เลขาธิการใหญ่พรรค เลหยวน ผู้นำที่ปรีชาสามารถและกุลบุตรที่ยอดเยี่ยมของเวียดนาม

เลขาธิการใหญ่พรรค เลหยวน ผู้นำที่ปรีชาสามารถและกุลบุตรที่ยอดเยี่ยมของเวียดนาม

8/4/2560 - 0:00

(VOVworld)- ท่านเลขาธิการใหญ่พรรค เลหยวน เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ในภารกิจการต่อสู้และปลดปล่อยประชาชาติรวมประเทศเป็นเอกภาพ ท่านคือผู้นำที่พร้อมสละทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของชาติ มีความซื่อสัตย์ เมตตาอารีและรักพี่น้องประชาชนอย่างเปี่ยมล้น ในโอกาสฉลองครบรอบ 110 ปีวันคล้ายวันเกิดของเลขาธิการใหญ่พรรค เลหยวน ซึ่งตรงกับวันที่ 7 เมษายน ทางรายการขอเสนอสารคดีเรื่อง “เลขาธิการใหญ่พรรค เลหยวน ผู้นำที่ปรีชาสามารถและกุลบุตรที่ยอดเยี่ยมของประชาชาติเวียดนาม”

รายละเอียด

เลขาธิการใหญ่พรรค เจื่องจิง ผู้วางพื้นฐานให้แก่ภารกิจ “โด๋ยเม้ย”

เลขาธิการใหญ่พรรค เจื่องจิง ผู้วางพื้นฐานให้แก่ภารกิจ “โด๋ยเม้ย”

17/3/2560 - 15:31

(VOVworld)- คำว่า “โด๋ยเม้ย” หรือ “เปลี่ยนแปลงใหม่” ได้ถูกโลกกล่าวถึงเสมือนเป็นเรื่องอัศจรรย์ของเวียดนามในตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมา ซึ่งความสำเร็จของภารกิจในเชิงการปฏิวัตินี้ได้เริ่มจากการที่สมัชชาพรรคครั้งที่6ได้ประกาศสาส์นที่เข้มแข็งเกี่ยวกับการปฏิบัติแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่และความมุ่งมั่นตั้งใจนี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นตั้งแต่ช่วงเตรียมพร้อมระเบียบวาระการประชุมสมัชชาพรรคโดยท่านเจื่องจิง เลขาธิการใหญ่พรรคเป็นผู้ริเริ่ม

รายละเอียด

หวูซวนจุง ดาวเด่นด้านคณิตศาสตร์จังหวัดท้ายบิ่งห์

หวูซวนจุง ดาวเด่นด้านคณิตศาสตร์จังหวัดท้ายบิ่งห์

10/8/2558 - 15:26

(VOVworld) – การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกประจำปี 2015ที่ได้มีขึ้น ณ ประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้ โดยนายหวูซวนจุง นักเรียนชั้นม. 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาอัจฉริยะท้ายบิ่งห์ทำได้ 34 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดในทีมเวียดนามทำให้คว้าเหรียญทองมาครอง

รายละเอียด

เฉิ่นแทงแถ่ง ใช้แรงลมผลิตไฟฟ้า

เฉิ่นแทงแถ่ง ใช้แรงลมผลิตไฟฟ้า

1/12/2557 - 17:10

(VOVworld) – การใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนคือการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ของนายเฉิ่นแทงแถ่ง อายุ 38 ปี ในหมู่บ้าน 3 ตำบลบิงเท้ย อำเภอบิ่งด๋าย จังหวัดเบ๊นแจ

รายละเอียด

โงกิมลาย ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ถั่งเช่าในเวียดนาม

โงกิมลาย ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ถั่งเช่าในเวียดนาม

18/8/2557 - 18:00

(VOVworld) - ถั่งเช่าเป็นสมุนไพรชั้นดี ราคาแพงที่เชื่อกันว่าสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและรักาาโรคมะเร็งและโรคเบาหวานได้ ถั่งเช่ามีถิ่นกำเนิดในเขตที่ราบสูงทีเบต ประเทศจีนแต่ก็มีบางประเทศที่สามารถใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมทำการเพาะพันธุ์ถั่งเช่าขึ้นมากได้ ส่วนที่ประเทศเวียดนาม ได้มีนักศึกษาคนหนึ่งที่มีอายุกว่า 20 ปีสามารถคิดค้นวิธีการเพาะพันธุ์ถั่งเช่าได้เมื่อปี 2011

รายละเอียด

นักประดิษฐ์ที่ยังไม่จบโรงเรียนมัธยม

นักประดิษฐ์ที่ยังไม่จบโรงเรียนมัธยม

12/5/2557 - 17:17

(VOVworld) – นับตั้งแต่ปี 2004 มาจนถึงปัจจุบัน คุณเหงียนห่งเจืองได้ประดิษฐ์เครื่องมือทางการเกษตร 7 อย่างและเครื่องจักรทางการเกษตร 2 เครื่อง ซึ่งล่าสุดคือระบบการปลูกผักปลอดสารพิษที่ใช้เทคโนโลยีสูงสำหรับเขตตัวเมือง เมื่อปลายปี 2013 เขาเป็น 1 ในเกษตรกรไม่กี่คนที่ได้รับหนังสือชมเชยจากนายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีส่วนร่วมที่ยอดเยี่ยมต่อกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในท้องถิ่น

รายละเอียด

นักวิทยาศาสตร์หญิงประยุกต์ใช้ผลงานด้านวัสดุการก่อสร้างในการคมนาคม

นักวิทยาศาสตร์หญิงประยุกต์ใช้ผลงานด้านวัสดุการก่อสร้างในการคมนาคม

12/3/2557 - 17:20

( VOVworld )- ร.ศ.ดร.เหงวียน ถิ่ บิ๊ก ถุ่ย ทำงานที่สถานบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการคมนาคมขนส่งแห่งกระทรวงคมนาคมขนส่งมากว่า ๓๐ ปี และผลงานทางวิทยาศาสตร์หลายผลงานของท่านถูกนำมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้และทั้งนั้นทำให้ท่านได้รับรางวัลต่างๆจากรัฐบาลและหน่วยงานคมนาคมขนส่ง และราลวัลที่สูงส่งที่สุดในชีวิตของท่านคือ รางวัลโกวาแลฟสกายาจากสหพันธ์สตรีเวียดนามเมื่อปี ๒๐๑๓ที่ผ่านมา รางวัลนี้สหพันธ์สตรีเวียดนามมอบให้เฉพาะนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีผลงานยอดเยี่ยมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

หวอเงวียนย้าป-นายพลผู้มากความสามารถทางการทหารและเปี่ยมด้วยเมตตา

หวอเงวียนย้าป-นายพลผู้มากความสามารถทางการทหารและเปี่ยมด้วยเมตตา

9/10/2556 - 17:22

( VOVworld )- ชีวิตและอัจฉริยภาพทางทหารของพลเอกหวอเงวียนย้าป จอมทัพแห่งกองทัพประชาชนเวียดนามได้ถูกระบุว่า เป็นหนึ่งในสิบนักการทหารที่โลกยกย่อง แม้ว่า พี่ใหญ่แห่งกองทัพประชาชนเวียดนามท่านนี้ได้จากพวกเราไปสิริอายุได้ ๑๐๓ ปีแต่ภาพลัษณ์ของท่านยังคงตราตรึงในหัวใจของชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศตลอดกาล

รายละเอียด

สถาปนิกบุ่ยเกี้ยนก๊วก ผู้รักษาหมู่บ้าน

สถาปนิกบุ่ยเกี้ยนก๊วก ผู้รักษาหมู่บ้าน

29/7/2556 - 17:59

(VOVworld) – สำหรับสถาปนิกบุ่ยเกี้ยนก๊วก การทำธุรกิจท่องเที่ยวต้องผสานกับธรรมชาติ ชุมชนและเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น เขาชอบความงดงามที่สมบูรณ์ของบรรยากาศเดิมๆจึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างเขตบ้านสวนเจียมไต ที่ตำบลเดี่ยนเฟือง อำเภอเดี่ยนบ่าน จังหวัดกว่างนามเพื่อรักษาหมู่บ้านไว้ให้คงสภาพเดิม

รายละเอียด

ศิลปินเพลงเสิม ห่าถิ่เกิ่ว-ปรมาจารย์เพลงขอทานของเวียดนาม

ศิลปินเพลงเสิม ห่าถิ่เกิ่ว-ปรมาจารย์เพลงขอทานของเวียดนาม

17/3/2556 - 7:00

( VOVworld )-ครูห่าถิ่เกิ่วเข้าสู่ชีวิตการเป็นศิลปินเพลงขอทานมาตั้งแต่วัยเด็ก ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในการร้องเพลงขอทานที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยสามารถใช้กิริราท่าทาง น้ำเสียงและคำพูดที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการใช้ซออู้และกลับประกอบการร้องได้อย่างชำนาญจนทำให้ท่านได้รับฉายาว่า หนึ่งเดียวของเวียดนาม

รายละเอียด

หว่างเหียบ นักดนตรีปฏิวัติที่ยอดเยี่ยม

หว่างเหียบ นักดนตรีปฏิวัติที่ยอดเยี่ยม

3/2/2556 - 17:53

(VOVworld)- นักประพันธ์ดนตรี Hoàng Hiệp ผู้ล่วงลับเป็นหนึ่งในนักดนตรีแนวปฏิวัติที่มีชื่อเสียงของเวียดนามพร้อมผลงานการประพันธ์ที่โดดเด่นและยังตราตรึงอยู่ในใจของผู้ฟังทุกวัย โดยเพลงต่างๆเช่น Nhớ về Hà Nội หรือ ฮานอยแห่งความคนึงหา Lá Đỏ หรือบทเพลงแห่งนักรบปฏิวัติ หรือเพลง Dòng sông tuổi thơ แปลว่า สายน้ำแห่งความเยาว์วัย เป็นต้น ต่างสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกเกี่ยวกับประเทศและพลังแห่งการปฏิวัติ

รายละเอียด

นักธุรกิจหญิงที่หลไหลในเครื่องเคลือบดินเผา

นักธุรกิจหญิงที่หลไหลในเครื่องเคลือบดินเผา

29/10/2555 - 16:50

( VOVworld ) - ชีวิตที่สมถะแต่เป็นคนที่ไม่หยุนิ่ง ตัดสินใจเร็วและมีความสามรถในการประกอบธุรกิจคือคำชมที่สงวนให้แก่คุณ ห่าถิ่วิงห์( Ha Thi Vinh ) ผู้จัดการบริษัทกวางวิงห์( Quang Vinh )จำกัด ตำบลบ๊าตจ่าง( Bat Trang ) อำเภอยาเลิม( Gia Lam ) กรุงฮานอย( Ha Noi ) ซึ่งจากความหลงไหลในเครื่องเคลือบดินเผา คุณวิงห์ได้ครุ่นคิดปรับปรุงเทคนิกเพื่อเพิ่มคุณภาพให้แก่สินค้ ทั้งนี้ทำให้สินค้าเครื่องเคลือบดินเผาบ๊าตจ่างได้ปรากฎในหลายประเทศและมีส่วนแบ่งในตลาด

รายละเอียด

อัศวินมือปราบแก๊งมิจฉาชีพ

อัศวินมือปราบแก๊งมิจฉาชีพ

19/7/2555 - 17:41

(VOVworld)-อัศวินมือปราบแก๊งมิจฉาชีพคือชื่อที่ชาวบ้านจังหวัดบิ่งเยืองและเขตปริมณฑลภาคใต้เวียดนามเรียกนายเหงวียนทันห่ายจนติดปาก ทุกครั้งเมื่อมีการปล้นจี้ทรัพย์สิน รถชนกัน การก่อความไม่สงบ การฝ่าฝืนความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมที่ไหนนายห่ายก็จะปรากฎตัวทันที แม้จะอันตรายต่อชีวิตก็ตามแต่นายห่ายยังไม่เคยคิดจะเลิก

รายละเอียด

พบปะกับนักรบที่เคยต่อสู้บนเกาะSong Tử Tây

พบปะกับนักรบที่เคยต่อสู้บนเกาะSong Tử Tây

28/4/2555 - 17:23

(VOVWorld)-เกาะSong Tử Tây เป็นหนึ่งใน๓ตำบลและเป็นตัวเมืองของอำเภอเกาะTrường Sa เป็นเกาะแห่งแรกที่ได้รับการปลดปล่อยเมื่อวันที่๑๔เมษายนในยุทธนาการโฮจิมินห์ปี1975 ในโอกาสไปราชการ ณ หมู่เกาะ Trường Sa ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามได้พบปะกับร้อยเอก Lê Xuân Phát ที่เป็นผู้นำธงของกองกำลังปลดปล่อยชักขึ้นเสาธงบนเกาะ Song Tử Tây

รายละเอียด

นาย Nguyễn Sự ผู้รักษาความงามให้แก่เมืองเก่าHội An

นาย Nguyễn Sự  ผู้รักษาความงามให้แก่เมืองเก่าHội An

6/4/2555 - 18:21

(VOVworld) – เมื่อกล่าวถึงนายNguyễn Sựเลขาธิการพรรคสาขาเมืองเก่าHội Anก็ต้องนึกถึงเมืองเก่าHội An เพราะความทันสมัยที่ผสมกลมกลืนกับความงามโบราณของHội An ได้อย่างลงตัวดังปัจจุบันนั้นมาจากส่วนร่วมของชาวHội An โดยเฉพาะ นายNguyễn Sự

รายละเอียด

นักธุรกิจ มายเกี่ยวเลียน – 1ใน 50นักธุรกิจหญิงที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในเอเซีย

นักธุรกิจ มายเกี่ยวเลียน – 1ใน 50นักธุรกิจหญิงที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในเอเซีย

16/3/2555 - 10:32

(VOVworld)- ในกว่า32ปีที่มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของบริษัทผลิตนม วีนามิลค์ และเป็นผู้บริหารของบริษัทแห่งนี้ถึง20ปี นางมายเกี่ยวเลียน วีรชนแรงงานและประธานคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทหุ้นส่วนนมวีนามิลค์ถือเป็นสตรีคนหนึ่งที่มีความมั่นคงและมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำบริษัทฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศจนได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน50นักธุรกิจหญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเอเซียจากนิตยสาร Forbes

รายละเอียด

หมอหมู่บ้านVũ Đại

หมอหมู่บ้านVũ Đại

24/2/2555 - 10:23

(VOVworld) - หมู่บ้านVũ Đại หรือหมู่บ้านNhân HậuในตำบลHòa Hậu อำเภอLý NhânจังหวัดHà Namไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในอาชีพผลิตสินค้าศิลปหัตกรรมเท่านั้นหากยังเป็นผืนแผ่นดินของชาวนาที่มีความขยันหมั่นเพียรและมีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

รายละเอียด

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

(VOVworld) สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 203 ฉบับจากผู้ฟัง 39 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว