บทที่ 5 ตอนที่ 1 : ตัวอย่างประโยค “เดย-หล่า-ก๊าย-หญี่” หรือ “นี่คืออะไร”

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ ขอเชิญท่านเรียนวิธีการถาม “เดย-หล่า-ก๊าย-หญี่” หรือ “นี่คืออะไร”  (What is it) และคำตอบ “นี่คือ....”
บทที่ 5 ตอนที่ 1 : ตัวอย่างประโยค “เดย-หล่า-ก๊าย-หญี่” หรือ “นี่คืออะไร”  - ảnh 1

ก่อนอื่นคือศัพท์ใหม่ในบทสนทนา

Cái ô / “ก๊าย – โอ” / ร่ม

Cái cặp / “ก๊ายกับ” / กระเป๋านักเรียน

Cái khăn mặt / “ก๊าย-คัน-หมัด” / ผ้าเช็ดหน้า

Cái bàn / “ก๊าย – บ่าน” / โต๊ะ

Cái ghế/ “ก๊าย – เก๊” / เก้าอี้

ต่อไปคือบทสนทนาระหว่างคุณครูกับนักเรียน

“Đây là cái gì? / เดย – หล่า – ก๊าย – หญี่ (นี่คืออะไรคะ)

Thưa cô, đây là cái ô ạ./ เทือ – โก – เดย –หล่า– ก๊าย – โอ – อะ (คุณครูครับ นี่คือร่มครับ)

Đây là cái gì?/ เดย – หล่า – ก๊าย – หญี่ (นี่คืออะไรคะ)

Thưa cô, đây là cái cặp ạ./ เทือ – โก – เดย – หล่า – ก๊าย – กับ– อะ (คุณครูคะ นี่คือกระเป๋านักเรียนค่ะ)

Đây là cái gì?/ เดย – หล่า – ก๊าย – หญี่ (นี่คืออะไรคะ)

Thưa cô, đây là cái khăn mặt ạ./ เทือ – โก – เดย – หล่า – คัน – หมัด – อะ (คุณครูครับ นี่คือผ้าเช็ดหน้าครับ)

Đây là cái gì?/ เดย – หล่า – ก๊าย – หญี่ (นี่คืออะไรคะ)

Thưa cô, đây là cái bàn ạ./ เทือ – โก – เดย – หล่า – ก๊าย – บ่าน – อะ (คุณครูคะ นี่คือโต๊ะค่ะ)

Đây là cái gì?/ เดย – หล่า – ก๊าย – หญี่ (นี่คืออะไรคะ)

Thưa cô, đây là cái ghế ạ./ เทือ– โก – เดย – หล่า – ก๊าย – เก๊ – อะ (คุณครูครับ นี่คือก้าวอี้ครับ)".

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด