น้ำตกบ๋านโยก น้ำตกธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2 เมษายน 2560 - 18:28:43

(VOVworld)- น้ำตกบ๋านโยกเป็นของขวัญอันล้ำค่าของธรรมชาติที่บันดาลให้แก่จังหวัดกาวบั่ง โดยใต้น้ำตกคือแม่น้ำกวัยเซินเกื๊อกที่มีฝั่งขวาเป็นพื้นที่ของเวียดนาม ส่วนฝั่งซ้ายเป็นพื้นที่ของประเทศจีน

น้ำตกบ๋านโยกอยู่ห่างจากใจกลางเมืองกาวบั่งเกือบ 90 ก.ม. และห่างจากกรุงฮานอยเกือบ 400 ก.ม. ซึ่งเป็นน้ำตกแห่งหนึ่งที่สวยงามที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่ในตำบลด่ามถวี อำเภอจุ่งแค้ง จังหวัดกาวบั่ง โดยกว้างถึง 208 เมตรและสูงประมาณ 70 เมตร นี่เป็นน้ำตกธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่อันดับที่ 4 ของโลกจากจำนวนน้ำตกที่ตั้งอยู่ในพรมแดนแห่งชาติ

น้ำตกบ๋านโยกดูเหมือนภาพธรรมชาติที่สวยงามที่สุด ซึ่งนักท่องเที่ยวมาที่นี่จะรู้สึกประทับใจในความงดงามและยิ่งใหญ่ของทิวทัศน์และมิตรไมตรีของชาวท้องถิ่น

นำตกบานโยก นำตกธรรมชาตทใหญทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต hinh 0
มองจากไกลๆ น้ำตกบ๋านโยกเหมือนภาพวาดหมึกจีนธรรมชาติที่แสนโรแมนติก
นำตกบานโยก นำตกธรรมชาตทใหญทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต hinh 1
น้ำตกบ๋านโยกมีทั้งหมด 3 ชั้น แม้ในฤดูกาลใหน น้ำก็ไหลลงอย่างสวยงาม และตั้งอยู่ในเส้นพรมแดนระหว่างเวียดนามกับจีน 
นำตกบานโยก นำตกธรรมชาตทใหญทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต hinh 2
ที่นี่ให้นักท่องเที่ยวเช่าเรือมาชมและถ่ายรูป
นำตกบานโยก นำตกธรรมชาตทใหญทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต hinh 3
นำตกบานโยก นำตกธรรมชาตทใหญทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต hinh 4
นำตกบานโยก นำตกธรรมชาตทใหญทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต hinh 5
นำตกบานโยก นำตกธรรมชาตทใหญทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต hinh 6
นำตกบานโยก นำตกธรรมชาตทใหญทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต hinh 7
ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็เห็นความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำตกบ๋านโยก
นำตกบานโยก นำตกธรรมชาตทใหญทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต hinh 8
นำตกบานโยก นำตกธรรมชาตทใหญทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต hinh 9
นำตกบานโยก นำตกธรรมชาตทใหญทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต hinh 10
สายน้ำเหมือนผมนางฟ้า
นำตกบานโยก นำตกธรรมชาตทใหญทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต hinh 11
สะพานข้ามคลองที่ทำจากไม้ไผ่
นำตกบานโยก นำตกธรรมชาตทใหญทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต hinh 12
นำตกบานโยก นำตกธรรมชาตทใหญทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต hinh 13
ในฤดูฝน คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม น้ำตกบ๋านโยกสวยงามที่สุด โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม น้ำเต็มตลิ่ง ซึ่งได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงของจังหวัดกาวบั่ง

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

(VOVworld) สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 203 ฉบับจากผู้ฟัง 39 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

แนะนำอาหารริมฟุตบาตของนครโฮจิมินห์ในประเทศเยอรมนี (ตอนที่ 1)

แนะนำอาหารริมฟุตบาตของนครโฮจิมินห์ในประเทศเยอรมนี (ตอนที่ 1)

(VOVworld) - นครโฮจิมินห์ติดหนึ่งใน 10 เมืองที่อาหารริมฟุตบาตดีที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสารและเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มของสหรัฐ เช่น Food & Wine, Virtualtourist.com และ Thrillist