ท่าอากาศยานนานาชาติ ลองแถ่ง แรงกระตุ้นของการพัฒนาเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) -ท่านอากาศยานนานาชาติ ลองแถ่ง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ6ตำบลของอำเภอลองแถ่งจังหวัดด่งนาย ห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ40กิโลเมตรเป็นโครงการเป้าหมายแห่งชาติที่รัฐบาลเวียดนามให้ความสนใจเป็นพิเศษและกำลังเร่งผลักดันการดำเนินงานโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานในปี2025 โดยคาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต
ท่าอากาศยานนานาชาติ ลองแถ่ง แรงกระตุ้นของการพัฒนาเศรษฐกิจ - ảnh 1ภาพตัวอย่างสนามบิน ลองแถ่ง 

เมื่อมองออกไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเห็นว่า ประเทศต่างๆได้มีการวางผังการพัฒนาและเปิดให้บริการสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสูงเพื่อครองบทบาทเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคและดึงดูดสายการบินใหญ่ๆพร้อมลูกค้าให้มาใช้บริการเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตัวอย่างที่เห็นคือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของไทย ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย หรือสนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่มีความสมบูรณ์มากพอที่จะรองรับการพัฒนาทำให้ขณะนี้เวียดนามยังคงเป็นเพียงจุดเชื่อมต่อเที่ยวบินของสายการบินใหญ่ต่างๆในยุโรปที่มีต้นทางจากศูนย์กลางการเดินอากาศอื่นๆในภูมิภาค เพราะฉะนั้นการจะสร้างสนามบินนานาชาติในภาคใต้เพื่อลดความแออัดให้แก่สนามบินนานาชาติเตินเซินเญิดจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง นายเหงวียนเงวียนหุ่ง ประธานสภากรรมการบริหารท่าอากาศยานเวียดนามกล่าวว่า“จากอัตราการขยายตัวในปัจจุบันจนถึงปี2025 นครโฮจิมินห์จะต้องรองรับผู้โดยสารเข้าออกประมาณ40ล้านคนและถึงปี2030จะเพิ่มขึ้นเป็น50ล้านคน ซึ่งโครงการสนามบินลองแถ่งได้รับการพิจารณาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาผู้โดยสารล้นสนามบินรวมทั้งเพื่อปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานคมนาคมขนส่งให้ทันสมัย”

คาดว่าหลังปี2035 สนามบินลองแถ่งซึ่งได้รับการก่อสร้างตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้100ล้านคนต่อปีและสินค้า5ล้านตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่าสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่ของภูมิภาค ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งทางอากาศของเวียดนาม รวมทั้งพัฒนากลายเป็นนครแห่งสนามบินที่สร้างพลับขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาของเขตภาคใต้และของทั้งประเทศ 

ตามความเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ ท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่งตั้งอยู่ในศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รองรับบริการเส้นทางบินจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกและจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ จึงสะดวกแก่การเดินทางไปยังทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อเมริการเหนือและโอเชียเนีย ตลอดจนได้อำนวยความสะดวกให้สายการบินต่างๆตั้งเป็นฐานการขนส่งหลักหรือวางแผนเปิดเส้นทางบินที่เชื่อมระหว่างภูมิภาคต่างๆ ซึ่งสำหรับการวางผังพื้นที่5พันเฮกต้าสำหรับโครงการก่อสร้างสนามบินลองแถ่งก็ถือว่ามีความเหมาะสมเพื่อที่จะพัฒนาเป็นสนามบินที่ทันสมัยและมีการบริการที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาในรูปแบบ แอร์พอร์ตซิตี้ ได้นายเหงวียนเงวียนหุ่ง ประธานสภากรรมการบริหารท่าอากาศยานเวียดนามเผยว่า“โครงการดังกล่าวจะสร้างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสังคมสูงให้แก่ประเทศ ช่วยผลักดันกระบวนการพัฒนาตามแนวทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของทั้งจังหวัดด่งนายและเขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้ สร้างงานทำใหม่กว่า2แสนตำแหน่ง ค้ำประกันรายรับและการคืนทุน  ของโครงการในอนาคต”

จากสถานะทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 40กิโลเมตร นครเบียนหว่า 30กิโลเมตร และนครหวุงเต่า70กิโลเมตร รวมทั้งอยู่ในศูนย์กลางเขตเศรษฐกิจหลักทางภาคตะวันออกตอนใต้ ท่าอากาศยานนานาชาติ ลองแถ่ง จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดด่งนายและเขตใกล้เคียง โดยเฉพาะจะกระตุ้นการพัฒนาหน่วยงานการขนส่งทางอากาศ การพัฒนาการท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมโยงเวียดนามกับทั่วโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด