ภาพถ่ายเกี่ยวกับความสวยงามของเวียดนาม

31 ธันวาคม 2559 - 15:18:00

(VOVWorld)-เมื่อเร็วๆนี้ นิตยสารNational Geographicได้ลงภาพถ่ายต่างๆเกี่ยวกับเวียดนาม  ซึ่งสร้างความปรับทับใจให้แก่บรรดาผู้ชมเกี่ยวกับประเทศและคนเวียดนาม โดยเวียดนามมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามไม่แพ้สถานที่ที่มีชื่อเสียงของประเทศต่างๆ
ภาพถายเกยวกบความสวยงามของเวยดนาม hinh 0

ภาพถายเกยวกบความสวยงามของเวยดนาม hinh 1
ถ้ำเซินด่อง จังหวัดกว๋างบิ่ง

ภาพถายเกยวกบความสวยงามของเวยดนาม hinh 2

ภาพถายเกยวกบความสวยงามของเวยดนาม hinh 3
ทุ่งนาขั้นบันไดในเขตเขาภาคเหนือ

ภาพถายเกยวกบความสวยงามของเวยดนาม hinh 4
เมืองเก่าฮอยอัน

ภาพถายเกยวกบความสวยงามของเวยดนาม hinh 5

ภาพถายเกยวกบความสวยงามของเวยดนาม hinh 6

ภาพถายเกยวกบความสวยงามของเวยดนาม hinh 7

ภาพถายเกยวกบความสวยงามของเวยดนาม hinh 8

ภาพถายเกยวกบความสวยงามของเวยดนาม hinh 9

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 205 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ลิ้มลองอาหารว่างพื้นเมืองในกรุงเก่าเว้

ลิ้มลองอาหารว่างพื้นเมืองในกรุงเก่าเว้

(VOVworld) - กรุงเก่าเว้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยของเวียดนาม