เวียดนามประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การเกษตรในงานแสดงสินค้าGulfoodที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

3 มีนาคม 2560 - 10:35:00

(VOVworld) - ในงานแสดงสินค้า Gulfood ปีนี้ มีสถานประกอบการกว่า 5,000 แห่งจาก 120 ประเทศและดินแดนในทั่วโลก โดยมีผู้ชมกว่า 95,000 คนจาก 170 ประเทศมาชมและซื้อของ ส่วนเวียดนามมีสถานประกอบการ 33 แห่งเข้าร่วม ซึ่งถือเป็นโอกาสให้เวียดนามประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การเกษตรต่อผู้บริโภคทั่วโลกและวางแนวทางการพัฒนาให้แก่หน่วยงานการเกษตรในอนาคต
เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 0
เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ฝามบิ่งห์ด่ามตัดริบบิ้นที่บูธของเวียดนามในงานแสดงสินค้า Gulfood 2017

งานแสดงสินค้า Gulfood ถูกจัดขึ้นในทุกๆปี ซึ่งถือเป็นโอกาสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศและผู้ผลิต เปิดช่องทางการจำหน่ายให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอาหารและการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในงานแสดงสินค้าครั้งนี้ นอกจากสถานประกอบการเวียดนามที่มีชื่อเสียงและส่วนแบ่งในตลาดตะวันออกกลาง เช่น Vinamilk Hapro ยังมีสถานประกอบการอื่นๆ เช่น บริษัทลงทุนและผลิตการเกษตร VinEco จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกของเครือบริษัท VinGroup บริษัท LaFooco ของจังหวัดลองอาน บริษัทหุ้นส่วนด้านอาหาร Richy เป็นต้น
นางเหงียนถิเฟืองถาว รองผู้อำนวยการใหญ่ดูแลฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัท VinEco เผยว่า "นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯนำผลิตภัณฑ์การเกษตรของเวียดนามมาแสดงในต่างประเทศ ซึ่งจุดแข็งของ VinEco คือมีระบบฟาร์มเกษตรที่สมบูรณ์ ปัจจุบันนี้ ทางบริษัทกำลังแสวงหาแนวทางการส่งออกไปยังต่างประเทศและดูไบเป็นตลาดที่พวกเรากำลังมุ่งถึง"

เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 1
นางเหงียนถิเฟืองถาว (ขวา) รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัท VinEco

สินค้าของสถานประกอบการที่นำมาแสดงในงานครั้งนี้ นอกจากผลิตภัณฑ์พื้นเมืองต่างๆ เช่น พริกไทย ชา และมะม่วงหิมพานต์ ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น นม น้ำผลไม้และสินค้ากระป๋อง เป็นต้น

บูธต่างๆของเวียดนามได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ชม โดยมีสถานประกอบการต่างๆได้มาติดต่อเพื่อร่วมมือประกอบธุรกิจ ส่วนเครื่องหมายการค้าต่างๆของเวียดนาม เช่น Vinamilk Hapro Lotus Rice เป็นต้น ก็ได้รับการตอบรับที่น่ายินดี

เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 2
ส่วนหนึ่งในงานแสดงสินค้า Gulfood 2017 

ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเป็นตลาดที่มีศักยภาพของการเกษตรและอาหารเวียดนาม การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าครั้งนี้เป็นโอกาสให้สถานประกอบการเวียดนามประชาสัมพันธ์การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเวียดนามและเป็นโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดแข็งของการเกษตรเวียดนามสามารถปรากฎตัวตามร้านค้าของประเทศต่างๆทั่วโลกมากขึ้น...

เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 3
ไม้กฤษณาของเครือบริษัท LP ดึงดูดความสนใจของผู้ประกอบการดูไบ
เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 4
นายหวอจุงเฮี๊ยว ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัท Vinamilk แนะนำผลิตภัณฑ์ต่อผู้ประกอบการต่างชาติ
เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในปี 2017 ของบริษัท Lafooco ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมะม่วงหิมพานต์คือขยายความร่วมมือในตลาดตะวันออกกลาง
เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 6
อาหารบรรจุกระป๋องของบริษัทเตินฟ๊าด ก็ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 7
บูธของสถานประกอบการเวียดนามดึงดูดความสนใจจากผู้ประกอบการและลูกค้าเป็นจำนวนมาก
เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 8
แม้เป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมงาน แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท VinEco ก็ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการต่างประเทศ
เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 9
น้ำผลไม้คือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพของสถานประกอบการเวียดนาม
เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 10
รอยยิ้มแห่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 11
ข้าวของ Lotus Rice ได้ปรากฎตัวในตลาดตะวันออกกลางนานมาแล้ว
เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 12
เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 13
เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 14
สินค้าต่างๆของเวียดนามในงานแสดงสินค้า Gulfood 2017
เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 15
เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 16
เวยดนามประชาสมพนธผลตภณฑการเกษตรในงานแสดงสนคาgulfoodทเมองดไบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส hinh 17
บูธของบางประเทศ

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม