ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่

(VOVWorld)-ในวันขึ้นปีใหม่ประเพณี ชาวเวียดนามมักจะไปทำบุญวัดเพื่อขอพรปีใหม่ให้แก่ครอบครัว ญาติและเพื่อนมิตร นี่ถือเป็นเอกลักษณ์ในชีวิตจิตใจของคนเวียดนาม
(VOVWorld)-ในวันขึ้นปีใหม่ประเพณี ชาวเวียดนามมักจะเดินทางไปทำบุญวัดเพื่อขอพรให้ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงและความสงบสุข ขอให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ให้มั่นคงและลูกหลานประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  นี่ถือเป็นเอกลักษณ์ในชีวิตจิตใจของคนเวียดนาม

ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่ - ảnh 1

ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่ - ảnh 2

ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่ - ảnh 3

ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่ - ảnh 4

ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่ - ảnh 5

ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่ - ảnh 6

ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่ - ảnh 7

ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่ - ảnh 8

ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่ - ảnh 9

ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่ - ảnh 10

ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่ - ảnh 11

ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่ - ảnh 12

ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่ - ảnh 13

ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่ - ảnh 14

ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่ - ảnh 15

ประเพณีไปทำบุญที่วัดในวันขึ้นปีใหม่ - ảnh 16
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด