ความสวยงามของลำธารเอี๊ยนช่วงหน้าหนาว

15 ธันวาคม 2559 - 14:32:00

(VOVWorld)-ลำธารเอี๊ยนอยู่ในเขตโบราณสถานวัดเฮืองที่ตำบลเฮืองเซิน อำเภอหมีดึ๊ก กรุงฮานอย มีความยาว๔กิโลเมตร  โดยไหลผ่านเขตโบราณสถานวัดเฮือง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมนั่งเรือผ่านลำธานเอี๊ยนเนื่องจากสองฝั่งลำธารยังคงความเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะในหน้าหนาว จะมีดอกบัวสายขึ้นเต็มบานสะพรั่งตลอดสาย
ความสวยงามของลำธารเอยนชวงหนาหนาว hinh 0
ความสวยงามของดอกบัวสาย

ความสวยงามของลำธารเอยนชวงหนาหนาว hinh 1

ความสวยงามของลำธารเอยนชวงหนาหนาว hinh 2ภูเขาในเขตเฮืองเซินถูกตั้งชื่อตามรูปแบบของสัตว์หรือสิ่งของต่างๆ อย่างเช่น ภูช้าง ภูเต่า ภูหงษ์ฟ้า นอกจากนี้ยังมีภูพระภิกษุ ภูกลอง ภูฆ้อง เป็นต้น 

ความสวยงามของลำธารเอยนชวงหนาหนาว hinh 3
นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่คู่รักนิยมถ่ายรูปชุดแต่งงาน

ความสวยงามของลำธารเอยนชวงหนาหนาว hinh 4

ความสวยงามของลำธารเอยนชวงหนาหนาว hinh 5

ความสวยงามของลำธารเอยนชวงหนาหนาว hinh 6

ความสวยงามของลำธารเอยนชวงหนาหนาว hinh 7

ความสวยงามของลำธารเอยนชวงหนาหนาว hinh 8

ความสวยงามของลำธารเอยนชวงหนาหนาว hinh 9

ความสวยงามของลำธารเอยนชวงหนาหนาว hinh 10

ความสวยงามของลำธารเอยนชวงหนาหนาว hinh 11

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม