กิจกรรมเชื่อมโยงวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ

(VOVWORLD) - สัปดาห์วัฒนธรรมและกีฬาชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกว๋างนิงครั้งที่ 2 ได้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม ณ อำเภอเขตเขาเตียนเอียน จังหวัดกว๋างนิง ซึ่งเป็นกิจกรรมในกรอบของปีการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2018 เพื่อมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผืนดินและชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกว๋างนิง

 

กิจกรรมเชื่อมโยงวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ - ảnh 1การแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ในงาน (QTV) 

อำเภอเตียนเอียนตั้งอยู่ในใจกลางของเขตตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกว๋างนิง เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่เชื่อมโยงกับจังหวัดหล่างเซิน เมืองฮาลอง จุดผ่านแดนม้องก๊าย อำเภอบิ่งเลียว ท่าอากาศยานนานาชาติเวินโด่น และเป็นจุดเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรมระหว่างชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นอำเภอเตียนเอียนไม่เพียงแต่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเท่านั้น หากยังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่หลากหลายอีกด้วย ซึ่งหลังความสำเร็จของสัปดาห์วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวครั้งที่หนึ่งปี 2017 ในสัปดาห์วัฒนธรรมและกีฬาชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2 แขกรับเชิญไม่เพียงแต่ได้ชมรายการศิลปะและวัฒนธรรม การร้องเพลงพื้นเมือง การฟ้อนรำพื้นเมืองและร่วมสมัยเท่านั้น หากยังได้เข้าร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมของเขตชุมชนต่างๆ ในพิธีเปิดสัปดาห์วัฒนธรรมและกีฬาชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆเขตตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2 นาย เจืองกงหง่าน เลขาธิการพรรคสาขาและประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอเตียนเอียนได้ยืนยันว่า“สัปดาห์วัฒนธรรมและกีฬาชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆเขตตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่หลากหลายสีสันของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในท้องถิ่น โดยมีศิลปินและนักกีฬาเกือบ 1500 คนจาก 14 เขต อำเภอเมืองและเมืองของจังหวัดกว๋างนิง อำเภอดิ่งเหลิบ กาวโหลก โหลกบิ่ง เมืองหล่างเซิน จังหวัดหล่างเซินเข้าร่วม”

ในกรอบสัปดาห์วัฒนธรรมและกีฬาชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆเขตตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2 นอกจากได้ชมรายการศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไต เย้าและซ้านจี๊แล้ว นักท่องเที่ยวยังได้ชมได้เชียร์การแข่งขันกีฬาของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในจังหวัดกว๋างนิงและการแข่งเรือบนแม่น้ำเตียนเอียน  ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่นของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ นาง หลู่ถิเหงวียด นักท่องเที่ยวจากจังหวัดลาวกายได้เผยว่า“เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างคล้ายกับชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ โดยชนเผ่าซ้านจี๊ก็มีการแต่งกายและฟ้อนรำเหมือนชนเผ่าไย้อย่างพวกเราในเมืองซาปา จังหวัดลาวกาย ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจต่อชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตตะวันตกเฉียงเหนือที่สามารถอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมต่างๆเอาไว้ได้”

กิจกรรมเชื่อมโยงวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ - ảnh 2ประชาชนชนเผ่าต่างๆเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก (QTV) 

นอกเหนือจากรายการศิลปะพื้นเมืองที่โดดเด่น ในกรอบสัปดาห์วัฒนธรรมและกีฬา ยังมีการจัดเทศกาลอาหารที่ทำจากไก่เตียนเอียนครั้งแรก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น หรือ  OCOP ที่ศูนย์เวียดนามกินเนสบุ๊คระบุเข้าในรายชื่อ50เมนูอาหารที่อร่อยที่สุดของเวียดนาม ส่วนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ รายการแสดงศิลปะบนท้องถนน ที่ ย่านถนนเก่าเตียนเอียนได้เพิ่มความโดดเด่นให้แก่อำเภอเขตเขาแห่งนี้ นาย เลเยืองวี ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าหนุ่งในอำเภอเตียนเอียนได้เผยว่า เขามักจะเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกสัปดาห์แม้ระยะทางจากหมู่บ้านไปยังถนนคนเดินเตียนเอียนจะค่อนข้างไกลก็ตาม“ผมเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกสัปดาห์ มีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่และเยาวชนเข้าร่วมจำนวนมากและสนุกสนาน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตนี้ที่ต้องได้รับการขยายและพัฒนา”

นาย เจืองกงหง่าน เลขาธิการพรรคสาขาและประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอเตียนเอียนได้เผยว่า ในรอบกว่า 1ปีที่ผ่านมา ทางอำเภอฯได้ผลักดันการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเขตตัวเมือง การท่องเที่ยว การบริการ อีกทั้งอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมของประชาชาติ เช่น จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือที่นถนนคนเดินเตียนเอียนในทุกๆคืนวันเสาร์ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ส่วนน้ำตกปากซุ้ย ที่มี 12 ชั้นได้รับการพัฒนาให้เป็นเขตท่องเที่ยว เขตอนุรักษ์ป่าชายเลนด่งรุย ตลาดนัดเขตเขาห่าเลา โครงการก่อสร้างหมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าไต เย้าและซ้านจี๊กำลังได้รับการปฏิบัติ ควบคู่กันนั้น เทศกาลดอกชาน้ำมันอำเภอบิ่งเลียว เทศกาลท่องเที่ยวทะเลอำเภอหายห่า เทศกาลศาลาจ่าโก๊เมืองม้องก๊าย คือกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทางธรรมชาติและมนุษยชาติเพื่อให้อำเภอเตียนเอียนสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การที่จังหวัดกว๋างนิงจัดสัปดาห์วัฒนธรรมและกีฬาชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ เตียนเอียนเป็นประจำทุกปีไม่เพียงแต่เพื่อเชิดชูคุณค่าวัฒนธรรมของท้องถิ่นเท่านั้น หากยังอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าตนเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดกว๋างนิงไม่เพียงแต่รู้จักแค่อ่าวฮาลอง ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติโลกเท่านั้น หากยังได้รู้จักเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด