ปูชนียสถานเอียนตื๋อ-ดินแดนแห่งพุทธศาสนา

23 กุมภาพันธ์ 2560 - 11:02:18

(VOVWorld)-เขตโบราณสถานประวัติศาสตร์และทัศนียภาพภูเอียนตื๋ออยู่ในเขตเฟืองดงและเถื่องเอียนกง ตัวเมืองอวงบี๊ จังหวัดกว่างนิงห์รวมพื้นที่กว่า ๒๐ กิโลเมตร ที่มีวัดวาอารามและสถูปเจดีย์ที่มีอายุหลายร้อยปีมากมายหลายแห่งที่ตั้งอยู่กลางเขตป่าทึบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและสูงกว่า๑,๐๖๘ เมตรจากระดับน้ำทะเล ภูเอียนตื๋อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของนักบวชที่มีชื่อเสียงหลายรูปสมัยราชวงศ์หลีและเจิ่นโดยเฉพาะกษัตริย์เจิ่นเญินตงที่สละราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสเพื่อเสด็จออกบรรชาที่ภูแห่งนี้เป็นเวลา ๑๐ ปีและทรงก่อตั้งพุทธศาสนานิกายจุ๊กเลิม ท่านได้กลายเป็นผู้สร้างพุทธศาสนานิกายจุ๊กเลิมเวียดนาม.

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 0
สถานีรถกระเช้าไฟฟ้าได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่เช้าตรู่   

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 1
ทางขึ้นยอดภูเอียนตื๋อที่มีวัดด่งหรือวัดทองแดงตั้งอยู่นั้นสะดวกกว่าก่อนมาก เราสามารถขึ้นได้สองทางได้แก่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าถึงยอดเอียนตื๋อใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ซึ่งช่วยย่นเวลาเดินทางได้ครึ่งหนึ่ง

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 2
ภูเขาเอียนตื๋อเป็นสถานที่บูชาที่มีความศักสิทธิ์

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 3
รูปปั้นของพระเจิ่นเญินตงบนยอดภูเขาเอียนตื๋อมีขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนาม สูง ๙.๙เมตรหนัก๑๓๘ตัน

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 4
เส้นทางไปวัดด่งหรือวัดทองแดง

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 5
วัดด่งหรือวัดทองแดงอยู่บนยอดภูเขาเอียนตื๋อ สูงกว่า๑,๐๖๘ เมตรจากระดับน้ำทะเล

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 6
วัดนี้ได้รับการก่อสร้างช่วงหลังราชวงศ์เลโดยเริ่มแรกมีขนาดเล็กเหมือนศาลเจ้าที่มีโครงสร้างเป็นเหล็กหลังคาเป็นทองแดง ภายหลังต้องทำการบูรณปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งจนถึงปี2007วัดก็ได้รับการก่อสร้างใหม่ดังปัจจุบัน

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 7

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 8
วัด รูปหล่อทองสัมฤทธิ์พระพุทธเจ้าและระฆังทำจากทองแดง  หนัก๗๐ตัน

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 9
พอขึ้นถึงวัดด่งแล้ว พวกเราไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนิกชนหรือนักท่องเที่ยวต่างรู้สึกมีความอิ่มเอิบใจเสมือนได้ก้าวเข้าดินแดนแห่งเทพเจ้า

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 10
รุ่งอรุณบนยอดภูเขาเอียนตื๋อ

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 11
การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 12
วัดฮวาเอียนเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในเขตโบราณสถานประวัติศาสตร์เอียนตื๋อ

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 13

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 14ระหว่างทางขึ้นวัดด่งหรือวัดทองแดงบนยอดภูเอียนตื๋อจะมีวัดหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นวัดฮวาเอียน หมดม้าย บ๋าวส่ายและเวินเตียนที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะมาจุดธูปขอพรและพักผ่อนเพื่อคลายความเมื่อยล้าที่ต้องเดินขึ้นบันใดในระยะทางยาวกว่า ๑ พันเมตร 

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 15
ต้นไม้มรดกเวียดนามในเขตโบราณสถานประวัติศาสตร์และทัศนียภาพภูเอียนตื๋อ

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 16

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 17

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 18
ทัศนียภาพที่สวยงามในเขตโบราณสถานประวัติศาสตร์และทัศนียภาพภูเอียนตื๋อ

ปชนยสถานเอยนตอ-ดนแดนแหงพทธศาสนา hinh 19
ระบบกระเช้าไฟฟ้า


ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม