ส่งเสริมให้นครเกิ่นเทอพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

15 ธันวาคม 2559 - 18:36:06

(VOVworld) - นางฝามถิแทงเหื่อง ตัวแทนของคณะกรรมการวิจัยวัฒนธรรมของยูเนสโกประจำเวียดนามเผยว่า จากผลการสำรวจของยูเนสโกได้แสดงให้เห็นว่า นครเกิ่นเทอกำลังพัฒนาถูกทิศทางเมื่อมีการส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชิตของชาวท้องถิ่นโดยตรงเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของเวียดนามต่อโลก พร้อมทั้งเสนอให้นครเกิ่นเทอปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยเน้นให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและให้การช่วยเหลือประชาชนยกระดับฝีมือแรงงานและคุณภาพการให้บริการผ่านการจัดตั้งและปฏิบัติงานของสหพันธ์สหกรณ์การท่องเที่ยว
สงเสรมใหนครเกนเทอพฒนาการทองเทยวชมชน hinh 0
การท่องเที่ยวแบบชุมชนในนครเกิ่นเทอ

- du lịch sinh thái - ยูหลิกซิงท้าย / การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
- du lịch cộng đồng - ยูหลิกก๋งด่ง / การท่องเที่ยวแบบชุมชน
- liên minh - เลียนมิง / สหพันธ์
- hợp tác xã du lịch - เหิ่บต๊ากซ้ายูหลิก / สหกรณ์การท่องเที่ยว

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 256 ฉบับจากผู้ฟัง 45 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

เยือนหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา จังหวัดฟู้เถาะ ในภาคเหนือของเวียดนาม

เยือนหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา จังหวัดฟู้เถาะ ในภาคเหนือของเวียดนาม

(VOVworld) – จังหวัดฟู้เถาะอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 80 ก.ม ซึ่งมีหมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆ เช่น หมู่บ้านงอบซายงา หมู่บ้านปลูกต้นไม้ประดับและหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา ...