ความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ในภาพลงรักขัดเงาของจิตรกรเจิ่นต๊วนลอง

11 มีนาคม 2560 - 13:34:22

(VOVworld) – งานนิทรรศการภาพลงรักขัดเงา “ย๊าแท๊ง” ของจิตรกรเจิ่นต๊วนลองได้เปิดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์วิจิตศิลป์เวียดนาม เลขที่ 66 ถนนเหงียนท้ายหอก เขตบาดิ่ง กรุงฮานอยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม
นี่เป็นนิทรรศการแรกหลังจากที่ความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมจากยูเนสโก้เมื่อเดือนธันวาคมปี 2016

ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 0

หลังความพยายามเป็นเวลา 20 ปี จิตรกรเจิ่นต๊วนลองสามารถสร้างสรรค์ผลงานแห่งศิลปะนี้ได้ทั้งหมด 26 ชิ้น โดยได้มีการใช้ลวดลายแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้ชมและมีการผสมผสานระหว่างอดีตกับปัจจุบัน ระหว่างจิตวิญญาณกับชีวิตจริง

การแสดงนิทรรศการ “ย๊าแท๊ง” หรือ “พิธีเข้าทรง” นี้ได้ช่วยให้ผู้ชมได้สัมผัสกับบรรยากาศความลึกลับแห่งความเลื่อมใสอย่างมีชีวิตชีวาและหลากหลาย

เอกอัครราชทูตฝามแซงโจว ทูตพิเศษแห่งยูเนสโก้ของนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ให้ข้อสังเกตในขณะที่ชมงานนิทรรศการว่า “จิตรกรเจิ่นต๊วนลองได้ประสบความสำเร็จในการสะท้อนหัวข้อด้านความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ผ่านภาพลงรักขัดเงา ภาพของเขาสวยมาก ”...

ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 1
เอกอัครราชทูตฝามแซงโจวชมนิทรรศการ
ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 2
ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 3
ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 4
ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 5
นิทรรศการ “ย๊าแท๊ง” ดึงดูดความสนใจของจิตรกรและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 6
ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 7
ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 8
ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 9
ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 10
ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 11
ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 12
ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 13
ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 14
ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 15
ภาพต่างๆในงานนิทรรศการครั้งนี้
ความเลอมใสบชาเจาแมในภาพลงรกขดเงาของจตรกรเจนตวนลอง hinh 16
จิตรกรเจิ่นต๊วนลองกับผลงานของตน

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม