จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม

จังหวัดกว๋างบิ่ง (Quảng Bình) ทางภาคกลางเวียดนามมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงโดยเฉพาะมีถํ้าหินปูนกว่า 300 แห่งที่มีหินย้อยหินงอกที่ตระการตาและแปลกใหม่ โดยเฉพาะป่าสงวน ฟองยาแก๋บ่าง(Phong Nha-Kẻ Bàng) ได้รับการรับรองเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกเมื่อปี 2003 และ 2011 จากองค์การ UNESCO นอกจากนี้ จังหวัด กว๋างบิ่ง (Quảng Bình)ยังมีชายฝั่งทะเลยาว 116 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามหลายแห่ง
จังหวัดกว๋างบิ่ง Quảng Bình ทางภาคกลางเวียดนามมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงโดยเฉพาะมีถํ้าหินปูนกว่า 300 แห่งที่มีหินย้อยหินงอกที่ตระการตาและแปลกใหม่ โดยเฉพาะป่าสงวนฟองยาแก๋บ่าง
(Phong Nha-Kẻ Bàng) ได้รับการรับรองเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกเมื่อปี 2003 และ 2011 จากองค์การ UNESCO นอกจากนี้ จังหวัดกว๋างบิ่ง(Quảng Bình) ยังมีชายฝั่งทะเลยาว 116 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามหลายแห่ง
ป่าสงวนฟองยาแก๋บ่าง(Phong Nha-Kẻ Bàng) อยู่ห่้างจากกรุงฮานอยไปทางทิศใต้ประมาณ 500 กิโลเมตร เอกลักษณ์ของป่าสงวนแห่งนี้คือ  มีถํ้าหินปูนมากมายหลายร้อยแห่งที่มีหินย้อยหินงอกสวยงามเช่น  ถํ้าฟองยา(Phong Nha)  ถํ้าเตียนเซิน( Tiên Sơn)ถํ้าเทียนเดื่อง( Thiên Đường) ถํ้ามืด (Tối) ถํ้าแอ๋น(Én) และ ถํ้าเซินด่อง(Sơn Đoòng) เป็นต้น ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเมื่อมาเที่ยวจังหวัดกว๋างบิ่ง(Quảng Bình)

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 1

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 2

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 3

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 4

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 5

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 6

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 7

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 8

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 9

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 10

สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจริมฝั่งทะเลที่สวยงามอยู่ใจกลางนครด่งเฮ๋ย (Đồng Hới) จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình)

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 11

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 12

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 13

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 14

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 15

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 16

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 17

จังหวัด กว๋างบิ่ง(Quảng Bình) - จุดนัดพบของนักท่องเที่ยวในภาคกลางเวียดนาม - ảnh 18
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด