เที่ยวตลาด ด่งซวน ในกรุงฮานอย

5 มีนาคม 2560 - 17:00:00


(VOVworld)- ตลาดด่งซวนตั้งอยู่ในย่านโบราณฮานอย เป็นตลาดแห่งแรกของเมืองหลวงและมีประวัติศาสตร์ที่ผูกพันธ์กับการพัฒนาของทังลองฮานอย เพราะนี่ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมการค้าขายเท่านั้นหากยังมีคุณค่าแห่งวัฒนธรรมและจิตใจของวิถีชีวิตของชาวฮานอยในอดีตอีกด้วย และจนถึงปัจจุบันนี้ตลาดด่งซวนก็ยังคงส่งเสริมพัฒนาบทบาททางการค้าควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างเข้มแข็ง

เทยวตลาด ดงซวน ในกรงฮานอย hinh 0
ตลาด ด่งซวน ในกรุงฮานอย (Photo Internet)

ตลาดด่งซวนสร้างเมื่อปี1889โดยชาวฝรั่งเศส โดยแหล่งที่ตั้งตลาดคือเขตด่งซวนจึงได้รับการตั้งชื่อตามเขตนี้ ทางซ้ายตลาดติดวัดเหวี่ยนเทียนบนถนนห่างควายและทางขวาตลาดติดวิหารแบกหม้าบนถนนห่างบ่วม  ในอดีตที่นี่มีลำน้ำสายย่อยที่เป็นสาขาของแม่น้ำโตหลิกและแม่น้ำแดงไหลผ่าน กิจกรรมการค้าขายมีขึ้นทั้งสองฝั่งและการสัญจรไปมาใช้เรือเป็นหลัก กาลเวลาได้ผ่านไปทำให้ลำน้ำสายนี้ถูกทับถมด้วยตะกอนธรรมชาติจนกลายเป็นดินดอนและชาวฝรั่งเศสก็มาก่อสร้างให้เป็นตลาดใหญ่ที่มีความคึกคัก โดยเฉพาะหลังจากที่ชาวฝรั่งเศสได้สร้างสะพานลองเบียนขึ้นมาการค้าในเขตนี้ก็ยิ่งคึกคักมากขึ้นเพราะมีระบบคมนาคมที่สะดวกทั้งทางน้ำ ทางบกและทางรถไฟ ตลาดมีพื้นที่กว่า2หมื่นตารางเมตร ตอนแรกเป็นตลาดหลังคามุงสังกะสี มีทางเข้า5ช่องที่มีหลังคาเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนที่มาจับจ่ายไม่โดนแดดโดนฝน

หลังเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี1994 ตลาดแห่งนี้ก็ถูกก่อสร้างใหม่เป็นตลาดถาวรตามรูปแบบเดิม3ชั้นที่มีส่วนกว้าง73เมตร ยาว130เมตร แบ่งเป็นสองตึกซึ่งเป็นที่ต่อด้านการค้าและเขตซื้อขาย มีบันไดหลายช่องทั้งบันไดธรรมดาและลิฟต์ทั้งภายในและนอกอาคารตลาด มีประตูทางเข้า8ช่อง มีทางเชื่อมระหว่างสองตึกตลอดจนมีระบบทางเดินกว้างพอให้รถยนต์สามารถเข้าถึงประตูตลาดได้

ปัจจุบันตลาดด่งซวนไม่เพียงแต่เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่หลากหลายเท่านั้นหากยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย เพราะเป็นตลาดที่ตั้งในย่านโบราณ มีสินค้าและของที่ระลึกหลากหลายแบบให้เลือกใกล้สระคืนดาบ จึงสะดวกแก่การเดินเที่ยวและซื้อของ นาย โด๋ซวนถวี ผู้อำนวยการบริษัทหุ้นส่วนด่งซวนเผยว่า “ในหลายปีมานี้ จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นกว่า5แสนคน ซึ่งทำให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของฮานอย เราได้จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของนักท่องเที่ยว”

เทยวตลาด ดงซวน ในกรงฮานอย hinh 1
ภายในตลาด ด่งซวน (Photo Internet)

นอกจากนั้น ตั้งแต่ปี2003 ได้มีการเปิดตลาดโต้รุ่งด่งซวนขึ้นในบริเวณถนนโดยรอบตลาดด่งซวนเพื่อเพิ่มสีสันให้แก่ตลาดและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว โดยนอกจากมีการออกบูธขายของที่ระลึกแล้วยังมีการจัดการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมืองต่างๆเช่น การร้องเพลงขอทาน เพลงพื้นเมืองแจ่ว หรือเพลงกวานเหาะ เพื่อมีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาประชาสัมพันธ์ศิลปะพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนาม  ศิลปิน ทาวยาง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศิลปะและดนตรีเวียดนามเผยว่า “ จะมีการเปิดรายการแสดงศิลปะทุกๆวันเสาว์ที่หน้าตลาดด่งซวน ซึ่งได้รับการขานรับจากประชาชนอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะการแสดงร้องเพลงพื้นเมืองเสิมหรือเพลงขอทาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของฮานอย

ทางบริษัทหุ้นส่วนด่งซวนกำลังลงทุนพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของตลาดเก่าแก่แห่งนี้.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว