ต้นไม้แห่งความโชคดีคนเวียดนามใช้ตกแต่งในบ้านช่วงตรุษเต๊ตตามประเพณี (บทที่ 2)

21 กุมภาพันธ์ 2560 - 16:44:45

ตนไมแหงความโชคดคนเวยดนามใชตกแตงในบานชวงตรษเตตตามประเพณ (บทท 2) hinh 0
cây thường xuân - เกยเถื่องซวน / ตีนตุ๊กแกฝรั่ง

(VOVworld) - วันนี้ มาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับต้นไม้ที่ช่วยสร้างบุญและเพิ่มคุณงามความดีให้แก่บ้านของคนเวียดนามในช่วงตรุษเต๊ตต่อไปนะคะ
- cây kim tiền - เกยกิมเตี่ยน / ต้นกวักมรกต
- cây thường xuân - เกยเถื่องซวน / ตีนตุ๊กแกฝรั่ง
- cây bao thanh thiên - เกยบาวแทงเทียน / ต้นบัลลังก์ทับทิม

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม