กิจกรรมรำลึกครบรอบ 70ปีวันลุกขึ้นสู้ทั่วประเทศ

21 ธันวาคม 2559 - 15:56:29

(VOVworld) - วันที่ 19 ธันวาคม ครบรอบ 70ปีวันลุกขึ้นสู้ทั่วประเทศ  หนังสือพิมพ์ต่างๆของเวียดนามฉบับวันที่ 19 ธันวาคมได้รายงานข่าวและบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนี้  โดยหนังสือพิมพ์เญินเซิน หรือ ประชาชนได้ลงบทบรรณาธิการที่พาดหัวว่า “เขียนบทเพลงแห่งความรุ่งโรจน์ต่อไป” โดยยืนยันถึงบทเรียนจากการลุกขึ้นสู้ทั่วประเทศ เช่น การเพิ่มความระมัดระวังในทุกสภาวการณ์ พยายามเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจและกลาโหมเพื่อยกระดับสถานะของประเทศบนเวทีโลก ส่วนหนังสือพิมกวนโด๋ยเยิญเซิน หรือ กองทัพประชาชนได้ลงบทบรรณาธิการที่พาคหัวว่า “ส่งเสริมจิตใจแห่งการลุกขึ้นสู้ทั่วประเทศ  ระดมพลังของประชาชนทุกคนเพื่อสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ” โดยระบุว่า การลุกขึ้นสู้ทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงลัทธิวีรชนการปฏิวัติและจิตใจที่กล้าหาญแห่งการลุกขึ้นสู้เพื่อเอกราชและเสรีภาพในหัวใจของชาวเวียดนามรุ่นแล้วรุ่นเล่า ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การผสมผสานเข้ากับกระแสโลกต่อไป
กจกรรมรำลกครบรอบ 70ปวนลกขนสทวประเทศ hinh 0
ภาพการลุกขึ้นสู้ในกรุงฮานอย

- kháng chiến  - ค้างเจี๊ยน / ลุกขึ้นสู้
- anh hùng - แองหุ่ง / วีรชน
- cách mạng - แก๊กหม่าง / การปฏิวัติ
- tiềm lực - เตี่ยมหลึก / ศักยภาพ
- vị thế - หวิเท้ / สถานะ

ในตัวเมืองขอนแก่นมีชาวเวียดนามอยู่มากพอสมควรโดยประกอบอาชีพขายอาหารเวียดนาม

ในตัวเมืองขอนแก่นมีชาวเวียดนามอยู่มากพอสมควรโดยประกอบอาชีพขายอาหารเวียดนาม

หมู่บ้านของผมอยู่ห่างตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชนบทจึงไม่มีชาวเวียดนามโพ้นทะเลอาศัยอยู่ ส่วนในตัวเมืองขอนแก่นมีชาวเวียดนามอยู่มากพอสมควรโดยประกอบอาชีพขายอาหารเวียดนาม ร้านขายเสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ หลายคนได้เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามแล้ว

รายละเอียด

ลิ้มลองอาหารว่างพื้นเมืองในกรุงเก่าเว้

ลิ้มลองอาหารว่างพื้นเมืองในกรุงเก่าเว้

(VOVworld) - กรุงเก่าเว้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยของเวียดนาม