นมัสการวัดวาอารามที่มีชื่อเสียงในนครโฮจิมินห์

( VOVworld )-ในนครโฮจิมินห์มีสถาปัตยกรรมโบราณและสมัยใหม่มากมาย โดยนอกจากอาคารและคฤหาสน์ที่ก่อสร้างตามสไตล์สถาปัตยกรรมของฝรั่งเศส แล้วก็ยังมีวัดวาอารามที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์เอเชียตะวันออกที่ยังคงตั้งสง่าผ่าเผยท้าทายกาลเวลา  วัดวาอารามเหล่านี้เป็นจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ


( VOVworld )-ในนครโฮจิมินห์มีสถาปัตยกรรมโบราณและสมัยใหม่มากมาย โดยนอกจากอาคารและคฤหาสน์ที่ก่อสร้างตามสไตล์สถาปัตยกรรมของฝรั่งเศส แล้วก็ยังมีวัดวาอารามที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์เอเชียตะวันออกที่ยังคงตั้งสง่าผ่าเผยท้าทายกาลเวลา  วัดวาอารามเหล่านี้เป็นจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
นมัสการวัดวาอารามที่มีชื่อเสียงในนครโฮจิมินห์ - ảnh 1
วัดยากเลิม

วัดยากเลิมที่ตั้งอยู่บนถนนหลากลองกวน เขตเตินบิ่นห์เป็นวัดโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดในนครโฮจิมินห์โดยถูกก่อสร้างตามสไตล์สถาปัตยกรรมของศาสนาในภาคใต้เวียดนามโดยมีอุโบสถ วิหารและกุฏิ  นายหลีถุ่ยลองได้ให้ก่อสร้างวัดและตั้งชื่อว่า ยากเลิม พระทรงมีสมณศักดิ์ทิกจิ๊ดึกเจ้าอาวาสวัดยากเลิมเปิดเผยว่า  “ วัดยากเลิมถูกก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ.๑๗๔๔  เดิมวัดตั้งอยู่ในบริเวณป่าจึงมีชื่อว่ายากเลิม โดยคำว่ายากหมายถึงความตื่นตัว ส่วนคำว่าเลิมหมายถึงป่าไม้

ด้านหน้าวัดยากเลิมมีเจดีย์บ่าวท้าปซ้าเหล่ยหรือเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสูง ๗ ชั้น ที่ลานวัดใต้ร่มต้นโพธิ์ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม  ต้นโพพิ์นี้ถูกปลูกโดยพระทรงมีสมณศักดิ์นารายาที่นำมาจากประเทศศรีลังกาเมื่อปีค.ศ.๑๙๕๓  วัดยากเลิมถือเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่เก็บรักษาผลงานประติมากรรมหลายชิ้นเช่น พระพุทธรูปโบราณ ๑๑๓ องค์ที่ทำจากไม้  ปีค.ศ.๑๙๘๘ วัดยากเลิมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับชาติเนื่องจากมีประวัติศาสตร์ยาวนานและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น

นมัสการวัดวาอารามที่มีชื่อเสียงในนครโฮจิมินห์ - ảnh 2
วัดเฟือกห่าย
วัดเฟือกห่ายหรือวัดเง็กเซียนที่ตั้งอยู่ในเขต ๓ ใจกลางนครโฮจิมินห์ได้รับการก่อสร้างเมื่อปีค.ศ.๑๘๙๒ตามสไตล์สถาปัตยกรรมของชาวฮัว วัดถูกก่อสร้างด้วยอิฐ หลังคามุงกระเบื้องอิฐหยินยางหลากสี วัดได้รับการตบแต่งด้วยอิฐลวดลายหลากหลายสีสัน สิ่งที่น่าสนใจคือภายในอุโบสถมีพระพุทธที่ทำจากกระดาษทับ ๑๐๐ องค์และยังคงทนทานกับกาลเวลามาเกือบ ๑๐๐ ปี  นายเหงวียน บ๊า ดัง ผู้ที่รักการถ่ายภาพที่อาศัยในนครโฮจิมินห์เปิดเผยว่า  “ ผมมักจะมาวัดเพื่อเก็บภาพ บริเวณวัดไม่ใหญ่นักแต่สวยและมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่วัดอื่นไม่มี  ยามเช้าที่นี่ช่างสวยเหลือเกินโดยเฉพาะเมื่อต้องแสงแดด ผมเก็บภาพสวยๆได้หลายภาพ ”

วัดหวิงห์เงียมถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาขนาดใหญ่ที่สุดของนครโฮจิมินห์ วัดตั้งอยู่บนถนนนามกี่เข่ยเหงียะ เขต ๓    วัดมีความสง่างามด้วยเจดีย์ ๗ ชั้นสูง ๔๐ เมตร วัดประกอบด้วย อุโบสถ เจดีย์เจ้าแม่กวนอิมและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาเวียดนามศตวรรษที่ ๒๐  ปัจจุบัน วัดวิงห์เงียมเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของประเทศ พระมหาเถระทิกแทงฟอง เจ้าอาวาสวัดหวิงห์เงียมเปิดเผยว่า   “ การประกอบศาสนกิจตามพุทธศาสนานิกายจ๊กเลิม พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนที่มานมัสการที่นี่ต่างได้รับการต้อนรับอย่างดี พระภิกษุ ณ ที่นี่ปฏิบัติตามตัวอย่างของบรรพบุรุษที่มีความเมตตาต่อพุทธศาสนิกชนที่มาดินแดนแห่งพุทธศาสนา ”

นมัสการวัดวาอารามที่มีชื่อเสียงในนครโฮจิมินห์ - ảnh 3
วัดวินห์เงียม

วัดวาอารามในนครโฮจิมินห์ไม่เพียงแต่เป็นที่บูชาพระพุทธรูปเท่านั้น หากยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณของชุมชน  ส่วนนักท่องเที่ยวเมื่อมานมัสการจะได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาและความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งได้เข้าถึงความสงบและเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของชีวิต .

นมัสการวัดวาอารามที่มีชื่อเสียงในนครโฮจิมินห์ - ảnh 4
เจดีย์เจ้าแม่กวนอิมในวัดวินห์เงียม
นมัสการวัดวาอารามที่มีชื่อเสียงในนครโฮจิมินห์ - ảnh 5
เจดีย์บ่าวท้าปซ้าเหล่ยหรือเจดีย์ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุสูง ๗ ชั้นในวัดยากเลิม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด