ประเพณีการขอตัวอักษรเพื่อความเป็นศิริมงคลในช่วงต้นปีใหม่ของชาวเวียดนาม

(VOVWORLD) -การขอตัวอักษรมงคลต้นปีใหม่ประเพณีเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานในวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม โดยเมื่อวสันต์ตรุษเต๊ตเวียนมา ก็จะสามารถพบเห็น โองโด่ ซึ่งก็คือนักเขียนตัวอักษรผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะในด้านภาษาโนมได้ในทุกท้องที่ ซึ่งชาวเวียดนามเชื่อว่า การขอตัวอักษรมงคลในต้นปีใหม่ถือเป็นการให้พรนำโชค โดยเฉพาะขอให้เด็กๆเรียนดีเรียนเก่ง ซึ่งตัวอักษรมงคลแต่ละตัวนั้นนอกจากจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีความหมายแล้วก็ยังเป็นการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในชุมชนเพื่อมุ่งสู่ความงดงามในชีวิต
ประเพณีการขอตัวอักษรเพื่อความเป็นศิริมงคลในช่วงต้นปีใหม่ของชาวเวียดนาม - ảnh 1

ในช่วงต้อนรับวสันต์ นอกจากไปเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเพื่อนมิตร พวกเราก็จะไปขอตัวอักษรมงคลเพื่อขอให้ลูกหลานเรียนดี ประสบความสำเร็จและเป็นการให้กำลังใจพวกเขาในการศึกษาเล่าเรียน”

“เราก็มีความปรารถนาเหมือนหลายๆครอบครัวที่ไปขอตัวอักษรมงคลในต้นปีใหม่คืออยากให้ครอบครัวมีความผาสุก มีสุขภาพแข็งแรงและโชคดี”

ตั้งแต่วันตรุษเต๊ตที่2 คนเวียดนามทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็เริ่มไปขอตัวอักษรเพื่อความเป็นศิริมงคลในต้นปีใหม่จนกลายเป็นกระแสความนิยมใหม่ โดยผู้ที่เป็นนักเขียนตัวอักษรล้วนเป็นปัญญาชนที่มีความรู้ด้านภาษารวมทั้งภาษาฮั่นโนมที่เป็นอักษรเวียดนามในสมัยศักดินา นายเหงวียนวันโท จากสโมสรศิลปะลายพู่กันเฟืองนามกล่าวถึงความหมายของตัวอักษรมงคลต่างๆว่า ถ้าครอบครัวไหนขอคำว่า “ฟุก” คืออยากสั่งสอนลูกหลานให้รู้จักรักใคร่กันเพื่อให้ชีวิตมีความผาสุก ส่วนคำว่า “ดึ๊ก” คือเตือนให้ทุกคนต้องใช้ชีวิตที่ดีทำดีปฏิบัติดีและมีจิตใจที่ดีต่อคนอื่น ส่วนผู้ใหญ่ชอบขออักษรที่สื่อความหมายให้อายุยืนนาน คนค้าขายขอคำว่า “โหลก”หรือ “ฮึง” ซึ่งหมายถึงโชคลาภและความรุ่งเรือง ใครชอบคำไหนก็จะมาขอเพื่อให้มีความเหมาะสมกับครอบครัว

สิ่งแรกคือทั้งคนขอและคนให้ตัวอักษรต้องเข้าใจกัน เข้าใจในวัฒนธรรมและต้องรู้จักทะนุถนอมสิ่งที่เขาขอ ส่วนคนให้อักษรอย่างเราก็ต้องเขียนอย่างไรให้ตัวอกษรออกมาสวยตามความปรารถนาของผู้ขอ”

ประเพณีการขอตัวอักษรเพื่อความเป็นศิริมงคลในช่วงต้นปีใหม่ของชาวเวียดนาม - ảnh 2

ท่ามกลางชีวิตที่วุ่นวาย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในช่วงต้นวสันต์ผ่านการขอและการให้ตัวอักษรมงคลได้ช่วยสร้างเป็นคุณค่าแห่งวัฒนธรรมทางจิตใจที่ดีงาม โดยนอกจากจะไปขอตัวอักษรเพื่อความเป็นมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัวแล้ว ก็มีหลายคนที่ขอตัวอักษรเพื่อไปมอบให้แก่คนที่พวกเขาเคารพรัก คุณซวนลาน นักศึกษาสถาบันการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนเผยว่า

ดิฉันไปขอตัวอักษรที่เขียนเป็นคำกลอนคู่เพื่อมอบให้แก่ครูอาจารย์ในแผนก อยากอวยพรให้คุณครูมีสุขภาพแข็งแรง ทุ่มเทถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ช่วยให้เราเติบโตเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคม”

ถึงแม้เป้าหมายในการขอตัวอักษรของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่นี่ก็ได้กลายเป็นประเพณีที่ดีงามช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมทางจิตใจ โดยอักษรมงคลแต่ละตัวได้สะท้อนฝีมือความสามารถและความรู้ของผู้เขียน ส่วนผู้รับตัวอักษรจะต้องมีการมองที่ลึกซึ้งถึงจะเข้าใจในความหมายและความงดงามของลายเขียน ส่วนคนเขียนก็อยากสื่อถึงสิ่งที่ตัวเองปรารถนาดังเช่นสิ่งที่นายฝามวันโทอยากสื่อ

“ปีใหม่นี้จะเขียนคำว่า “ถวน” ที่มีความหมายคือทุกสิ่งทุกอย่างจะลุล่วงไปด้วยดี การค้าก้าวหน้าสามีภรรยามีความเห็นอกเห็นใจกันครอบครัวมีสุข เพื่อนมิตรมีความเข้าใจรักใคร่กัน สังคมมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน.”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด