สระบาเบ๋ สระน้ำจืดบนไกล่เขาที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

4 ธันวาคม 2559 - 0:00:00


(VOVworld)-สระบาเบ๋เป็นสระน้ำจืดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบาเบ๋ จ.บั๊กก๋าน ทางเหนือของเวียดนาม โดยเป็นสระน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามและเป็นหนึ่งในสระน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด100แห่งของโลกด้วย ซึ่งมีสระ3แห่งชื่อ แป๊เลิม แป๊หลู่และแป๊แหล่งที่บรรจบกันเป็นสระใหญ่ สำหรับคุณค่าที่สำคัญของสระแห่งนี้คือมีทัศนียภาพและสภาพด้านธรณีวิทยาที่โดดเด่นและความหลากหลายทางชีวภาพ

สระบาเบ สระนำจดบนไกลเขาทใหญทสดของเวยดนาม hinh 0
ภาพที่งดงามน่าประทับใจของสระบาเบ๋คือภาพเรือไม้เดี่ยวล่องสระชมความงามแห่งธรรมชาติ

สระบาเบ๋ ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า สลามแป ที่หมายความว่าสระสามแห่ง ซึ่งเรียกว่า แป๊เลิม แป๊หลู่และแป๊แหล่ง ตั้งอยู่ตรงกลางอ.บาเบ๋และอ.เจอะโด่น จ.บั๊กก๋าน อยู่บนความสูง145เมตรเมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเลและเกิดขึ้นเมื่อกว่า200ล้านปีก่อน ล้อมรอบสระคือเทือกเขาหินปูนอายุกว่า450ล้านปีที่มีลักษณะพิเศษทางธรณีวิทยาเพราะในระหว่างการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกนั้น หินปูนในแถบนี้ถูกแปรสภาพเป็นหินแกรนิต เมื่อปี1995 ในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับสระน้ำจืดที่จัดขึ้น ณ สหรัฐ สระบาเบ๋ ก็ได้รับการรับรองเป็นหนึ่งในสระน้ำจืด20แห่งของโลกที่ต้องได้รับการอนุรักษ์ ปี2011องค์การยูเนสโกได้รับรองสระบาเบ๋ป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีบทบาทสำคัญของโลกแห่งที่3ของเวียดนาม นาย เอา ดิ่ง เฮื้อง ไกด์ท้องถิ่นแนะนำว่า“น้ำของสระเขียวตลอดปีและขึ้นลงตามหน้าฝนหน้าแล้ง เมื่อถึงฤดูไม้ผลัดใบก็จะเห็นใบไม้ลอยบนสระน้ำก็เขียวใสดีดูสวยงาม ถึงหน้าฝนน้ำค่อนข้างขุ่นแต่ก็เป็นไปไม่นาน เพียงสองสามวันก็กลับมาใสเหมือนเดิม”

สระบาเบ สระนำจดบนไกลเขาทใหญทสดของเวยดนาม hinh 1

มาเที่ยวสระบาเบ๋ท่านสามารถนั่งเรือยนต์หรือเรือพายล่องชมป่าเขาธรรมชาติ รวมทั้งถ้ำและน้ำตกที่สวยงามต่างๆในช่วงต้นน้ำ โดยใช้เวลานั่งเรือประมาณชั่วโมงครึ่ง แต่ถ้าอยากเที่ยวให้ทั่วก็ใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมง โดยสระแห่งนี้มีความยาว9กิโลเมตรและกว้าง1กิโลเมตร ตรงกลางสระมีเกาะเล็กๆสองแห่งชื่อ อานม้าและบ่ากว๊า บริเวณรอบๆสระมีแหล่งทัศนียภาพ สระอาวเตียน เกาะ ปอย้ามาย ถ้ำปวง น้ำตก เดิ่วดั่ง เป็นต้น นอกจากนี้สระบาเบ๋ยังเป็นแหล่งอาศัยของปลาน้ำจืด50ชนิดและพืชป่าที่หายากอีกหลายชนิดที่ถูกระบุในหนังสือปกแดงของเวียดนาม นางมา ถิ ถิง ชาวท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพขายของที่ระลึกริมสระเผยว่า ชาวบ้านที่นี่ก็ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวสระบาเบ๋เป็นอย่างมาก“นักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าท้องถิ่น เช่นในสระมีกุ้งหอยปูปลาที่อุดมสมบูรณ์ สดและอร่อย นักท่องเที่ยวชอบซื้อกลับบ้าน นอกจากนี้ก็มีเห็ดหงอกเกิ๋ว เห็ดหอม เห็ดหูหนู ขนมใหญ่ใบหงายเป็นต้น”

สระบาเบ สระนำจดบนไกลเขาทใหญทสดของเวยดนาม hinh 2
น้ำตกเดิ่วดั่ง

ในบรรยากาศที่สงบร่มเย็นของป่าเขา เมื่อนั่งใต้ร่มไม้โบราณมองไปไกลๆและฟังเสียงพิณติ๊งของคนท้องถิ่นก็จะทำให้จิตใจแจ่มใสปลอดโปร่ง ท่านสามารถเที่ยวสระบาเบ๋ได้ตลอดปีเพราะที่นี่มีอากาศเย็นสบายแต่ช่วงที่ถือว่าดีที่สุดคือช่วงฤดูร้อน ฤดูไม้ผลัดใบและช่วงวสันต์ ภาพที่งดงามน่าประทับใจของสระบาเบ๋คือภาพเรือไม้เดี่ยวที่พานักท่องเที่ยวเพียง1คนล่องสระชมความงามแห่งธรรมชาติ ซึ่งช่วยเติมแต่งให้บรรยากาศของสระมีความโรแมนติกมากยิ่งขึ้น.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม