ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓

คํ่าวันที่ 26 มิถุนายน งานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ ได้เสร็จสิ้นลงภายหลังจัดงานมาเป็นเวลา 5 วัน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างคึกคัก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับเขตต่างๆของเวียดนาม 
ในกรอบงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ ณ เมืองเก่าฮอยอาน ทางภาคกลางเวียดนามในระหว่างวันที่ 19 - 26 มิถุนายน ได้มีการจัดกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ เช่น Farmtrip “ค้นพบหมู่บ้านชนบทเกิ๋มแทง”ด้วยรถจักรยาน  การแสดงศิลปะ“กลิ่นอายเวียดนาม” โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ“กว๋างนามกับมิตรประเทศ” การสัมมนานานาชาติในหัวข้อ“๑๐ปีปฏิบัติอนุสัญญาอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรมขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก บทเรียน ประสบการณ์และวางแนวทางในอนาคต” รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในฐานะแขกรับเชิญ เป็นต้น คํ่าวันที่ 26 มิถุนายน ได้มีการจัดพิธีปิดงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ และรอบชิงชนะเลิศนางงามชนกลุ่มน้อยเวียดนามปี 2013 
ภาพที่สวยงามในพิธีเปิดงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓

ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 1
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 2
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 3
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 4
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 5
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 6
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 7
แลกเปลี่ยนศิลปะในหัวข้อ“บรรยากาศมรดกวัฒนธรรมประเทศอาเซียน ”
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 8
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 9
การเปิดวันงานวัฒนธรรมชนเผ่าจาม
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 10
การแลกเปลี่ยนศิลปะ“กว๋างนามกับมิตรประเทศ”
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 11
Farmtrip “ค้นพบหมู่บ้านชนบทเกิ๋มแทง”ด้วยรถจักรยาน
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 12
การสัมมนานานาชาติในหัวข้อ“๑๐ปีปฏิบัติอนุสัญญาอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรมขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก บทเรียน ประสบการณ์และวางแนวทางในอนาคต”

ภาพพิธีปิดงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ และรอบชิงชนะเลิศนางงามชนกลุ่มน้อยเวียดนามปี 2013 

ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 13
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 14
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 15
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 16
นางสาว Nguyễn Thị Ngọc Anh ชนเผ่ากิง นางงามชนกลุ่มน้อยเวียดนามปี 2013
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 17
นางสาว Nguyễn Thị Ngọc Anh ในชุดราตรี
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 18
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 19
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 20
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 21
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 22
นางสาว ดิงทิถวิ่จาง ชนเผ่า เฮอเร
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฟสติวัลมรดกกว่างนามปี ๒๐๑๓ - ảnh 23

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด