เที่ยวซาปา นั่งรถรางไฟฟ้าชมวิวภูเขาที่แสนสวย

เที่ยวซาปา นั่งรถรางไฟฟ้าชมวิวภูเขาที่แสนสวย

(VOVWORLD) -รถรางไฟฟ้าภูเหมื่องฮวาเปิดบริการตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2018โดยเชื่อมอำเภอเมืองซาปาจังหวัดลาวกายกับสถานีกระเช้าไฟฟ้าที่ขึ้นยอดเขาฟานซีปันซึ่งได้มีส่วนร่วมเพิ่มความหลากหลายและความสมบูรณ์ให้แก่การบริการการท่องเที่ยวเมืองในหมอกซาปาในเขตตะวันตกภาคเหนือและยังได้รับการประเมินว่าเป็นระบบรถรางไฟฟ้าขึ้นเขาที่ยาวที่สุดและทันสมัยที่สุดของเวียดนาม
ประสบการณ์ใหม่ในโปรแกรมท่องเที่ยว “ค้นคว้าพระราชวังที่สูญหาย” ผ่านเทคโนโลยีVR

ประสบการณ์ใหม่ในโปรแกรมท่องเที่ยว “ค้นคว้าพระราชวังที่สูญหาย” ผ่านเทคโนโลยีVR

(VOVWORLD) -สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบศึกษาค้นคว้าวิถีชีวิต วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่สวยงามของเว้นั้น หากมาเที่ยวกรุงเก่าเว้ก็จะได้สัมผัสกับทัวร์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีแว่นวีอาที่พานักท่องเที่ยวไปชมพระราชวังเก่าที่สูญหาย ซึ่งนับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ศูนย์ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์กรุงเก่าเว้ ณ วังท้ายหว่าในเขตพระราชวังชั้นในก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นคว้าวัฒนธรรมในยุคเทคโนโลยี4.0
รายการเที่ยวเวียดนาม “เวียดนาม มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนเร้น”

รายการเที่ยวเวียดนาม “เวียดนาม มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนเร้น”

(VOVWORLD) -ขอต้อนรับท่านในรายการเที่ยวเวียดนามชื่อว่า “เวียดนาม มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนเร้น” ของสถานีวิทยุเวียดนาม ซึ่งในรายการเดือนก่อนๆเราก็ได้พาท่านขึ้นเขาชมทัศนียภาพและศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยต่างๆไปแล้วอย่างการเที่ยวจังหวัดห่ายาง จังหวัดลาวกาย เป็นต้น วันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างกับการไปเที่ยวกรุงเก่าเว้...
ตลาดนัดโบราณที่เชิงเขาหว่างเลียนเซิน

ตลาดนัดโบราณที่เชิงเขาหว่างเลียนเซิน

(VOVWORLD) -ตลาดนัดตามเดื่องเดิด ตำบลซานถ่าง เมืองลายโจว์ตั้งอยู่ในเชิงเขาหว่างเลียนเซิน เป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวเขาที่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของพี่น้องชนกลุ่มน้อยเผ่าม้ง เย้า ไท หลือ...
  “เวียดนาม มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนเร้น”

“เวียดนาม มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนเร้น”

(VOVWORLD) -สวัสดีคุณผู้ฟังและผู้ชม ดิฉันมิงเหวียดขอต้อนรับท่านในรายการเที่ยวเวียดนามชื่อว่า “เวียดนาม มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนเร้น” ของสถานีวิทยุเวียดนาม ซึ่งตามที่ได้นัดกันไว้แล้วในรายการครั้งก่อนว่าคราวนี้จะพาท่านไปค้นคว้าวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย ห่าญี่ ในเขตเขาตอนบนของเวียดนาม...
ค้นคว้าเขตที่ราบสูงหินด่งวัน แหม่วหวาก จังหวัดห่ายาง

ค้นคว้าเขตที่ราบสูงหินด่งวัน แหม่วหวาก จังหวัดห่ายาง

(VOVWORLD) -ที่ราบสูงหินด่งวันที่จังหวัดห่ายางเป็นพื้นที่ที่ได้รับฉายาว่ามีภูมิทัศน์ที่เขาตระหง่านที่สุดของเวียดนามเพราะที่นี่มีธรรมชาติงดงามและอุดมสมบูรณ์อย่างน่าประทับใจรวมทั้งยังมีความหลากหลายและมีคุณค่าเชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆที่อาศัยในเขตเขาสูง ซึ่งได้กลายเป็นจุดหมายของผู้ที่ชอบการค้นคว้าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
กว๋านบะกับตำนานแห่งภูเขาดินฝาแฝด

กว๋านบะกับตำนานแห่งภูเขาดินฝาแฝด

(VOVWORLD) -กว๋านบะเป็นอำเภอเขตเขาชายแดนทางเหนือของจังหวัดห่ายาง เป็นประตูเข้าสู่แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาโลกที่ราบสูงหินด่งวัน ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอำเภอกว๋านบะเป็นภูเขาหินที่มีลำธารและหุบเขาตัดผ่าน เส้นทางไปกว๋านบะมีความคดเคี้ยวโอบล้อมตามไหล่เขาได้สร้างเป็นภาพที่งดงามสำหรับผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย โดยเฉพาะบนเส้นทางไปกว๋านบะจะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว นั่นคือเขาโดยหรือภูเขาดินฝาแฝดธรรมชาติพร้อมตำนานที่น่าค้นคว้าของชนเผ่าต่างๆในกว๋านบะ
พิพิธภัณฑ์หุ่งเวือง  ศูนย์รวมอดีตแห่งความภาคภูมิใจของประชาชาติ

พิพิธภัณฑ์หุ่งเวือง ศูนย์รวมอดีตแห่งความภาคภูมิใจของประชาชาติ

(VOVWORLD) -พิพิธภัณฑ์หุ่งเวืองตั้งบนเนินสูงในต.ฮีเกือง นครเวียดตรี จ.ฟู้เถาะ อยู่ในพื้นที่ของเขตโบราณสถานประวัติศาสตร์วิหารหุ่ง ซึ่งด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นพร้อมเป็นแหล่งจัดวางข้อมูลที่สะท้อนประวัติศาสตร์ที่รุ่งโรจน์ช่วงหนึ่งของประชาชาติเวียดนาม...
รายการเที่ยวเวียดนาม “เวียดนาม มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนเร้น”

รายการเที่ยวเวียดนาม “เวียดนาม มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนเร้น”

(VOVWORLD) -สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ พบกันอีกเช่นเคยในรายการเที่ยวเวียดนามชื่อว่า “เวียดนาม มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนเร้น” ของสถานีวิทยุเวียดนาม ซึ่งในรายการครั้งก่อนเราได้พาท่านไปเที่ยวหมู่บ้านแก๋งเยืองริมฝั่งทะเลในจังหวัดกว๋างบิ่งห์ภาคกลางเวียดนามผ่านทั้งบทเพลงและสารคดีเกี่ยวกับจุดที่เป็นไฮไลท์ของท้องถิ่นแห่งนี้ ซึ่งไม่ทราบว่าท่านมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้าง...
โบราณสถานกรุงเก่าเว้-มรดกวัฒนธรรมโลก

โบราณสถานกรุงเก่าเว้-มรดกวัฒนธรรมโลก

(VOVWORLD) -เขตโบราณสถานกรุงเก่าเว้อยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเฮืองในนครเว้และเขตปริมณฑลของจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจของจังหวัด เป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในสมัยราชวงศ์เหงวียนช่วงปี1802-1945 ด้วยคุณค่าที่มีความเป็นสากล เขตโบราณสถานกรุงเก่าเว้ได้เป็นมรดกวัฒนธรรมรายการแรกของเวียดนามที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี1993
แบกดั่ง-แม่น้ำแห่งเรื่องราวของประวัติศาสตร์

แบกดั่ง-แม่น้ำแห่งเรื่องราวของประวัติศาสตร์

(VOVWORLD) -แม่น้ำแบกดั่งเป็นพยานของการต่อสู้3ครั้งใหญ่ที่โด่งดังในประวัติศาสตร์การต่อต้านศัตรูผู้รุกรานของประชาชาติเวียดนาม โดยเมื่อปี938กองทัพของโงเกวี่ยนได้รบชนะกองทัพ หนานฮัน ปี981 กษัตริย์เลด๋ายแห่งได้นำทัพรบชนะกองทัพชิงจากทางเหนือนับหมื่นคนและปี1288ขุนพลฮึงด๋าวเวืองเจิ่นก๊วกต๊วนก็ได้นำกองทัพเวียดนามรบชนะกองทัพแหยวนเหมิงบนแม่น้ำสายนี้ ซึ่งเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในคุณูปการของบรรพบุรุษในการรักษาชาติบ้านเมือง ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงที่วิหารขุนพลฮึงด๋าวเวืองเจิ่นก๊วกต๊วน...
อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าที่โดดเด่นของอุทยานธรณีเมืองกาวบั่ง

อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าที่โดดเด่นของอุทยานธรณีเมืองกาวบั่ง

(VOVWORLD) -วันที่12เมษายน องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยูเนสโก้ได้ประกาศรับรองอุทยานธรณีเมืองกาวบั่งเป็นอุทยานธรณีโลก ซึ่งบวกกับจุดเด่นของการเป็นแหล่งทัศนียภาพธรรมชาติที่มีคุณค่า เมืองกาวบั่งจึงกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นศูนย์รวมแห่งคุณค่าของมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมชนเผ่าเพื่อส่งเสริมให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยว
รายการเที่ยวเวียดนาม “เวียดนาม มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนเร้น”

รายการเที่ยวเวียดนาม “เวียดนาม มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนเร้น”

(VOVWORLD) -สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเที่ยวเวียดนามชื่อว่า “เวียดนาม มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนเร้น”ของสถานีวิทยุเวียดนาม สำหรับรายการเดือนนี้ ทีมนักข่าวของวิทยุเวียดนามจะพาท่านไปเที่ยวท้องถิ่นแห่งหนึ่งริมฝั่งทะเลในจังหวัดกว๋างบิ่งห์ภาคกลางเวียดนาม
ฮอยอาน - เมืองแห่งวัฒนธรรมอาหารแห่งใหม่ของเวียดนาม

ฮอยอาน - เมืองแห่งวัฒนธรรมอาหารแห่งใหม่ของเวียดนาม

(VOVWORLD) -ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่เดินทางมาฮอยอานเพื่อค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารการกินนอกเหนือจากการเที่ยวชมทัศนียภาพและสัมผัสกับบรรยากาศย่านโบราณที่เก่าแก่เงียบสงบของฮอยอานนั้นนับวันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ฮอยอานได้รับการยกย่องจากสมาพันธ์ เชฟโลกว่า เป็น ศูนย์รวมวัฒนธรรมอาหารของเวียดนาม ฮอยอานก็ยิ่งมีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ
ถนนภาพวาดศิลปะ ฝุ่งฮึง การหวนมองฮานอยในอดีต

ถนนภาพวาดศิลปะ ฝุ่งฮึง การหวนมองฮานอยในอดีต

(VOVWORLD) -เมื่อกล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีภาพวาดศิลปะสวยงามต่างๆ นักท่องเที่ยวอาจจะนึกถึงหมู่บ้านภาพวาด ตามแทงที่จังหวัดกว๋างนามหรือลี้เซินที่จังหวัดกว๋างหงาย แต่ยังมีน้อยคนที่รู้ว่า ในย่านใจกลางกรุงฮานอยก็มีถนนสายหนึ่งที่ชาวฮานอยตั้งชื่อว่า ถนนแห่งภาพศิลปะและนิยมชวนกันไปถ่ายรูปย้อนยุคฮานอยในอดีต...
เพิ่มความหลากหลายให้แก่รูปแบบการท่องเที่ยวที่เมืองเก่าฮอยอาน

เพิ่มความหลากหลายให้แก่รูปแบบการท่องเที่ยวที่เมืองเก่าฮอยอาน

(VOVWORLD) -เมืองเก่าฮอยอาน จังหวัดกว๋างนาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเพราะมีผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น เช่นรายการ “ราตรีเมืองเก่า” ซึ่งเพื่อสานต่อและเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวฮอยอาน...
ไฮฟอง เมืองแห่งสะพาน

ไฮฟอง เมืองแห่งสะพาน

(VOVWORLD) -สำหรับผู้ที่มีความผูกพันกับเมืองท่า ไฮฟอง ต่างก็มีความคุ้นเคยกับสะพานหลายแห่งที่ก่อสร้างในตัวเมืองเช่น สะพานกวัย สะพานซีมัง สะพานหร่าว...
พลังชีวิต พลังแห่งวสันต์ใหม่ที่หมู่บ้าน โกตาม

พลังชีวิต พลังแห่งวสันต์ใหม่ที่หมู่บ้าน โกตาม

(VOVWORLD) -ความสวยงาม ที่เป็นธรรมชาติ ความโดดเด่นของวัฒนธรรมเอเดในสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่หมู่บ้าน โกตาม อ.เออาตู เมืองบวนมาถวด จ.ดั๊กลัก...