เที่ยวหมู่เกาะเจื่องซา

( VOVworld )-เจื่องซาถือเป็นอำเภอด่านหน้าของประเทศ อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ ๔๐๐ กิโลเมตร  การดำรงชีวิตที่นี่ขาดแคลนทุกอย่างทั้งแต่ผู้บังคับบัญชา ทหารและชาวเกาะยังคงมีจิตใจอันแน่วแน่ในการปกป้องและสร้างสรรค์อำเภอเกาะให้พัฒนามากขึ้น( VOVworld )-เจื่องซาถือเป็นอำเภอด่านหน้าของประเทศ อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ ๔๐๐ กิโลเมต การดำรงชีวิตที่นี่ขาดแคลนทุกอย่างแต่ผู้บังคับบัญชา ทหารและชาวเกาะยังคงมีจิตใจอันแน่วแน่ในการปกป้องและสร้างสรรค์อำเภอเกาะให้พัฒนามากขึ้น

เที่ยวหมู่เกาะเจื่องซา - ảnh 1
พลเมืองน้อยบนเกาะ้เจื่องซา ( VOV )

หมู่เกาะเจื่องซาหรือสเปรตลีย์ตั้งอยู่ในทะเลตะวันออก ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม ทางทิศเหนือคือหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซล อยู่ทางทิศตะวันออกของฟิลิปปินส์ และทางทิศใต้ของมาเลเซีย บรูไนและอินโดนีเซียน หมู่เกาะเจื่องซามีเกาะเล็กและหินโสโครกกว่า ๑๐๐ แห่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๔ แสน ๑ หมื่นตารางกิโลเมตร
เรือพาพวกเราเดินทาง ๒ วัน ๒ คืนจนถึงเกาะเจื่องซา ซึ่งในความคิดของพวกเราทุกคนนั้น ที่เจื่องซามี แต่ทราย ปะการัง แสงแดดและหินโสโครกเท่านั้น แต่เมื่อก้่าวเท้าขึ้นบบนเกาะก็กลับพบแต่สีเขียวของต้นไม้ตามเกาะเล็กเกาะน้อยพร้อมภาพที่ใกล้ชิดกับชีวิตในแผ่นดินใหญ่คือ ต้นกล้วย ต้นมะละกอ ฝูงไก่ เป็ดและฝูงวัว บ้านหลังคามุงกระเบื้องสีแดง  นอกจากนี้ยังวัดวาอารามต่างๆตามตำบลเกาะเจื่องซาเลิ้น ซองตื๋อและซิงโต่นและสถานที่บูชาประธานโฮจิมินห์ สถานวัฒนธรรมและสถานที่รับรองแขก ทั้งนี้ทำให้เรารู้สึกได้อยู่ในบรรยากาศแห่งความเงียบสงบของหมู่บ้านชนบททั่วไป ยามเย็นเด็กๆที่เกิดที่นี่จะนั่งใต้ต้นหูกวางอันร่มรื่นร้องเพลงพื้นเมืองด่งยาว  “ทะเลแสนไกล ที่มีหมู่เกาะ๒ แห่งคือหว่างซาและเจื่องซา ซึ่งชื่อของมันตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนเวียด ”
เที่ยวหมู่เกาะเจื่องซา - ảnh 2
ดื่มกาแฟพักผ่อนกัน ( VOV )

ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆเช่น ถนน โรงเรียน สถานีอนามัยพร้อมแสงสว่างจากไฟฟ้าบนเกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะร้างที่มีแต่กรวดหินหรือหินโสโครกในตำบลอานบาง เจื่องซาดง ฟานวิงห์ นามเอี๊ยต เซินกาล้วนปกคลุมไปด้วยสีเขียวของต้นไม้และสวนผักที่มีผักหลายชนิดเช่น ผักบุ้ง ผักปั่ง ผักกาดเขียวและบวบ  ส่วนที่เกาะที่อยู่ใต้น้ำทะเลเช่นเกาะด๊าล๊าต เถวี่ยนจ่าย ด๊าเตย เตียนญือและโต๊กตานแม้พื้นที่จะแคบแต่ผู้บับคับบัญชาและทหารก็ยังคงปลูกผักและเพาะถั่วงอกเพื่อเอาไว้รับประทาน ดินที่ใช้ในการปลูกผักนั้นก็ขนมาจากแผ่นดินใหญ่  ทั้งนี้ทำให้ชาวอำเภอเกาะเจื่องซาได้บริโภคอาหารปลอดสารพิษ นายเหงวียนเวียตทวน ประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอเกาะเจื่องซา จังหวัดแค้งหว่าเผยว่า “ จากการที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพรรค รัฐและประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะนับตั้งแต่มีมติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทะเลเวียดนามปี ๒๐๒๐ ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บังคับบัญชา ทหารและชาวบ้านบนอำเภอเกาะเจื่องซาได้ดีขึ้น โดยตำบลทุกแห่งมีไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โครงสร้างพื้นฐานและสถานวัฒนธรรมต่างๆได้รับการซ่อมแซม ผู้บังคับบัญชา ทหารและชาวบ้าน ณ ที่นี่ได้ร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างกระตือรือร้น ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ”

เที่ยวหมู่เกาะเจื่องซา - ảnh 3
พระทิ้กยากเหงียะเจ้าอาวาสวัดแหน่งหนึ่งบนเกาะเจื่องซา ( VOV )

ชาวบ้านที่นี่ได้อยู่ในบ้านที่ได้รับก่อสร้างอย่างถาวรและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  ทางการท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือพวกเขาทำการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและดูแลเด็กในการเรียนหนังสือ  ส่วนผู้บังคับบัญชาและทหารก็ให้ความดูแลชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับทหารมีความเหนียวแน่นยิ่งขึ้น คุณบุ่ยถิ่ญุงกับครอบครัวมาอาศัย ณ เมืองเจื่องซา อำเภอเจื่องซา จังหวัดแค้งหว่าได้ ๔ ปีและเป็นครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเจื่องซาเผยว่า  “ ตอนมาที่นี่ใหม่ๆชีวิตความเป็นอยู่ลำบากมากและขาดแคลนทุกอย่าง แต่ปัจจุบันทุกอย่างดีขึ้นและมีเสถียรภาพ ดิฉันหวังว่า เจื่องซาจะได้รับการก่อสร้างอย่างถาวรและดูสวยงามมากขึ้น”

เจื่องซาทุกวันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด พันโทฟ่ามวันซง มาปฏิบัติงาน ณ เจื่องซาได้ ๒๕ ปีเผยว่า  “ ปัจจุบัน โฉมของเจื่องซาสวยงามกว่าก่อนหน้านี้ ๒๕ ปี โดยได้มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น ระบบไฟฟ้าพลังลมและแสงอาทิตย์สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่อำเภอเกาะได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  พวกเราหวังว่า พรรคและรัฐจะให้ความดูแลในการลงทุนพัฒนาเกาะและประชาสัมพันธ์ให้ทั้งชาวเวียดนามและชาวโลกได้รับทราบเกี่ยวกับเจื่องซาซึ่งเป็นเขตทะเลที่อยู่ในอธิปไตยของเวียดนาม  ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อสร้างสรรค์ให้อำเภอเกาะเจื่องซามีความมั่นคงและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ”

เที่ยวหมู่เกาะเจื่องซา - ảnh 4
อำลาเกาะเจื่องซาเลิ้นกลับแผ่นดินใหญ่ ( VOV )

หลายปีที่ผ่านมา จากที่ได้รับความดูแลช่วยเหลือของพรรค รัฐ ทหารและประชาชนทั้งประเทศ  ทหารและชาวเกาะเจื่องซาสามารถปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยเหนือทะเลและเกาะแก่งของประเทศได้สำเร็จจนกลายเป็นที่พึ่งของชาวประมงเมื่อออกทะเลจับปลา ./.

เที่ยวหมู่เกาะเจื่องซา - ảnh 5
เที่ยวหมู่เกาะเจื่องซา - ảnh 6
เที่ยวหมู่เกาะเจื่องซา - ảnh 7

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด