คุณค่าวัฒนธรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่า

(VOVWORLD) - จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้ มีจุดแข็งทางภูมิศาสตร์ มีทิวทัศน์ธรรมชาติ รวมทั้งชายหาดที่สวยงามเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยนอกเหนือจากจุดแข็งต่างๆดังกล่าว จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่ายังมีเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ เทศกาลพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวประมงในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เอื้อให้แก่การส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณค่าวัฒนธรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่า - ảnh 1เทศกาลงิงโองทั้งตาม บ่าเหรีย-หวุงเต่า (bariavungtautourism.com.vn

ก็เหมือนเมืองต่างๆในเขตตะวันออกภาคใต้ เมืองหวุงเต่ามีเอกลักษณ์วัฒนธรรม ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเลื่อมใสและศาสนาที่หลากหลาย แต่ปัจจัยที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับเมืองใกล้เคียง คือวัฒนธรรมทางทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม

อาจกล่าวได้ว่า ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคือปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่า ซึ่งปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณคือรูปแบบการท่องเที่ยวหลักในท้องถิ่น

จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่ามีเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นจุดแข็งเพื่อให้ทางการจังหวัดฯผลักดันการพัฒนาการบริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่า ไม่ควรพลาดโอกาสเข้าร่วมเทศกาลพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวประมงในท้องถิ่น เช่น เทศกาลงิงโอง เทศกาลเหลโก เทศกาลเวี้ยโองและเทศกาลจุ่งกึ๋ว เป็นต้น

เทศกาลงิงโองได้รับการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ตามจันทรคติทุกปี ซึ่งเป็นการเซ่นไหว้ปลาโองหรือก็คือปลาวาฬเพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ออกทะเลทำประมงได้ผลดีและปลอดภัย ชาวบ้านมีชีวิตที่อิ่มหนำผาสุก นาย เหงวียนวันลอง หัวหน้าคณะกรรมการจัดเทศกาลงิงโองปี 2018 ได้เผยว่า“เทศกาลงิงโองทั้งตาม บ่าเหรีย-หวุงเต่ามีมายาวนานหลายร้อยปี โดยตำนานเล่าว่า มีปลาโองหรือก็คือปลาวาฬ น้ำหนัก 18 ตันว่ายเข้ามาในเขตทะเลของท้องถิ่น ซึ่งช่วยให้การออกทะเลทำประมงได้ผลดีและปลอดภัย ชาวบ้านมีสุขภาพแข็งแรง ตั้งแต่ปี 1817 ได้มีการจัดงานเทศกาลงิงโอง และจนถึงปี 2000 กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวได้รับรองให้งานเทศกาลนี้เป็นงานเทศกาลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม”

งานเทศกาลงิงโองบ่าเหรีย-หวุงเต่าได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 15 เทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2000เป็นต้นไป ทางการจังหวัดได้จัดงานเทศกาลนี้อย่างยิ่งใหญ่ทุกปี  ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายพันคนเข้าร่วม

คุณค่าวัฒนธรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่า - ảnh 2 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ห่อนบ่า (thanhnien.vn)

ปัจจุบัน ทางการจังหวัดกำลังเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง พัฒนาการบริการและสวนสนุกต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับบนและทำให้นักท่องเที่ยวอยู่นานขึ้น พร้อมทั้งทำการซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์เขตโบราณสถานควบคู่กับการพัฒนารูปแบบหมู่บ้านศิลปาชีพและการเกษตรปลอดสารพิษที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม นายจิ่งหั่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าได้เผยว่า“ปัจจุบัน สำนักงานวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดฯได้จัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวจนถึงปี 2025 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2030 โดยกำหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่น ทางสำนักงานฯจะประสานงานกับผู้บริหารอำเภอและเมืองต่างๆ รวมทั้งสถานประกอบการและประชาชนเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น อีกทั้งผลักดันการจัดทำทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ต่างๆ”

มรดกด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญเพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาการท่องเที่ยว จากการเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว ท้องถิ่นหลายแห่งได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของโบราณสถาน ระบุโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในทัวร์ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพราะนักท่องเที่ยวนิยมศึกษาค้นคว้าเอกลักษณ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆ ซึ่งการได้สัมผัสกับเทศกาลพื้นบ้าน กิจกรรมวัฒนธรรมในท้องถิ่น หมู่บ้านศิลปาชีพ รวมทั้งวิถีชีวิต อาหาร ความเลื่อมใสและสถาปัตยกรรมจะเอื้อประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวมากขึ้น

ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่ามีพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อการพัฒนา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด