สระประสม ưa -ươ- เอือ

(VOVworld) - สระประสม ưa -ươ-  เอือ
(VOVworld) - สระประสม  - ưa -ươ-  เอือ
- ưa   mưa / เมือ - ฝน
- ươ   con lươn / กอนเลือน  - ปลาไหล

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด