ประกาศรับสมัครผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการใหม่ปี 2017

(VOVWORLD) - สถานีวิทยุเวียดนามหรือวีโอวีประกาศการรับสมัครผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการใหม่ของส่วนกระจายเสียงต่างประเทศแห่งชาติหรือวีโอวี 5 ปี 2017 รวม 12 ตำแหน่งสำหรับภาคภาษาเกาหลี ลาว อินโดนีเซียและไทย โดยภาคภาษาไทยเปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง (เพศชาย) 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-ถือสัญชาติเวียดนามและพำนักอยู่ในประเทศเวียดนาม

-อายุตั้งแต่ 18 ปี – 35 ปี

-กรอกข้อมูลในใบสมัครของทางวีโอวีอย่างครบถ้วน

-มีประวัติส่วนตัวที่ชัดเจน (ไม่มีประวัติด่างพร้อย)

-สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อกับภาษาไทยทั้งจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศเวียดนามหรือต่างประเทศ

-มีสุขภาพแข็งแรง

-ต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีหรือถูกดำเนินคดีโดยศาล ในคดีแพ่งและคดีอาญา

ผู้สมัครต้องสอบสองรอบ รอบแรกคือการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ขั้นพื้นฐานและวิชาชีพและรอบที่สองคือการสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียบการสอบ 260,000 ด่งต่อคน ตามข้อกำหนดในเอกสารหมายเลข 163/2010/TTLT-BTC-BNV ของกระทรวงการคลังและกระทรวงกิจการภายในลงวันที่ 20 ตุลาคมปี 2010

ช่วงเวลาของการสอบคือในเดือนพฤศจิกายนปี 2017

เปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายนปี 2017 ทุกวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ในระหว่างเวลา 8.00 น. – 17.00 น.

สถานที่รับใบสมัครตคือที่ชั้น 7 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมวิชาด้านสื่อสารมวลชน ฝ่ายบุคลากร เลขที่ 58 ถนนกว๊านซื้อ เขตหว่านเกี๊ยม กรุงฮานอย ( Ban tổ chức cán bộ, số 58 Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามที่อยู่  http://www.vov.vn หรือใช้ใบสมัครนี้

Mẫu đơn dự tuyển:

Mẫu số 1-ĐKTDVC-BNV/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________________________________________________

Hà Nội, ngày ..... tháng ….. năm 20…..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Họ và tên: :........................................................................................ Nam, Nữ:…………  ….

Ngày sinh: :........................................................................................ ……………………….

Quê quán:........................................................................................... ……………………….

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................... ……………………….

Chỗ ở hiện nay:................................................................................. ……………………….

Điện thoại liên lạc:........................................................................... ……………………….

Dân tộc:............................................................................................. ……………………….

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:.................................................. ……………………….

Đối tượng ưu tiên (nếu có)(1): ......................................................... ……………………….

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của……………..........

..............................  (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ……………....…………. (3).Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gồm: …………… (4)

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Kính đơn

(Ký và ghi rõhọ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;

(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.

http://vovworld.vn/vi-VN/hop-thu-thinh-gia/he-phat-thanh-doi-ngoai-quoc-gia-dtnvn-tuyen-vien-chuc-587474.vov
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด