ส่งเสริมให้นครเกิ่นเทอพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

15 ธันวาคม 2559 - 18:36:06

(VOVworld) - นางฝามถิแทงเหื่อง ตัวแทนของคณะกรรมการวิจัยวัฒนธรรมของยูเนสโกประจำเวียดนามเผยว่า จากผลการสำรวจของยูเนสโกได้แสดงให้เห็นว่า นครเกิ่นเทอกำลังพัฒนาถูกทิศทางเมื่อมีการส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชิตของชาวท้องถิ่นโดยตรงเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของเวียดนามต่อโลก พร้อมทั้งเสนอให้นครเกิ่นเทอปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยเน้นให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและให้การช่วยเหลือประชาชนยกระดับฝีมือแรงงานและคุณภาพการให้บริการผ่านการจัดตั้งและปฏิบัติงานของสหพันธ์สหกรณ์การท่องเที่ยว
สงเสรมใหนครเกนเทอพฒนาการทองเทยวชมชน hinh 0
การท่องเที่ยวแบบชุมชนในนครเกิ่นเทอ

- du lịch sinh thái - ยูหลิกซิงท้าย / การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
- du lịch cộng đồng - ยูหลิกก๋งด่ง / การท่องเที่ยวแบบชุมชน
- liên minh - เลียนมิง / สหพันธ์
- hợp tác xã du lịch - เหิ่บต๊ากซ้ายูหลิก / สหกรณ์การท่องเที่ยว

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

(VOVworld) - กลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาเวียดนามอยากให้เราแนะนำเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ต๋าวโหมะ หรือเยี่ยมสุสานบรรพบุรุษ จุดธูป ทำความสะอาด เชิญวิญญาณบรรพบุรุษกลับบ้านฉลองปีใหม่ของชาวเวียดนาม

รายละเอียด

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ "ขนมข้าวต้มมัดใหญ่เวียดนาม"

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ

(VOVworld) – ในวันนี้ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุเวียดนามขอเสนอวิธีการทำ แบ๊งห์จึง เนื่องในโอกาสตรุษเต็ตปีวอก ๒๐๑๖ ที่กำลังจะมาถึงในเวียดนาม.