ศาลเจ้าจ่าโก๋ สัญลักษณ์วัฒนธรรมเวียดนาม ณ จุดเหนือสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ศาลเจ้าจ่าโก๋ สัญลักษณ์วัฒนธรรมเวียดนาม  ณ จุดเหนือสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

21/4/2556 - 19:00

(VOVworld )-ท่านผู้ฟังคะต่อจากบทความเกี่ยวกับแหลมซาหวีที่แทงเหวี่ยนได้นำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังเมื่อสองสัปดาห์ก่อน วันนี้ แทงเหวี่ยนจะพาท่านไปเที่ยวชมศาลเจ้าจ่าโก๋ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ที่น่าสนใจของประเทศเวียดนาม ที่ตำบลจ่าโก๋ เมืองม้องก๊าย จังหวัดกว่างนิงห์

รายละเอียด

ซาหวี-จุดเหนือสุดภาคตะวันออกของประเทศ

ซาหวี-จุดเหนือสุดภาคตะวันออกของประเทศ

7/4/2556 - 19:00

( VOVworld )-อาจกล่าวได้ว่า แหลม ซาหวี ตำบลจ่า โก๋ เมือง ม้อง ก๊าย จังหวัดกว่ง นิงห์จะเป็นจุกแรกที่เขียนบนแผนที่ประเทศก่อนแห่งอื่น ตามภาษาเวียดนาม ซา มีความหมายว่า ทราย และหวีคือ หาง ซึ่งที่มาของชื่อ ซาหวีเนื่องจากที่นี่มีหาดทรายยาวและแคบคล้ายหางมังกรที่มักจะโผล่ขึ้นมาเมื่อน้ำทะเลลดลง และยังคงอยู่อย่างมั่นคงสง่างามคู่กับดินฟ้าแม้จะโดนพายุและลมมรสุมต่างๆก็ตาม

รายละเอียด

เยือนถิ่นเกิดของท่านจอหงวนบุ่ง

เยือนถิ่นเกิดของท่านจอหงวนบุ่ง

31/3/2556 - 19:00

( VOVworld )-หมู่บ้านบุ่ง ตำบลฝุ่ง ซ้า อำเภอแถก เทิ้ต กรุงฮานอย อยู่ห่างจากใจกลางกรุงฯประมาณ ๓๐ กม. ตามประวัติระบุว่า เมื่อก่อนโน้น ที่นี่มีชื่อไม่เพียงแต่เพราะมีอาชีพพื้นเมืองร้อยอาชีพเท่านั้น หากยังเป็นสถานที่ให้กำเนิดบุคคลผู้มีชื่อเสียงของประเทศหลายท่าน รวมทั้งท่านฝุ่ง คัก ควาน ที่มีชื่อเสียงทางวัฒนธรรมจนได้รับการเชิดชูว่า จอหงวนบุ่ง

รายละเอียด

วัด ลิงอื๊ง-บ๊ายบุต ไฮไลต์แห่งการท่องเที่ยวของนครดานัง

วัด ลิงอื๊ง-บ๊ายบุต  ไฮไลต์แห่งการท่องเที่ยวของนครดานัง

31/3/2556 - 8:00

(VOVworld)- ดานังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองชายหาดที่สวยงามโรเเมนติกริมฝั่งแม่น้ำห่าน โดยเสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนคือดานังยังเป็นศูนย์รวมทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในภาคกลางในวันนี้ ทางรายการจะพาท่านไปเที่ยวหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณของนักท่องเที่ยวทุกคนเมื่อมีโอกาสมาดานัง นั่นคือ วัดลิงอื๊ง-บ๊ายบุต

รายละเอียด

เที่ยวเกาะ นามยู ค้นคว้าธรรมชาติของอ่าวฮาลองแห่งที่2ของเวียดนาม

เที่ยวเกาะ นามยู ค้นคว้าธรรมชาติของอ่าวฮาลองแห่งที่2ของเวียดนาม

24/3/2556 - 21:18

(VOVworld)- หมู่เกาะนามยูอยู่ในเขตปกครองของต.นามยูและอานหาย อ.เกาะเกียนหาย จ.เกียนยาง ห่างจากตัวเมืองนครแรกย้าไปทางทิศตะวันตก52ไมส์ทะเลหรือประมาณ90กิโลเมตร แม้โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกไม่มีความสะดวกสมบูรณ์เท่ากับบนแผ่นดินใหญ่แต่นามยูได้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเพราะยังคงความเป็นธรรมชาติของหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับอ่าวฮาลองจนได้รับการขนานนามว่าเป็นฮาลองแห่งที่สองของเวียดนาม

รายละเอียด

มาค้นหากับทัศนียภาพอันสวยงามเตย เทียนกันเถอะ

มาค้นหากับทัศนียภาพอันสวยงามเตย เทียนกันเถอะ

23/3/2556 - 18:24

( VOVworld )- เตย เทียน ตั้งอยู่ที่อำเภอ ตาม ด๋าว จังหวัด หวิง ฟุก ได้ถือว่า เป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาและถิ่นกำเนิดของความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาเจ้าแม่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชาวเวียดนามมาหลายชั่วอายุคน สมัยก่อนโน้น การมาเที่ยวและขึ้นยอดเตย เทียน ต้องผ่านทางที่คดเคี้ยว ล่องแก่ง ผ่านป่าสนที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาและต้องเดินตามเส้นทางไหล่เขาที่สูงลิ่ว อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ได้มีกระเช้าไฟฟ้าไว้บริการนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่มาเซ่นไหว้เจ้าแม่ เตย เทียน นัง ถิ่ เตียวและชมทัศนียภาพที่สวยงามเพื่อทำให้จิตใจสงบ

รายละเอียด

นครไฮฟองเตรียมพร้อมเพื่อปีการท่องเที่ยวแห่งชาติ2013

นครไฮฟองเตรียมพร้อมเพื่อปีการท่องเที่ยวแห่งชาติ2013

4/3/2556 - 17:46

(VOVworld)- ปีท่องเที่ยวแห่งชาติเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง2013ในหัวข้อ อารยธรรมแม่น้ำแดง มีเป้าหมายประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่างๆในภูมิภาคและทั้งประเทศ เป็นโอกาสเพื่อให้แต่ละท้องถิ่นกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอื่นๆในเขต ช่วยสร้างความหลากหลายและเชิดชูเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศ รวมไปถึงการสร้างความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวของเวียดนามกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค

รายละเอียด

วัดหวั่งเอินคือวัดอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงฮานอย

วัดหวั่งเอินคือวัดอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงฮานอย

3/3/2556 - 19:00

( VOVworld )-ฮานอยมีวัดวาอารามอันเก่าแก่และเป็นที่รู้จักแพร่หลายหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นวัดหมดกดหรือวัดเสาเดียว วัดเจิ๊นก๊วกและวัดกว๊านซื้อ แต่มีวัดอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโห่เตยหรือเวสเลคที่ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮานอยนั่นคือ วัดหวั่งเอิน

รายละเอียด

เที่ยวดาลัต สัมผัสบรรยากาศเมืองแห่งบุพชาติ

เที่ยวดาลัต สัมผัสบรรยากาศเมืองแห่งบุพชาติ

3/3/2556 - 17:19

(VOVworld)- เมืองดาลัตแตกต่างจากเมืองอื่นๆของเวียตนาม หากซาปาเปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์ ดาลัดก็คือปารีสน้อย ในเขตที่ราบสูงเลิมด่ง นอกจากนั้นเมืองดาลัต ยังได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศว่าเป็นเมืองในหมอก เมืองแห่งต้นสน เมืองแห่งบุพชาติ หรือเมืองแห่งดอกซากุระของเวียดนาม ซึ่งจากศักยภาพทั้งด้านภูมิศาสตร์และอากาศที่ปลอดโปร่งเย็นสบายตลอดทั้งปีของเมืองที่อยู่ในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน ดาลัดจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของเวียดนามที่สร้างความประทับใจให้แก่ทุกๆคน

รายละเอียด

นมัสการดินแดนพุทธศาสนาเอียนตื๋อ

นมัสการดินแดนพุทธศาสนาเอียนตื๋อ

24/2/2556 - 19:00

( VOVworld )-ทุกปี เทศกาลนมัสการดินแดนแห่งพุทธศาสนาเอียนตื๋อจะเปิดขึ้นในวันที่ ๑๐ เดือนอ้าย ซึ่งถือเป็นจุดนัดพบของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวนับพันคนเพื่อกลับสู่ถิ่นกำเนิดของพุทธศาสนานิกายจุ๊กเลิมและสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามของภูผาที่สูงลิบและสถาปัตยกรรมของวัดวาอารามในตลอดสองข้างทางขึ้นเขาและบนยอดเขาเอียนตื๋อ

รายละเอียด

นมัสการวัดGhềnhยามวสันต์

นมัสการวัดGhềnhยามวสันต์

15/2/2556 - 17:05

(VOVWorld) – ตามประเพณี ในช่วงวันต้นวสันตฤดู ชาวเวียดนามจะไปทำบุญที่วัดเพื่อตั้งความหวังและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ครอบครัวประสบโชคลาภซึ่งในกรุงฮานอยมีวัดวาอารามหลายแห่ง รวมทั้งวัดGhềnh ซึ่งชาวฮานอยนิยมไปขอพร

รายละเอียด

หมู่บ้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับหวี่เค

หมู่บ้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับหวี่เค

20/1/2556 - 19:00

( VOVworld )-หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับหวี่เค ตำบลเดี่ยนซ้า อำเภอนามจึก จังหวัดนามดิ่ง อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศใต้ประมาณ ๑๐๐ กม. ที่นี่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับมากว่า ๗๐๐ ปีแล้ว และได้กลายเป็นหมู่บ้านนิเวศวิทยาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศจำนวนมาก

รายละเอียด

เยือนถิ่นปฏิวัติกาวบั่ง

เยือนถิ่นปฏิวัติกาวบั่ง

6/1/2556 - 9:00

(VOVworld)- กาวหบั่ง เป็นจังหวัดชายแดนเขตตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม ทิศตะวันตกติดกับจ.เตวียนกวางและห่ายาง ทิศใต้ติดกับจ.บั๊กก๋านและหลางเซิน ส่วนทิศเหนือกับทิศตะวันออกติดกับมณฑลกวางสีประเทศจีน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญด้านภูมิศาสตร์ของประเทศ นอกจากนี้ธรรมชาติได้บันดาลให้จ.กาวบั่งมีทิวทัศน์ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าเขาและแม่น้ำลำธารที่สวยสดงดงามพร้อมเกียรติประวัติแห่งถิ่นปฏิวัติที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

รายละเอียด

หมู่บ้านหงอกห่า-สถานที่เก็บร่องรอยซากเครื่องบินบี ๕๒

หมู่บ้านหงอกห่า-สถานที่เก็บร่องรอยซากเครื่องบินบี ๕๒

12/12/2555 - 16:53

( VOVworld )-หมู่บ้านหงอกห่า กรุงฮานอยนอกจากเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหมู่บ้านดอกไม้ที่สวยงามของกรุงฮานอยแล้ว ที่นี่ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสถานที่แห่งพยานของร่องรอยทางประวัติศาสตร์ในการต่อสู้กลางเวหาเพื่อสยบเครื่องบินทิ้งระเบิดบี ๕๒ ที่ทันสมัยของสหรัฐอเมริกาสมัยนั้น

รายละเอียด

ทัวร์ล่องแม่น้ำแดง1วัน

ทัวร์ล่องแม่น้ำแดง1วัน

1/12/2555 - 9:57

(VOVworld)- หากมีเวลาว่างหนึ่งวันท่านจะทำอะไร นัดพบเพื่อนฝูง ทำอาหารอร่อยๆทานที่บ้าน ไปช็อปปิ้งหรือสะพายเป้แล้วไปเที่ยว ซึ่งมีทางเลือกอันหลากหลายตามความต้องการแต่สำหรับคนฮานอยนั้น การล่องเรือเที่ยวชมทัศนียภาพ บรรยากาศที่สงบสุขของชีวิตความเป็นอยู่ตามหมู่บ้านชนบทต่างๆและสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆสองฟากฝั่งแม่น้ำแดงนั้นถือเป็นโปรแกรมที่ได้รับความชื่นชอบ

รายละเอียด

6/5/2559

31°C

7/5/2559

26°C 33°C

สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย
USD 22,255 22,325
JPY 205 209
EUR 25,224 25,526
GBP 31,905 32,417
CNY 3,274 3,311

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 30 เมษายนปี 2016

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 30 เมษายนปี 2016

(VOVworld) -ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์จากผู้ฟังทั่วโลกรวม 179 ฉบับ รวมทั้งจากอาจารย์เกษม ทั่งทอง ผู้ฟังภาคภาษาไทย...

รายละเอียด

ข้าวเกรียบปากหม้อ เหม เสอ ณ จังหวัด ฮืงเอียน

ข้าวเกรียบปากหม้อ เหม เสอ ณ จังหวัด ฮืงเอียน

(VOVworld) - ตลาด เหม เสอ ในอำเภอ วันยาง จังหวัด ฮืงเอียน ไม่ใช่เป็นแค่สถานที่สำหรับการค้าขายของอย่างเดียว หากยังเป็นที่รู้จักสำหรับคนชอบกินอาหารว่าง โดยเฉพาะข้าวเกรียบปากหม้อที่มีรสชาติแสนอร่อย ซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับก็คือจะผสมเกลือเข้าแป้งข้าวที่ได้จากการโม่กับน้ำ