อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าที่โดดเด่นของอุทยานธรณีเมืองกาวบั่ง

(VOVWORLD) -วันที่12เมษายน องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยูเนสโก้ได้ประกาศรับรองอุทยานธรณีเมืองกาวบั่งเป็นอุทยานธรณีโลก ซึ่งบวกกับจุดเด่นของการเป็นแหล่งทัศนียภาพธรรมชาติที่มีคุณค่า เมืองกาวบั่งจึงกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นศูนย์รวมแห่งคุณค่าของมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมชนเผ่าเพื่อส่งเสริมให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยว
อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าที่โดดเด่นของอุทยานธรณีเมืองกาวบั่ง - ảnh 1น้ำตกบ๋านยกที่เมืองกาวบั่ง 

อุทยานธรณีโลกเมืองกาวบั่งมีพื้นที่กว่า3000ตารางกิโลเมตร อยู่ในภูมิภาคทางเหนือสุดของเวียดนาม ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ300กิโลเมตร ซึ่งเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งที่สองของเวียดนามต่อจากอุทยานธรณีโลกเขตที่ราบสูงหินด่งวัน จังหวัดห่ายาง  นางเจิ่นถิหว่างมาย เอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรเวียดนามประจำยูเนสโก้เผยว่า“ตามความเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญยูเนสโก้ ที่นี่เป็นศูนย์รวมเงื่อนไขต่างๆที่สมบูรณ์เพื่อที่จะได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก เช่นมีพื้นที่กว้างใหญ่ ซึ่งมีเงื่อนไขที่สะดวกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น มีคุณค่าทางธรณีวิทยาด้วยแหล่งมรดกด้านธรณีกว่า130แห่ง นอกจากนี้กาวบั่งยังเป็นท้องถิ่นที่มีแหล่งทัศนียภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน”

จากผลการสำรวจวิจัยปรากฎว่าที่อุทยานธรณีเมืองกาวบั่งมีมรดกทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นกว่า130แห่งที่บรรดานักวิชาการได้ยื่นเสนอให้ยูเนสโก้ทำการจัดลำดับ เป็นท้องถิ่นที่มีแหล่งทัศนียภาพและระบบนิเวศที่หลากหลาย มีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการปฏิวัติเช่น โบราณสถานพิเศษแห่งชาติป๊ากบ๊อ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประธานโฮจิมินห์ใช้พำนักเป็นจุดแรกเพื่อชี้นำการปฏิวัติหลังจากกลับประเทศปี1941เสร็จสิ้นกระบวนการเดินทางไปแสวงหาหนทางกู้ชาติในต่างประเทศเป็นเวลากว่า30ปี แหล่งประวัติศาสตร์ป่าเจิ่นฮึงด๋าว – สถานที่เมื่อปี1944 พลเอกหวอเงวียนย๊าบได้จัดตั้งกองกำลัง “Viet Nam tuyen truyen giai phong quan” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกองทัพประชาชนเวียดนามในปัจจุบัน  ตลอดจนแหล่งทัศนียภาพ น้ำตกบ๋านยก หนึ่งในน้ำตกชายแดนที่สวยงามที่สุด4แห่งของโลก เป็นต้น

ด้วยศักยภาพดังกล่าว ทางการจังหวัดกาวบั่งได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การอนุรักษ์คุณค่าต่างๆของอุทยานธรณีโลกเมืองกาวบั่งพร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางผ่านสื่อทั้งในและต่างประเทศ จัดทำรายการท่องเที่ยว “เส้นทางแห่งมรดก”เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสค้นคว้าทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น นายหว่างซวนแอ๊ง ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกาวบั่งเผยว่า“พวกเราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอุทยานธรณีโลกเมืองกาวบั่งควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยเน้นการวางผังการบริหารและพัฒนาตรงตามเงื่อนไขของยูเนสโก้และเครือข่ายอุทยานธรณีโลก พัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งบุคลากรและการแสวงหาหุ้นส่วนเพื่อใช้ประโยชน์และอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยาในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ”

ขณะนี้ทั่วโลกมีอุทยานธรณีโลก127แห่งใน35ประเทศ ซึ่งการที่อุทยานธรณีโลกเมืองกาวบั่งได้รับการรับรองจากยูเนสโก้จะช่วยผลักดันกระบวนการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งรักษาคุณค่าพื้นเมืองแห่งมรกดกของกาวบั่งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนทั้งในเเละต่างประเทศให้มากาวบั่ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด