ดาลัต-เมืองแห่งเฟสตีวัลดอกไม้

( VOVworld )-เมืองดาลัตหรือมีชื่ออีกหลายชื่อเช่น เมืองแห่งหุบเขา เมืองแห่งต้นสนคริสต์ตมาส เมืองแห่งความรัก เมืองในหมอกและเมืองแห่งวสันต์ตลอดจนเมืองแห่งเฟสตีวัลดอกไม้

( VOVworld ) - เมืองดาลัตหรือมีชื่ออีกหลายชื่อเช่น เมืองแห่งหุบเขา เมืองแห่งต้นสนคริสต์ตมาส เมืองแห่งความรัก เมืองในหมอกและเมืองแห่งวสันต์ตลอดจนเมืองแห่งเฟสตีวัลดอกไม้

ดาลัต-เมืองแห่งเฟสตีวัลดอกไม้ - ảnh 1
ชาวบ้านดูแลสวนดอกไม้

หลายปีที่ผ่านมา มีการประชาสัมพันธ์เมืองดาลัตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายว่า เมืองแห่งเฟสตีวัลดอกไม้  เมืองดาลัตจัดเฟสตีวัลดอกไม้ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๕  ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันก็มีการจัดถึง ๖ ครั้งแล้ว เฟสตีวัลดอกไม้ในดาลัตตได้กลายเป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยว โดยเพียงใน ๕ วันของการจัดเทศกาลเฟสตีวัลดอกไม้ที่ดาลัตประจำปี ๒๐๑๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม๒๐๑๕ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๐๑๖มีนักท่องเที่ยวม่ชมงานประมาณ ๕ แสนคน  นายหวอ หงอก เหียป ประธานคณะกรรมการประชาชนเมืองดาลัตเปิดเผยว่า เทศกาลเฟสติวัลดอกไม้ดาลัตได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติเกี่ยวกับเมืองดาลันที่สงบสุข โรแมนติกและมีอัธยาศัยดีต่อแขกที่มาเยือน  เฟสตีวัลดอกไม้ดาลัตไม่เพียงแต่เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เมืองดาลัตในจังหวัดเลิมเท่านั้น หากยังนำมาซึ่งสิ่งใหม่ๆที่เป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งเชิดชูคุณค่าของอาชีพปลูกดอกไม้และคุณค่าของดอกไม้และอาชีพค้าขายดอกไม้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองดาลัตในจังหวัดเลิมด่ง  นายหวอ หงอก เหียป เปิดเผยว่า  “ เทศกาลเฟสตีวัลดอกไม้มีวัตถุประสงค์คือ เชิดชูคุณค่าของผู้ผลิตดอกไม้ เกษตรกรที่ปลูกดอกไม้และผู้ประกอบการด้านดอกไม้ อีกทั้งเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ดอกไม้ ศักยภาพของเมืองดาลัตและจังหวัดเลิมด่งในด้านดอกไม้ การท่องเที่ยว การบริการ ชาและกาแฟให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองดาลัตและจังหวัดเลิมด่ง ”

เมืองดาลัตตั้งอยู่ระหว่างเขตหนาวกับเขตอบอุ่นที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ๑๕ องศาเซลเซียสและสูงสุด ๒๔ องศาเซนเซียส ในหนึ่งวันมีสี่ฤดูคือ วสันต์ คีมหันต์ ฤดูไม้ผลัดใบและเหมันต์ ดังนั้นดาลัตจึงมีความได้เปรียบกว่าเมืองอื่นๆในด้านการท่องเที่ยว  ในฤดูร้อน อากาศที่ดาลัตเย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนท้องถิ่นอื่นๆ  ในฤดูหนาว อากาศจะเย็นเหมือนฤดูไม้ผลัดใบในฮานอยและหนาวไม่ถึงกระดูกเหมือนในภาคเหนือ ดาลัตยังมีธรรมชาติ วัฒนธรรมและคนที่เป็นอัตลักษณ์ของเขตเตยเงวียนที่มีป่าเขาลำเนาไพร  ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อดาลัตกลายเป็นเมืองแห่งเฟสตีวัลดอกไม้จะทำให้ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความเป็นมนุษยชาติของที่นี่มีคุณค่ามากขึ้นจึงดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติพากันมาที่นี่มากขึ้น  นายเหงวียน วัน เฮือง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดเลิม ด่งเปิดเผยว่า  ทางการและชาวดาลัตร่วมกันสร้างเครื่องหมายการค้าให้แก่เมืองดาลัตว่า เป็นเมืองแห่งเฟสติวัลดอกไม้ นายเฮืองกล่าวว่า  “ นอกเหนือจากต้นไม้และดอกไม้ที่ปลูกตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้ว แต่ละปียังปลูกต้นไม้ที่เหมาะกับอากาศที่นี่ตามถนนทุกสายและสำนักงานราชการ ทางการได้ระดมชาวดาลัตปลูกต้นไม้และดอกไม้ในบริเวณบ้านของตนเอง  ทั้งนี้เพื่อทำให้ดาลัตกลายเป็นเมืองแห่งต้นไม้และดอกไม้ ถนนทุกสายและบ้านทุกบ้านต่างมีต้นไม้และดอกไม้ โดยเฉพาะจุดท่องเที่ยวต่างๆต้นไม้และดอกไม้เป็นไฮไลท์เพื่อความสวยงามของเมือง ”

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับดาลัตนำมาซึ่งความสำเร็จของงานเฟสตีวัลดอกไม้ดาลัต ซึ่งส่วนร่วมของบ้านสวนเป็นตัวแปรหลัก โดยทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักและดอกไม้ในดาลัต  สำหรับชาวดาลัต พวกเขาปลูกดอกไม้ในสวนของตัวเองเพื่อเติมแต่งความงามให้แก่บ้านและละแวกโดยรอบ  ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านปลูกดอกไม้ขนาดใหญ่นั้น พวกเขาได้ทำความสะอาดลานหน้าบ้าน สวน ถนนหนทางและปลูกดอกไม้ในกระถางตามเส้นทางเข้าหมู่บ้าน  นายดั่ง บ๋าว วินห์ ซึ่งเป็นผู้ปลูกดอกไม้ที่หมู่บ้านปลูกดอกไม้ท้าย เฟียน เปิดเผยว่า  “ ที่ดาลัตมีหมู่บ้านปลูกดอกไม้ขนาดใหญ่สามแห่งได้แก่ หมู่บ้านห่า ดง หมู่บ้านหว่าน แถ่งและหมู่บ้านท้ายเฟียน แต่ละหมู่บ้านจะปลูกดอกไม้เฉพาะเช่น หมู่บ้านหว่าน แถ่งปลูกดอกกุหลาบ ส่วนหมู่บ้านท้ายเฟียนปลูกดอกเบญจมาศ ” 

ดาลัต-เมืองแห่งเฟสตีวัลดอกไม้ - ảnh 2
สวนดอกไม้ในดาลัต

หมู่บ้านท้ายเฟียนปลูกดอกไม้ในพื้นที่กว่า ๔๐๐ เฮกต้าร์ เป็นพื้นที่ปลูกดอกเบญจมาศ บัวตองและลิลลี่ในเรือนกระจกและมุ้งไนลอนกว่า ๓๒๐ เฮกต้าร์  นี่เป็นหมู่บ้านปลูกดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในดาลัตปัจจุบันที่ปลูกดอกไม้ในเรือนกระจกหลายเฮกต้าร์ มีระบบไฟและระบบรดน้ำอัตโนมัติที่ทันสมัย  ส่วนถ้ามาเที่ยวหมู่บ้านปลูกดอกไม้หว่านแถ่ง นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมสวนดอกไม้และได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการปลูก การดูแลและเก็บดอกไม้

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังได้ชมดอกไม้แปลกๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในตลาดตามบริษัท บ้านสวนและฟาร์มใหญ่ๆ อีกทั้งจะได้ทดลองเป็นเกษตรกร ส่วนผู้ปลูกดอกไม้อาวุโส เจ้าของบ้านสวนและผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านไม้ดอกที่ปลูกจะตอบทุกข้อซักถามของนักท่องเที่ยว สอนการเพาะเลี้ยงและดูแลดอกไม้  ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาค่ามิได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวดาลัตช่วงเทศกาลเฟสตีวัลดอกไม้  นี่ก็เป็นเหตุผลของความสำเร็จในการจัดงานเฟสติวัลดาลัต ๖ ครั้งที่ผ่านมา .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด