เที่ยวเกาะ นามยู ค้นคว้าธรรมชาติของอ่าวฮาลองแห่งที่2ของเวียดนาม

เที่ยวเกาะ นามยู ค้นคว้าธรรมชาติของอ่าวฮาลองแห่งที่2ของเวียดนาม

24/3/2556 - 21:18

(VOVworld)- หมู่เกาะนามยูอยู่ในเขตปกครองของต.นามยูและอานหาย อ.เกาะเกียนหาย จ.เกียนยาง ห่างจากตัวเมืองนครแรกย้าไปทางทิศตะวันตก52ไมส์ทะเลหรือประมาณ90กิโลเมตร แม้โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกไม่มีความสะดวกสมบูรณ์เท่ากับบนแผ่นดินใหญ่แต่นามยูได้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเพราะยังคงความเป็นธรรมชาติของหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับอ่าวฮาลองจนได้รับการขนานนามว่าเป็นฮาลองแห่งที่สองของเวียดนาม

รายละเอียด

มาค้นหากับทัศนียภาพอันสวยงามเตย เทียนกันเถอะ

มาค้นหากับทัศนียภาพอันสวยงามเตย เทียนกันเถอะ

23/3/2556 - 18:24

( VOVworld )- เตย เทียน ตั้งอยู่ที่อำเภอ ตาม ด๋าว จังหวัด หวิง ฟุก ได้ถือว่า เป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาและถิ่นกำเนิดของความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาเจ้าแม่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชาวเวียดนามมาหลายชั่วอายุคน สมัยก่อนโน้น การมาเที่ยวและขึ้นยอดเตย เทียน ต้องผ่านทางที่คดเคี้ยว ล่องแก่ง ผ่านป่าสนที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาและต้องเดินตามเส้นทางไหล่เขาที่สูงลิ่ว อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ได้มีกระเช้าไฟฟ้าไว้บริการนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่มาเซ่นไหว้เจ้าแม่ เตย เทียน นัง ถิ่ เตียวและชมทัศนียภาพที่สวยงามเพื่อทำให้จิตใจสงบ

รายละเอียด

นครไฮฟองเตรียมพร้อมเพื่อปีการท่องเที่ยวแห่งชาติ2013

นครไฮฟองเตรียมพร้อมเพื่อปีการท่องเที่ยวแห่งชาติ2013

4/3/2556 - 17:46

(VOVworld)- ปีท่องเที่ยวแห่งชาติเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง2013ในหัวข้อ อารยธรรมแม่น้ำแดง มีเป้าหมายประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่างๆในภูมิภาคและทั้งประเทศ เป็นโอกาสเพื่อให้แต่ละท้องถิ่นกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอื่นๆในเขต ช่วยสร้างความหลากหลายและเชิดชูเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศ รวมไปถึงการสร้างความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวของเวียดนามกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค

รายละเอียด

วัดหวั่งเอินคือวัดอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงฮานอย

วัดหวั่งเอินคือวัดอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงฮานอย

3/3/2556 - 19:00

( VOVworld )-ฮานอยมีวัดวาอารามอันเก่าแก่และเป็นที่รู้จักแพร่หลายหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นวัดหมดกดหรือวัดเสาเดียว วัดเจิ๊นก๊วกและวัดกว๊านซื้อ แต่มีวัดอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโห่เตยหรือเวสเลคที่ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮานอยนั่นคือ วัดหวั่งเอิน

รายละเอียด

เที่ยวดาลัต สัมผัสบรรยากาศเมืองแห่งบุพชาติ

เที่ยวดาลัต สัมผัสบรรยากาศเมืองแห่งบุพชาติ

3/3/2556 - 17:19

(VOVworld)- เมืองดาลัตแตกต่างจากเมืองอื่นๆของเวียตนาม หากซาปาเปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์ ดาลัดก็คือปารีสน้อย ในเขตที่ราบสูงเลิมด่ง นอกจากนั้นเมืองดาลัต ยังได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศว่าเป็นเมืองในหมอก เมืองแห่งต้นสน เมืองแห่งบุพชาติ หรือเมืองแห่งดอกซากุระของเวียดนาม ซึ่งจากศักยภาพทั้งด้านภูมิศาสตร์และอากาศที่ปลอดโปร่งเย็นสบายตลอดทั้งปีของเมืองที่อยู่ในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน ดาลัดจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของเวียดนามที่สร้างความประทับใจให้แก่ทุกๆคน

รายละเอียด

นมัสการดินแดนพุทธศาสนาเอียนตื๋อ

นมัสการดินแดนพุทธศาสนาเอียนตื๋อ

24/2/2556 - 19:00

( VOVworld )-ทุกปี เทศกาลนมัสการดินแดนแห่งพุทธศาสนาเอียนตื๋อจะเปิดขึ้นในวันที่ ๑๐ เดือนอ้าย ซึ่งถือเป็นจุดนัดพบของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวนับพันคนเพื่อกลับสู่ถิ่นกำเนิดของพุทธศาสนานิกายจุ๊กเลิมและสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามของภูผาที่สูงลิบและสถาปัตยกรรมของวัดวาอารามในตลอดสองข้างทางขึ้นเขาและบนยอดเขาเอียนตื๋อ

รายละเอียด

นมัสการวัดGhềnhยามวสันต์

นมัสการวัดGhềnhยามวสันต์

15/2/2556 - 17:05

(VOVWorld) – ตามประเพณี ในช่วงวันต้นวสันตฤดู ชาวเวียดนามจะไปทำบุญที่วัดเพื่อตั้งความหวังและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ครอบครัวประสบโชคลาภซึ่งในกรุงฮานอยมีวัดวาอารามหลายแห่ง รวมทั้งวัดGhềnh ซึ่งชาวฮานอยนิยมไปขอพร

รายละเอียด

หมู่บ้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับหวี่เค

หมู่บ้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับหวี่เค

20/1/2556 - 19:00

( VOVworld )-หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับหวี่เค ตำบลเดี่ยนซ้า อำเภอนามจึก จังหวัดนามดิ่ง อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศใต้ประมาณ ๑๐๐ กม. ที่นี่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับมากว่า ๗๐๐ ปีแล้ว และได้กลายเป็นหมู่บ้านนิเวศวิทยาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศจำนวนมาก

รายละเอียด

เยือนถิ่นปฏิวัติกาวบั่ง

เยือนถิ่นปฏิวัติกาวบั่ง

6/1/2556 - 9:00

(VOVworld)- กาวหบั่ง เป็นจังหวัดชายแดนเขตตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม ทิศตะวันตกติดกับจ.เตวียนกวางและห่ายาง ทิศใต้ติดกับจ.บั๊กก๋านและหลางเซิน ส่วนทิศเหนือกับทิศตะวันออกติดกับมณฑลกวางสีประเทศจีน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญด้านภูมิศาสตร์ของประเทศ นอกจากนี้ธรรมชาติได้บันดาลให้จ.กาวบั่งมีทิวทัศน์ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าเขาและแม่น้ำลำธารที่สวยสดงดงามพร้อมเกียรติประวัติแห่งถิ่นปฏิวัติที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

รายละเอียด

หมู่บ้านหงอกห่า-สถานที่เก็บร่องรอยซากเครื่องบินบี ๕๒

หมู่บ้านหงอกห่า-สถานที่เก็บร่องรอยซากเครื่องบินบี ๕๒

12/12/2555 - 16:53

( VOVworld )-หมู่บ้านหงอกห่า กรุงฮานอยนอกจากเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหมู่บ้านดอกไม้ที่สวยงามของกรุงฮานอยแล้ว ที่นี่ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสถานที่แห่งพยานของร่องรอยทางประวัติศาสตร์ในการต่อสู้กลางเวหาเพื่อสยบเครื่องบินทิ้งระเบิดบี ๕๒ ที่ทันสมัยของสหรัฐอเมริกาสมัยนั้น

รายละเอียด

ทัวร์ล่องแม่น้ำแดง1วัน

ทัวร์ล่องแม่น้ำแดง1วัน

1/12/2555 - 9:57

(VOVworld)- หากมีเวลาว่างหนึ่งวันท่านจะทำอะไร นัดพบเพื่อนฝูง ทำอาหารอร่อยๆทานที่บ้าน ไปช็อปปิ้งหรือสะพายเป้แล้วไปเที่ยว ซึ่งมีทางเลือกอันหลากหลายตามความต้องการแต่สำหรับคนฮานอยนั้น การล่องเรือเที่ยวชมทัศนียภาพ บรรยากาศที่สงบสุขของชีวิตความเป็นอยู่ตามหมู่บ้านชนบทต่างๆและสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆสองฟากฝั่งแม่น้ำแดงนั้นถือเป็นโปรแกรมที่ได้รับความชื่นชอบ

รายละเอียด

การท่องเที่ยวกลับสู่สมรภูมิเก่า รูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม

การท่องเที่ยวกลับสู่สมรภูมิเก่า รูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม

18/11/2555 - 1:00

(VOVworld)- นอกเหนือจากโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความนิยมกันมากในปัจจุบันแล้ว การท่องเที่ยวกลับสู่สมรภูมิเก่าเพื่อรำลึกถึงช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่รุ่งโรจน์ของประเทศก็กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว

รายละเอียด

วัฒนธรรมอาหารการกินในเมืองท่องเที่ยว ซาปา

วัฒนธรรมอาหารการกินในเมืองท่องเที่ยว ซาปา

4/11/2555 - 22:49

(VOVworld)- เมื่อเดินทางไปเที่ยวเมืองในหมอก ซาปา ในจังหวัดลาวกายนั้น นอกจากจะได้ชมธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าต่างๆในเขตเขาทางเหนือของเวียดนามแล้ว นักท่องเที่ยวยังมีโอกาสลิ้มลองรสชาดของอาหารปิ้งย่างริมฟุตบาทที่นักท่องเที่ยวต่างเล่าขานกันว่า หากไปซาปาแล้วยังไม่ลองอาหารปิ้งย่างก็เหมือนยังไปไม่ถึงซาปา

รายละเอียด

เที่ยวผืนดินชาเตินเกืองจังหวัดท้ายเงวียน

เที่ยวผืนดินชาเตินเกืองจังหวัดท้ายเงวียน

3/11/2555 - 17:07

( VOVworld )-จังหวัดท้ายเงวียน( Thai Nguyen )อยู่ติดกับกรุงฮานอย เป็นประตูของเขตภูดอยสู่เขตที่ราบภาคเหนือของประเทศ ที่นี่มีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ ทัศนียภาพที่สวยงามหลายแห่งและมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันหลากหลายของชนเผ่าต่างๆ อีกทั้งยังมีสินค้าชั้นเยี่ยมที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้คนที่นี่แต่สิ่งที่เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศและชาวต่างประเทศก็คงหนีไม่พ้น “ ชาเตินเกือง ” ( Che Tan Cuong )

รายละเอียด

การท่องเที่ยวหมู่บ้านชนบทในกรุงเก่าเว้

การท่องเที่ยวหมู่บ้านชนบทในกรุงเก่าเว้

28/10/2555 - 17:48

(VOVworld)- หมู่บ้าน แทงถวี (ThanhThủy) อ.เฮืองถวี (HươngThủy) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อด้วยสัญลักษณ์คือสะพานโบราณแทงตว่าน(Thanh Toàn) หรือเรียกว่าสะพานญี่ปุ่นแห่งเมืองเว้นอกจากนี้บรรยากาศแห่งชนบทที่เงียบสงบพร้อมไมตรีจิตมิตรภาพที่เรียบง่ายของชาวบ้านได้ช่วยสร้างเป็นแรงดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเมื่อมีโอกาสมาเยือน

รายละเอียด

พิพิธภัณฑ์สตรีเวียดนาม-จุดนัดพบของนักท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์สตรีเวียดนาม-จุดนัดพบของนักท่องเที่ยว

20/10/2555 - 17:05

( VOVworld ) - พิพิธภัณฑ์สตรีเวียดนามเลขที่ ๓๖ ถนนหลีเถื่องเกียต กรุงฮานอยได้รับโหวตให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของฮานอยปี ๒๐๑๒ ทางเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลก Trip Advisor

รายละเอียด

ชอบปิ้งในย่านโบราณ36สายของกรุงฮานอย

ชอบปิ้งในย่านโบราณ36สายของกรุงฮานอย

14/10/2555 - 0:00

(VOVworld)-กรุงฮานอยคือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอันดับ6ของเอเซีย นี่เป็นผลการโหวตที่ลงในนิตยสารออนไลน์ สมาร์ท ทราเวล เอเซีย ประจำฮ่องกงประเทศจีน โดยทุกปี ผู้อ่านนิตยสารนี้จะร่วมโหวตให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดของเอเซียตามมาตรฐานต่างๆเช่น เป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน การช๊อบปิ้ง การประกอบธุรกิจ การบริการด้านโรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น

รายละเอียด

การท่องเที่ยวเชิงการกุศล

การท่องเที่ยวเชิงการกุศล

12/10/2555 - 9:48

(VOVworld)- ในช่วงหลายปีมานี้ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงการกุศลได้กลายเป็นอีกแนวทางการพัฒนาใหม่ของหน่วยงานอุตสาหกรรมไร้ปล่องควันในเวียดนาม ซึ่งการเดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศตามท้องถิ่นต่างๆนั้นไม่เพียงแต่เพื่อความเพลิดเพลินหลังจากต้องทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเท่านั้นหากยังสามารถแสวงหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ ซึ่งเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ

รายละเอียด

หมู่บ้านโบราณหว่างมายของกรุงฮานอย

หมู่บ้านโบราณหว่างมายของกรุงฮานอย

6/10/2555 - 18:16

( VOVworld ) - กรุงฮานอยในปัจจุบันได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและทันสมัย แต่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ที่เป็นเสน่ห์เฉพาะไว้ในตัวด้วย ซึ่งหมู่บ้านโบราณหว่างมาย ( Hoang Mai ) เป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์ความโบราณของหมู่บ้านริมราชธานีทังลองในอดีตหรือกรุงฮานอยในปัจจุบัน

รายละเอียด

แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

30/9/2555 - 22:48

(VOVworld)- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังเป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น ซึ่งการเที่ยวแต่ละครั้งไม่เพียงแต่เป็นการเดินทางเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเท่านั้นหากยังเป็นการแสวงหาความหมายและคุณค่าของชีวิต จากความต้องการดังกล่าวที่นับวันยิ่งสูงขึ้นนั้น บริษัทนำเที่ยวต่างๆของเวียดนามได้จัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวใหม่ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ การเก็บขยะและทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ เป็นต้น

รายละเอียด

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

(VOVworld) สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 203 ฉบับจากผู้ฟัง 39 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

แนะนำอาหารริมฟุตบาตของนครโฮจิมินห์ในประเทศเยอรมนี (ตอนที่ 1)

แนะนำอาหารริมฟุตบาตของนครโฮจิมินห์ในประเทศเยอรมนี (ตอนที่ 1)

(VOVworld) - นครโฮจิมินห์ติดหนึ่งใน 10 เมืองที่อาหารริมฟุตบาตดีที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสารและเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มของสหรัฐ เช่น Food & Wine, Virtualtourist.com และ Thrillist