พิพิธภัณฑ์หุ่งเวือง ศูนย์รวมอดีตแห่งความภาคภูมิใจของประชาชาติ

(VOVWORLD) -พิพิธภัณฑ์หุ่งเวืองตั้งบนเนินสูงในต.ฮีเกือง นครเวียดตรี จ.ฟู้เถาะ อยู่ในพื้นที่ของเขตโบราณสถานประวัติศาสตร์วิหารหุ่ง ซึ่งด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นพร้อมเป็นแหล่งจัดวางข้อมูลที่สะท้อนประวัติศาสตร์ที่รุ่งโรจน์ช่วงหนึ่งของประชาชาติเวียดนาม พิพิธภัณฑ์หุ่งเวืองได้กลายเป็นจุดศูนย์รวมอดีตแห่งความภาคภูมิใจของชาวเวียดนามทั้งในและต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์หุ่งเวือง  ศูนย์รวมอดีตแห่งความภาคภูมิใจของประชาชาติ - ảnh 1vietnamtourism.com 

พิพิธภัณฑ์หุ่งเวืองได้รับการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ80และได้ผ่านการปรับปรุงซ่อมแซมมาหลายครั้ง มีสถาปัตยกรรมที่อาศัยตามความคิดของชาวเวียดนามโบราณคือ ฟ้าต้องกลม ผืนดินต้องสี่เหลี่ยม โดยมีสองชั้นรวมพื้นที่1พันตารางเมตร  เมื่อยืนบนยอดภูเขาเหงียหลิงแล้วมองลงไปก็จะเห็นพิพิธภัณฑ์หุ่งเวืองมีรูปร่างเหมือนกล่องยักษ์สี่เหลี่ยมที่บ่งบอกถึงตำนานนิทานเกี่ยวกับแบ๊งจึง-แบ๊งใหญ่ของชาวเวียดนาม

ในพิพิธภัณฑ์หุ่งเวืองมีสิ่งของวัตถุที่เป็นต้นฉบับกว่า700ชิ้นจากจำนวนสิ่งของที่จัดแสดงทั้งหมดกว่า4พันชิ้น แบ่งเป็น5หัวข้อที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศและคนเวียดนามตั้งแต่ยุคบุกเบิก กระบวนการสร้างชาติ รัฐวันลางกับบรรพกษัตริย์หุ่ง วิหารกษัตริย์หุ่งและการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง ความเคารพรักและความสนใจของสังคมยุคต่างๆต่อวิหารหุ่ง

พิพิธภัณฑ์หุ่งเวือง  ศูนย์รวมอดีตแห่งความภาคภูมิใจของประชาชาติ - ảnh 2สิ่งของที่จัดแสดงในพิพิธภัญฑ์ (vietnamtourism.com)

ทุกวันพิพิธภัณฑ์หุ่งเวืองต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมจำนวนมาก โดยเฉพาะในโอกาสสำคัญเช่นงานบวงสรวงบรรพกษัตริย์หุ่งซึ่งตรงกับวันที่10เดือน3จันทรคติทุกปีคุณเหงวียนถิเวินแอง หัวหน้ากลุ่มเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์หุ่งเวืองเผยว่า หน้าที่ของพวกเขาคือช่วยให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมเข้าใจและเข้าถึงมรดกที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยคุณค่าต่างๆของประชาชาติเวียดนามในที่นี่“เขตโบราณสถานวิหารหุ่งเป็นศาสนสถานที่บูชาบรรพชนของประชาชาติเวียดนาม เป็นจุดหมายที่ชาวเวียดนามทุกคนต่างมุ่งถึง ซึ่งเมื่อเดินทางมาเยือนเขตโบราณสถานนี้ ทุกคนต่างเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่งเวืองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์และสิ่งของวัตถุต่างๆ ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของชาติของบรรพกษัตริย์หุ่งในยุควันลาง”

พิพิธภัณฑ์หุ่งเวือง  ศูนย์รวมอดีตแห่งความภาคภูมิใจของประชาชาติ - ảnh 3 vietnamtourism.com

วัตถุสิ่งของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หุ่งเวืองล้วนเป็นวัตถุโบราณที่มีความศักสิทธิ์ในการเชื่อมอดีตแห่งตำนานแผ่นดินบรรพชนกับประวัติศาสตร์ของประชาชาติยุคต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยของชาวเวียดโบราณในที่นี่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความดีเลิศแห่งวัฒนธรรมของช่วงประวัติศาสตร์ต่างๆจึงได้สร้างความสนใจให้แก่ผู้ชมทุกคน“เป็นคนเวียดนามใครๆก็รู้จักตำนานเรื่อง หลากลองกวนและเอิวเกอ ซึ่งจากสิ่งของต่างๆนับพันชิ้นในพิพิธภัณฑ์หุ่งเวืองพร้อมคำบรรยายและการแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ชมสามารถเข้าใจภาพรวมอย่างมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคหนึ่งของชาติและยิ่งมีความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของชาติมากขึ้น”

การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์หุ่งเวืองในเขตโบราณสถานวิหารหุ่งสามารถตอบสนองความปรารถนาของชาวเวียดนามทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการศึกษาและเสริมสร้างจิตใจแห่งความรักชาติความภาคภูมิใจในชาติ ความรักชาติและเกียรติประวัติดื่มน้ำต้องคิดถึงแหลล่งที่มาของน้ำ มี ส่วนร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรากเง่าและวัฒนธรรมที่ดีงามของประชาชาติเวียดนามสู่มิตรประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด