ความสวยงามของนครโฮจิมินห์ในยามตรี

(VOVWorld)-นครโฮจิมินห์เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดของเวียดนามและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและศึกษาที่สำคัญของเวียดนาม
(VOVWorld)-นครโฮจิมินห์ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่นํ้าโขง ชื่อเดิมเรียกว่า ไซ่ง่อน โดยได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็น๑ใน๒ตัวเมืองที่สำคัญที่สุดของเวียดนาม หลังจากที่ไซ่ง่อนได้รับการปลดปล่อย นับเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการรวมประเทศเป็นเอกภาพ   ปี๑๙๗๕ถึงปี๑๙๗๖ รัฐสภาเวียดนามได้ออกมติเปลี่ยนชื่อไซ่ง่อนเป็นนครโฮจิมินห์ ตามชื่อของประธานโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นประธานประเทศคนแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม  ปัจจุบันคือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ปัจจุบัน  นครโฮจิมินห์ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเวียดนามด้วยสถานที่ที่ขึ้นชื่อหลายเเห่งเช่น ทำเนียบเอกภาพหรือในอดีตเรียกว่าทำเนียบเอกราช  ตลาดเบ๊นแถ่ง อุโมงค์กู๋จี เป็นต้น ขอแนะนำประมวลภาพนครโฮจิมินห์ในยามราตรี
ความสวยงามของนครโฮจิมินห์ในยามตรี - ảnh 1
ตึกฮวาแซนบีเต็กสโกหรือตึกดอกบัวหลวง

ความสวยงามของนครโฮจิมินห์ในยามตรี - ảnh 2

ความสวยงามของนครโฮจิมินห์ในยามตรี - ảnh 3
โบสถ์ดึ๊กบ่านครโฮจิมินห์เป็นสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ได้รับการก่อสร้างตามสไตล์สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม
ที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของนครโฮจิมินห์

ความสวยงามของนครโฮจิมินห์ในยามตรี - ảnh 4

ความสวยงามของนครโฮจิมินห์ในยามตรี - ảnh 5
ท่าเรือหญ่าโหร่งเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักเพราะมันผูกพันกับชีวิตการเคลื่อนไหวปฏิวัติของประธานโฮจิมินห์

ความสวยงามของนครโฮจิมินห์ในยามตรี - ảnh 6
ถนนฮายบ่าจึง เขต๑

ความสวยงามของนครโฮจิมินห์ในยามตรี - ảnh 7

ความสวยงามของนครโฮจิมินห์ในยามตรี - ảnh 8

ความสวยงามของนครโฮจิมินห์ในยามตรี - ảnh 9

ความสวยงามของนครโฮจิมินห์ในยามตรี - ảnh 10
โบสถ์ดึ๊กบ่านครโฮจิมินห์

ความสวยงามของนครโฮจิมินห์ในยามตรี - ảnh 11

ความสวยงามของนครโฮจิมินห์ในยามตรี - ảnh 12

(Tuoitre.vn)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด