ต้นไม้แห่งความโชคดีคนเวียดนามใช้ตกแต่งในบ้านช่วงตรุษเต๊ตตามประเพณี (บทที่ 1)

15 กุมภาพันธ์ 2560 - 14:49:16

ตนไมแหงความโชคดคนเวยดนามใชตกแตงในบานชวงตรษเตตตามประเพณ (บทท 1) hinh 0
cây quất - เกยก๊วด / ต้นส้มจี๊ด

(VOVworld) - วันนี้ มาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับต้นไม้ที่ช่วยสร้างบุญและเพิ่มคุณงามความดีให้แก่บ้านของคนเวียดนามในช่วงตรุษเต๊ตนะคะ
- cây sung - เกยซุง / ต้นมะเดื่อชุมพร หรือ มะเดื่ออุทุมพร
- cây quất - เกยก๊วด / ต้นส้มจี๊ด 
- cây phất dụ/ cây phát tài - เกยเฟิ๊ดหยุ/ เกยฟ้าดต่าย - ต้นวาสนา 
- cây lộc vừng - เกยโหลหวึ่ง / ต้นจิกน้ำ

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม