สระประสม -ia -ya -iê- -yê-

(VOVworld) - สระประสม -ia -ya -iê- -yê- เอีย
(VOVworld) - สระประสม -ia -ya -iê- -yê- เอีย
-ia   sẻ chia / แซ๋เจีย - แบ่งเบา
-ya  đêm khuya / เดมคเวีย - เที่ยงคืน
iê-   chiến đấu / เจี๊ยนเด๊า - สู้รบ
-yê- khuyên nhủ / คเวียนหยู๊ - ให้คำแนะนำ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด