นครไฮฟองอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกเพลงพื้นเมืองทำนองกาจู่

(VOVWORLD) - นักร้องกาจู่มีทั้งเด็กหญิงและเด็กชายที่มีอายุ 10 ขวบ ครู อาจารย์ แพทย์ของสมาชิกคณะเพลงกาจู่ไฮฟอง ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆและได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับชาติ ซึ่งเป็นผลจากความพยายามฟื้นฟูการร้องเพลงทำนองกาจู่ของสโมสรร้องเพลงกาจู่ไฮฟองในตลอด 25ปี
นครไฮฟองอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกเพลงพื้นเมืองทำนองกาจู่ - ảnh 1การแสดงของคณะฯ ที่ ศาลาเกงในเขตเลเจินทุกเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือน

ท่านกำลังฟังเสียงร้องกาจู่ที่อ่อนหวานและชัดเจนจากนักร้องเด็กหญิงและเด็กชายที่มีอายุ 10 ขวบในเพลง ด่าวห่ง ด่าวเตวี๊ยดฮวาฟองลานและ มั้วฮาตบ๊อโบ๋ย ซึ่งนักร้องกาจู่เหล่านี้เป็นนักร้องรุ่นที่ 4ของสโมสรร้องเพลงกาจู่สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาเหงวียนกงจื๊อ โดยเริ่มเรียนการร้องเพลงกาจู่มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาภายใต้การแนะนำของศิลปินอาวุโสในคณะเพลงกาจู่ไฮฟอง ซึ่ง สโมสรร้องเพลงกาจู่คือจุดนัดพบและเป็นที่รู้จัดกันดีสำหรับเด็กๆในฤดูร้อนนี้

หมูรอคอยให้ถึงวันอังคารและวันศุกร์เพื่อจะได้เจอคุณปู่กับคุณย่าและเพื่อนๆในสโมสร หนูชอบร้องเพลงกาจู่มากและมักจะฝึกที่บ้าน โดยใช้ดินสอ 2แท่งเคาะให้จังหวะ

หนูรู้สึกดีใจและภาคภูมิในเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร้องเพลงกาจู่ให้คนอานฟังและแนะนำศิลปะแขนงนี้ให้ทุกคนได้รู้จัก

สโมสรร้องเพลงกาจู่สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาเหงวียนกงจื๊อคือหนึ่งใน 5สโมสรที่ได้รับการจัดตั้งและอยู่ภายใต้การบริหารของคณะเพลงกาจู่ไฮฟอง โดยตั้งแต่ปี 2015มาจนถึงปัจจุบัน  ทางสโมสรสามารถฝึกอบรมนักร้องกาจู่ ได้ 4 รุ่น

นอกเหนือจากนักเรียนที่ชื่นชอบการร้องเพลงกาจู่ ครูอาจารย์ แพทย์และเจ้าหน้าที่ข้าราชการในท้องถิ่นก็มีความหลงไหลและเป็นสมาชิกที่ขยันของสโมสรร้องเพลงกาจู่ต่างๆ เช่น สโมสรร้องเพลงกาจู่เวืองเจี่ยวหย่าหมากที่อำเภอเกี๊ยนถวี๋ สโมสรร้องเพลงกาจู่เขตโงเกวี่ยน เป็นต้น นาย บุ่ยดิ่งถ่าว ศิลปินตีกลองนำจังหวะของคณะเพลงกาจู่ไฮฟองได้เผยว่าปัจจุบัน มีเด็กหลายคนที่ชื่นชอบและรู้สึกภาคภูมิใจที่การร้องเพลงกาจู่ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก้ จึงได้พยายามฝึกร้องเพลงกาจู่อย่างกระตือรือร้น สำหรับศิลปินที่ทำหน้าที่ตีกลองนำจังหวะนั้น ต้องมีการสัมผัสทางดนตรีที่ดี โดยหลังจากฝึกตีกลองเป็นเวลาแค่ 1 ปี เด็กหลายคนก็สามารถตีกลองให้เข้ากับการเล่นเครื่องเคาะจังหวะและพิณได๊หรือกระจับปี่ได้

นครไฮฟองอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกเพลงพื้นเมืองทำนองกาจู่ - ảnh 2 การสอนเพลงกาจู่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาเหงวียนกงจื๊อ 

คณะเพลงกาจู่ไฮฟองได้รับการจัดตั้งเมื่อเดือนเมษายนปี 1993ซึ่งตอนนั้นเป็นกลุ่มเพลงกาจู่สังกัดสโมสรกวีของศูนย์วัฒนธรรมไฮฟอง ต่อมาได้ฝึกอบรมนักร้องกาจู่และผลักดันการแนะนำศิลปะแขนงนี้สู่ประชาชน จนถึงขณะนี้ ทางคณะฯมีศิลปินอาวุโส 7 คน ศิลปินยอดเยี่ยม 1คนและช่างศิลป์ยอดเยี่ยม 1คน โดยทำการแสดง ที่ ศาลาเกงในเขตเลเจินทุกเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือน

จากความพยายามอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกเพลงพื้นเมืองทำนองกาจู่ในตลอด 25ปีที่ผ่านมา คณะศิลปินกาจู่เมืองท่าไฮฟองได้รับเหรียญทองกว่า 10เหรียญและหนังสือชมเชยต่างๆจากงานมหกรรมการร้องเพลงกาจู่ทั่วประเทศ แต่สำหรับบรรดาศิลปินกาจู่ สิ่งที่ถือว่าสร้างความสุขที่สุดคือการฝึกอบรมนักร้องกาจู่รุ่นใหม่เพื่อสานต่อภารกิจการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของประชาชาติ ศิลปินยอดเยี่ยมโด๊ะเกวียน หัวหน้าคณะเพลงกาจู่ไฮฟองได้เผยว่าผมได้เรียนการร้องเพลงกาจู่จากศิลปินอาวุโสและจะฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่รักการร้องกาจู่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ซึ่งการฝึกอบรมจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยคนรุ่นก่อนจะสอนการร้องเพลงกาจู่ให้แก่คนรุ่นหลังเพื่อมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปะการร้องเพลงทำนองกาจู่

ความพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจของศิลปินกาจู่รุ่นต่างๆได้เกิดผลอย่างจริงจัง โดยมีนักร้องกาจู่รุ่นใหม่ที่มีความหลงไหลและสามารถร้องเพลงกาจู่บนเวทีการแสดงต่างๆในนครไฮฟอง เพื่อสานต่อผลสำเร็จดังกล่าวและเพื่อให้มรดกเพลงกาจู่ ไม่ถูกระบุในบัญชีมรดกที่ต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน แต่การฝึกอบรมและการผลักดันการร้องเพลงกาจู่บนเวทีการแสดงต่างๆยังไม่พอ หากต้องขยายการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนสามารถเข้าถึงและมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกเพลงกาจู่มากขึ้น เพื่อมีส่วนร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงามของประชาชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด