พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

(VOVworld) - đoàn đại biểu quốc hội - ดว่านด๋ายเบี๋ยวก๊วกโห่ย / คณะสมาชิกรัฐสภา
- tiếp xúc cử tri - เตี๊ยบซุกกึ๋จี / พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
(VOVworld) - เพื่อเตรียมให้แก่การประชุมครั้งที่ 11 รัฐสภาสมัยที่ 13 คณะสมาชิกรัฐสภาได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับร่างระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 11 ที่ประกอบด้วยการพิจารณาและอนุมัติร่างกฎหมาย 7 ฉบับ แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 1 ฉบับ ตัดสินใจปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปัญหาสำคัญและการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาสมัยที่ 13 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง - ảnh 1
ภาพการพบปะกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (Photo: baolaocai.vn)

- đoàn đại biểu quốc hội - ดว่านด๋ายเบี๋ยวก๊วกโห่ย / คณะสมาชิกรัฐสภา
- tiếp xúc cử tri - เตี๊ยบซุกกึ๋จี / พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
- dự án luật - หยึ่อ๊านหล่วด / ร่างกฎหมาย
- quyết định - เกวี๊ยดดิ่ง / ตัดสินใจ
- công tác giám sát - กงตากย้ามซาด / งานด้านการตรวจสอบ
- tổng kết nhiệm kỳ quốc hội - ต๋งเก๊ดเหยียมกี่ก๊วกโห่ย / สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา
- lắng nghe ý kiến - ลั้งแงอิ๊เกี๊ยน / รับฟังความคิดเห็น
- kiến nghị - เกี๊ยนหงิ/ ข้อเสนอแนะ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด