เยือนแหล่งผลิตผลไม้ประดับวันตรุษเต๊ต

เยือนแหล่งผลิตผลไม้ประดับวันตรุษเต๊ต

13/1/2560 - 16:49

(VOVworld)- ในหลายปีมานี้ เมื่อใกล้ถึงช่วงตรุษเต๊ต ตลาดผลไม้ทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ได้นำผลไม้ที่มีรูปทรงแปลกๆมาขายเช่น ส้มโอรูปน้ำเต้าพร้อมตัวอักษรมงคล ที่ปลูกจากสวนผลไม้โจว์แถ่งจังหวัดเหายาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการส่งความปรารถนาดีในปีใหม่

รายละเอียด

สีสันตลาดนัดเวียดนาม

สีสันตลาดนัดเวียดนาม

6/1/2560 - 10:38

(VOVworld)-ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าตลาดนัดในท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามนั้นมีกี่แห่งแต่มีอย่างหนึ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตลาดนัดทุกแห่งคือไม่เพียงแต่เป็นที่แลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้นหากยังเป็นที่แลกเปลี่ยนสังสรรค์ด้านวัฒนธรรมอีกด้วย ซึ่งถ้าหากท่านอยากค้นคว้าศึกษาท้องถิ่นแห่งใหม่ก็แนะนำให้ไปตลาดของชาวบ้านที่นั่น ท่านจะสามารถพบเห็นและเข้าใจเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่หลากหลายในทุกด้านของชีวิตสังคมได้อย่างเด่นชัดที่สุด

รายละเอียด

ก๊าวโหย่ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจในเขตด่งทาบเหมื่อย

ก๊าวโหย่ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจในเขตด่งทาบเหมื่อย

18/12/2559 - 0:00

(VOVworld)- เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก๊าวโหย่ง หรือสวนนกก๊าวโหย่ง ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะแห่งสีเขียวที่มีทัศนียภาพแสนโรแมนติกและน่าประทับใจเหมือนด่บทาบเหมื่อยแบบย่อส่วน ปัจจุบันก๊าวโหย่งคือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวในเขตตะวันตกภาคใต้เวียดนาม

รายละเอียด

วิถีชีวิตของชาวด่งทาบเหมื่อยในฤดูน้ำขึ้น

วิถีชีวิตของชาวด่งทาบเหมื่อยในฤดูน้ำขึ้น

11/12/2559 - 0:00

(VOVworld)- ฤดูน้ำขึ้นในเขตด่งทาบเหมื่อยจะเริ่มตั้งแต่เมื่อปริมาณน้ำจากต้นน้ำของแม่น้ำโขงที่ไหลลงสู่ตอนล่างเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งก็ถือเป็นช่วงที่ธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนที่นี่มีความคึกคักที่สุดในปีและก็เป็นช่วงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุด

รายละเอียด

สระบาเบ๋ สระน้ำจืดบนไกล่เขาที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

สระบาเบ๋ สระน้ำจืดบนไกล่เขาที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

4/12/2559 - 0:00

(VOVworld)-สระบาเบ๋เป็นสระน้ำจืดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบาเบ๋ จ.บั๊กก๋าน ทางเหนือของเวียดนาม โดยเป็นสระน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามและเป็นหนึ่งในสระน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด100แห่งของโลกด้วย ซึ่งมีสระ3แห่งชื่อ แป๊เลิม แป๊หลู่และแป๊แหล่งที่บรรจบกันเป็นสระใหญ่ สำหรับคุณค่าที่สำคัญของสระแห่งนี้คือมีทัศนียภาพและสภาพด้านธรณีวิทยาที่โดดเด่นและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายละเอียด

อุทยานแห่งชาติซวนถวี- แหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิดต่างๆ

อุทยานแห่งชาติซวนถวี- แหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิดต่างๆ

16/11/2559 - 14:27

(VOVWorld)-อุทยานแห่งชาติซวนถวีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศโดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำหรือRAMSARเมื่อปี๑๙๘๙ เมื่อปี๒๐๐๔ ยูเนสโกได้รับรองอุทยานแห่งชาติซวนถวีเป็นพื้นที่สำคัญของเขตสงวนชีวมณฑลที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตสงวนชีวมณฑลของโลก นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับนกอพยพและธรรมชาติ

รายละเอียด

สะพาน ง้อย วัดเลือง ศาลาฟองหลาก ทัศนียภาพโดดเด่นของ จ.นามดิ๋งห์

สะพาน ง้อย วัดเลือง ศาลาฟองหลาก ทัศนียภาพโดดเด่นของ จ.นามดิ๋งห์

11/11/2559 - 17:14

(VOVworld)-สะพานง้อย วัดเลือง ศาลาฟองหลาก อยู่ในพื้นที่ต.หายแอง อ.หายเหิว จ.นามดิ๋งห์ เป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มีสถาปัตยกรรมโบราณอันโดดเด่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญายอดเยี่ยมของคนท้องถิ่นและมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์การบุกเบิกแผ่นดินนี้เมื่อกว่า500ปีก่อน แม้จะผ่านกาลเวลาที่ยาวนานแต่ทัศนียภาพเหล่านี้ยังคงสภาพเดิมเกือบสมบูรณ์

รายละเอียด

หมู่บ้าน แห่งเถียน และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของแผ่นดินนามดิ๋ง

หมู่บ้าน แห่งเถียน และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของแผ่นดินนามดิ๋ง

4/11/2559 - 14:45

(VOVworld)- หมู่บ้านแห่งเถียน มีอายุราวกว่า600ปี และมีชื่อเสียงว่าเป็นหมู่บ้านแห่งความสำเร็จด้านการศึกษาและเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมพื้นเมืองที่โดดเด่นจนเป็นแบบอย่างที่สะท้อนภูมิปัญญาและวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของผู้ที่ก่อสร้างหมู่บ้านเมื่อหลายร้อยปีก่อน

รายละเอียด

เยือนพิพิธภัณฑ์ชนบท

เยือนพิพิธภัณฑ์ชนบท

21/10/2559 - 13:45

(VOVworld)- ในเวียดนาม การไปเยือนพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมต่างๆในตัวเมืองนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้คนสามารถหาโอกาสได้ง่าย แต่การจัดตั้งและเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ชนบทเพื่อเก็บรักษาและสะท้อนภาพลักษณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านเขตชนบทภาคเหนือเวียดนามเป็นเรื่องที่หายากสำหรับวันนี้ทางรายการจะพาท่านทั้งหลายไปเยือนหนึ่งในพิพิธภัณฑ์เอกชนน้อยแห่งที่ตั้งในอ.ยาวถวี จ.นามดิ๋ง

รายละเอียด

นามดิ๋งห์ ท้องถิ่นชนบทที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมือง

นามดิ๋งห์ ท้องถิ่นชนบทที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมือง

14/10/2559 - 17:55

(VOVworld)- จังหวัดนามดิ๋งห์ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่ยังคงอนุรักษ์และเก็บรักษาคุณค่าวัฒนรรมพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์อย่างสมบูรณ์ ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี ความเลื่อมใส งานเทศกาล หมู่บ้านศิลปาชีพและโบราณสถานวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนั้นทางจังหวัดยังมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและเชิงนิเวศอีกด้วย

รายละเอียด

เสื่อเฮ้ยท้ายบิ่งห์ ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่แฝงไว้ซึ่งความในใจของชาวท้องถิ่น

เสื่อเฮ้ยท้ายบิ่งห์ ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่แฝงไว้ซึ่งความในใจของชาวท้องถิ่น

7/10/2559 - 14:30

(VOVworld)-หมู่บ้านเฮ้ยต.เตินเหล อ.ฮึงห่า จ.ท้ายบิ่งห์ประกอบอาชีพทำเสื่อมาแต่เนิ่นนาน โดยเสื่อหมู่บ้านเฮ้ยได้รับการชื่นชมว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาของชาวบ้านจนสามารถสร้างเป็นผลงานที่มีคุณภาพและมีศิลปะที่สวยงาม

รายละเอียด

ขนมไก๊พื้นเมืองของจังหวัดท้ายบิ่งห์

ขนมไก๊พื้นเมืองของจังหวัดท้ายบิ่งห์

30/9/2559 - 11:19

(VOVworld)-เมื่อพูดถึงอาหารพื้นเมืองของจังหวัดท้ายบิ่งห์นอกจากยำแมงกะพรุน หรือแกงปลาควายที่เราเคยแนะนำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังมีหลายอย่างที่ได้กลายเป็นของฝากติดไม้ติดมือผู้คนที่มีโอกาสมาเที่ยวท้ายบิ่งห์ ซึ่งวันนี้เราอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับขนมไก๊

รายละเอียด

มาลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของจังหวัดท้ายบิ่งห์

มาลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของจังหวัดท้ายบิ่งห์

18/9/2559 - 0:00

(VOVworld)-ท้ายบิ่งห์เป็นหนึ่งในจังหวัดริมฝั่งทะเลของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงโดยมีทิศตะวันตกที่ติดกับทะเล ดังนั้นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นนี้ก็มีความหลากหลายทั้งเรื่องวัฒนธรรมอาหารการกินและงานเทศกาลต่างๆที่มีความผูกพันกับทะเล

รายละเอียด

วัดแกว วัดชื่อดังในเขตราบลุ่มแม่น้ำแดง

วัดแกว วัดชื่อดังในเขตราบลุ่มแม่น้ำแดง

11/9/2559 - 14:16

(VOVworld)-เมื่อพูดถึงระบบวัดวาอารามต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงก็ต้องเอ่ยถึงชื่อวัดแกวที่ก่อสร้างด้วยไม้และมีศิลปะที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมโบราณเวียดนาม จนดึงดูดความสนใจของผู้คนจากทั่วทุกสารทิศที่มาเที่ยวชมและสักการะหลายต่อหลายครั้ง

รายละเอียด

สโมสรเพลงพื้นเมืองแจ่วหมู่บ้านควก จังหวัดท้ายบิ่ง

สโมสรเพลงพื้นเมืองแจ่วหมู่บ้านควก จังหวัดท้ายบิ่ง

4/9/2559 - 0:00

(VOVworld) – หมู่บ้านควก ต.ฟองเจา อ.ดงฮึง ถือเป็นถิ่นกำเนิดของเพลงพื้นเมืองแจ่วในจังหวัดท้ายบิ่งเพราะเมื่อพูดถึงศิลปะการร้องเพลงแจ่วท้ายบิ่งคนทั่วไปมักจะพูดถึงแจ่วหมู่บ้านควกเพราะศิลปะพื้นเมืองนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจขาดได้ในวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นและยังมีศิลปินหมู่บ้านควกจำนวนมากได้เข้าร่วมคณะแจ่วอาชีพในทุกระดับและนำเพลงพื้นเมืองแจ่วไปเผยแพร่แนะนำให้กับเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ

รายละเอียด

ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำของหมู่บ้านเหงวียนในจังหวัดท้ายบิ่ง

ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำของหมู่บ้านเหงวียนในจังหวัดท้ายบิ่ง

21/8/2559 - 14:55

(VOVworld) – ที่จังหวัดท้ายบิ่งมีคณะหุ่นกระบอกน้ำที่มีชื่อเสียง2คณะที่อยู่ในสองหมู่บ้านใกล้กันคือหมู่บ้านดงก๊ากและหมู่บ้านเหงวียน โดยเฉพาะชาวหมู่บ้านเหงวียนภูมิใจกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานพร้อมเทคนิคในการชักหุ่นเฉพาะของหมู่บ้านและสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจคือสมาชิกในคณะหุ่นกระบอกหมู่บ้านเหงวียนเป็นเกษตรกรทั้งหมด แต่การเชิดหุ่นในการแสดงนั้นไม่แพ้ศิลปินมืออาชีพ

รายละเอียด

ทัวร์ “Feeling of Hanoi”

ทัวร์ “Feeling of Hanoi”

14/8/2559 - 16:17

(VOVworld) – นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2016 โปรแกรมทัวร์ “Feeling of Hanoi” หรืออารมณ์ความรู้สึกต่อฮานอย ได้เปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวจากภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามมา เยือนกรุงฮานอย ซึ่งโปรแกรมทัวร์นี้มีความแตกต่างกับทัวร์ธรรมดาเนื่องจากเป็นทัวร์ที่เจาะ ลึกถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นับพันปีของกรุงฮานอยเพื่อประชา สัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่การท่องเที่ยวกรุงฮานอย

รายละเอียด

โก่นแหว่ง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จังหวัดท้ายบิ่งห์

โก่นแหว่ง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จังหวัดท้ายบิ่งห์

12/8/2559 - 15:19

(VOVworld) – เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศโก่นแหว่งอยู่ในเขตสงวนชีวมณฑลที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี1994 โดยที่นี่มีจุดเด่นคือระบบป่าชายเลนและชายหาดธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแรงดึงดูดใจผู้ที่ชอบบรรยากาศการผักผ่อนแบบธรรมชาติที่เงียบสงบ

รายละเอียด

เยือนจังหวัดท้ายบิ่งห์ แผ่นดินที่เป็นอู่ข้าวของภาคเหนือ

เยือนจังหวัดท้ายบิ่งห์ แผ่นดินที่เป็นอู่ข้าวของภาคเหนือ

7/8/2559 - 15:30

(VOVworld) – จังหวัดท้ายบิ่งห์ตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง ด้านหนึ่งติดทะเลและอีกสามด้านถูกโอบล้อมด้วยแม่น้ำใหญ่3สายคือ แม่น้ำฮว้า แม่น้ำหลวกและแม่น้ำห่ง ดังนั้นธรรมชาติได้บันดาลให้จังหวัดท้ายบิ่งห์มีทั้งชายหาดที่สวยงาม มีทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาล และต้นไม้เขียวขจีตลอดปี นอกจากนั้นท้ายบิ่งห์ยังเป็นท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมพื้นเมืองที่หลากหลายตั้งแต่เพลงพื้นเมืองแจ่วตลอดจนวัฒนธรรมอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์

รายละเอียด

เยือนจังหวัดเกียนยางเพื่อชมการแสดงเดิ่นกาต่ายตื๋อ

เยือนจังหวัดเกียนยางเพื่อชมการแสดงเดิ่นกาต่ายตื๋อ

22/7/2559 - 14:12

(VOVworld)- จังหวัดเกียนยางเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนที่ชอบความสงบเพราะเกาะต่างๆในแถวนี้ยังคงความเป็นธรรมชาติที่ไม่มีฝีมือของมนุษย์มาแทรกแซงและอากาศก็เย็นสบายตลอดปี นอกจากนี้เกียนยางยังเป็นถิ่นแห่งการแสดง เดิ่นกาต่ายตื๋อ ที่มีชื่อเสียงในภาคใต้เวียดนาม ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

รายละเอียด

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 288 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย เช่น อาจารย์ เกษม ทั่งทอง คุณ นิษฐนาถ นิลดี คุณพิชาติ แก้วพวง คุณ โทนี่ สุภาชาย คุณดังจากจังหวัดอุดรฯ คุณอรรถพล คุณอนันต์ รัศมีเฟื่อง คุณ เสรี สุวรรณเพชร และกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม...

รายละเอียด

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ "ขนมข้าวต้มมัดใหญ่เวียดนาม"

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ

(VOVworld) – ในวันนี้ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุเวียดนามขอเสนอวิธีการทำ แบ๊งห์จึง เนื่องในโอกาสตรุษเต็ตปีวอก ๒๐๑๖ ที่กำลังจะมาถึงในเวียดนาม.