอยปกป้องคุ้มครองให้ชาวบ้านคลาดแคล้วจากภัยร้ายในขณะออกทะเล

จากคุณค่าวัฒนธรรมที่โดดเด่นและหลากหลายที่ยังได้รับการอนุรักษ์อย่างสมบูรณ์และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ จังหวัดกว๋างนามถือเป็นอีกหนึ่งท้องถิ่นที่เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาเที่ยวภาคกลางเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด