วิหาร เกื๋อโอง ศูนย์รวมด้านจิตวิญญาณในจังหวัดกว๋างนิงห์

(VOVWORLD) -วิหาร เกื๋อโอง ตั้งอยู่ในเนินสูงที่แขวง เกื๋อโอง เมืองเกิ๋มฝา จ.กว๋างนิงห์ นี่เป็นกิจการวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณที่ผูกพันธ์กับประเพณีการดื่มน้ำต้องนึกถึงแหล่งที่มาของน้ำของชาวท้องถิ่น  งานเทศกาลวิหารเกื๋อโองเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเกิ๋มฝาและดึงดูดผู้เข้าร่วมจำนวนมากที่มาขอพรและชมรูปปั้นของขุนพล ฮึงเหยืองด๋ายเวืองเจิ่นก๊วกต๋าง

วิหาร เกื๋อโอง ศูนย์รวมด้านจิตวิญญาณในจังหวัดกว๋างนิงห์ - ảnh 1

ตามข้อมูลประวัติศาสตร์ ในอดีตวิหารเกื๋อโองเป็นศาลเจ้าเล็กๆใต้ต้นไม้โบราณ เป็นที่บูชาคนในครอบครัวของขุลพล ฮึงด๋าวด๋ายเวืองเจิ่นก๊วกต๊วน ผู้ที่มีคุณูปการในการขับไล่ศัตรูผู้รุกรานแหยน-เหมิง ปกป้องความสงบสุขของชาติ ส่วนวิหารเกื๋อโองปัจจุบันถูกก่อสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าที่เป็นขุนพล ฮึงเหยืองด๋ายเวืองเจิ่นก๊วกต๋าง ซึ่งเป็นบุตรคนที่สามของขุนพล ฮึงด๋าวด๋ายเวืองเจิ่นก๊วกต๊วน เป็นแม่ทัพที่ปรีชาสามารถในสมัยราชวงศ์เจิ่น รวมทั้งนายพลที่ใกล้ชิดของท่าน วิหารแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยิ่งใหญ่ตามรูปตัวอักษร “ตาม” ในภาษาฮั่นนม ซึ่งแบ่งเป็นวิหารบน วิหารกลางและวิหารล่าง ด้านในมีรูปปั้นหลายขนาดรวม34รูป  เมื่อก้าวขึ้นบันไดถึงวิหารบนเพื่อจุดธูปสักการะขอพร นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสชมทัศนียภาพที่สวยงามเป็นธรรมชาติของอ่าว บ๊ายตื๋อลอง ที่รวมเกาะน้อยใหญ่หลายแห่งท่ามกลางทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล นายบุ่ยวันหุ่งนักท่องเที่ยวจากฮานอยบอกว่า “พวกเรามาที่นี่ทุกปีเพื่อสักการะวีรชนแห่งชาติและสำนึกในคุณูปการของฮึงเหยืองด๋ายเวืองเจิ่นก๊วกต๋างในการพิทักษ์รักษาผืนดินทางเหนือของประเทศ รวมทั้งขอพรให้ประเทศมีความสงบสุข ประชาชาติมีความอยู่ดีกินดี”

เทศกาลวิหารเกื๋อโองจัดขึ้นทุกๆ2ปีและมีขึ้นเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่10-12มีนาคมหรือตรงกับวันที่2-4เดือนยี่ตามจันทรคติ โดยมีสองส่วนสำคัญคือพิธีกรรมและเทศกาล นอกจากนั้นยังมีการจัดอีกงานเทศกาลเพื่อรำลึกวันถึงแก่อสัญกรรมของขุนพลฮึงเหยืองด๋ายเวืองเจิ่นก๊วกต๋างที่มีขึ้นในวันที่3เดือน8จันทรคติ

สำหรับพิธีกรรมด้านความเลื่อมใสต่างๆของงานเทศกาลวิหารเกื๋อโองนั้นได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ เช่นพิธีแห่งวอ ดึ๊กโอง ซึ่งก็คือฮึงเหยืองด๋ายเวืองเจิ่นก๊วกต๋างที่สะท้อนการลงพื้นที่ตรวจดูวิถีชีวิตของชาวบ้านของท่านและแสดงให้เห็นถึงความเคารพนับถือของชาวบ้าน โดยเริ่มขบวนแห่คือทีมเชิดมังกรเพื่อเป็นการเปิดทางต้อนรับเทพทั้งหลาย ต่อด้วยขบวนธง5ธาตุ ที่คนถือธงต้องใส่ชุดสีเหลืองแดง ตามหลังขบวนธงคือคณะกลองและฆ้อง ชุดอุปกรณ์การต่อสู้ แตรและดาบ เป็นต้น โดยขบวนแห่จะเคลื่อนตามถนนสายต่างๆก่อนที่กลับวิหารเพื่อจัดพิธีเซ่นไหว้ถวายธูปเทียนดอกไม้สักการะ

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสักการะบูชาก็เป็นงานเทศกาลที่มีการเข้าร่วมของประชาชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวด้วยการจัดการละเล่นพื้นเมืองที่สร้างบรรยากาศที่คึกคักสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมเช่น งานแข่งเรือ การเล่นหมากรุกคน ชักกะเย่อ ดันไม้และร้องเพลงพื้นเมืองกวานเหาะ โดยงานแข่งเรือเป็นงานที่มีความหมายสำคัญเพราะถือเป็นพิธีต้อนรับเทพเจ้าทั้งหลายมาปกป้องคุ้มครองชาวบ้านให้ทำมาค้าขึ้นและชีวิตความเป็นอยู่มีความสงบสุข นายฝามวันกิ๊ง รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครเกิ๋มฝาเผยว่า นี่เป็นเทศกาลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างอดีตและปัจจุบัน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้านและเสริมสร้างความสามัคคี ความรักและความภาคภูมิใจในชาติในหมู่ประชาชน“เทศกาลวิหารเกื๋อโองได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมแห่งชาติและทางนครก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างมีอารยธรรม ซึ่งเราต้องพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เทศกาลนี้ได้รับการขยายกว้างและสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมจากทั่วทุกสารทิศมากขึ้น”

ผ่านการอนุรักษ์และฟื้นฟูการจัดงานมากว่า20ปี จนถึงทุกวันนี้งานเทศกาลวิหารเกื๋อโองได้ช่วยเอื้อให้ชนรุ่นใหม่ศึกษาทบทวนเกี่ยวกับเกียรติประวัติแห่งการต่อสู้เพื่อพิทักษ์รักษาชาติบ้านเมืองอย่างวีรกล้าหาญของบรรพชนและเป็นโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้มาเยี่ยมชมความสวยงามของเขตวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดกว๋างนิงห์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด