ปลูกฝังความรักกวีให้แก่เด็ก

22 กุมภาพันธ์ 2560 - 15:47:46


(VOVworld) - วันกลอนกวีเวียดนามครั้งที่ 15 ณ วันเมี๊ยว – ก๊วกตื๋อย้าม กรุงฮานอยได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 15 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นโอกาสแนะนำบทกวีที่ไพเราะและความปรารถนาของนักกวีเวียดนามเท่านั้น หากยังสร้างบรรยากาศแห่งวันกวีและปลูกฝังความรักบทกวีให้แก่เด็กเวียดนามอีกด้วย

ปลกฝงความรกกวใหแกเดก hinh 0
ปลูกฝังความรักกวีให้แก่เด็ก

ในวันกลอนกวีเวียดนามครั้งที่ 14 มีโซนแนะนำบทกวีที่เด็กคุ้นเคยและบทกวีของกวีวัยเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่ดึงดูดใจผู้ชมวัยเด็กจำนวนมาก ส่วนในวันกลอนกวีครั้งที่ 15 นี้ได้มีการเปิดเวที “บรรยากาศแห่งกลอนกวีของเด็กเวียดนาม” เพื่อให้เด็กได้ชม ได้อ่านและสามารถลองแต่งบทกวีได้อีกด้วย “หนูรักบทกวีมาก บทกวีช่วยให้หนูมีความฝันและจินตนาการที่หลากหลายมากขึ้น วันกลอนกวีน่าสนใจและคึกคักมาก หนูจะมาที่นี่ทุกปีเพื่อสัมผัสบรรยากาศนี้”
“งานนี้มีประโยชน์และน่าสนใจมากสำหรับเยาวชนเหมือนพวกหนู โดยเฉพาะในการศึกษาเกี่ยวกับกวีเวียดนามและบทกวีสำหรับเด็ก ปัจจุบัน เด็กมักจะชอบเรื่องอื่นๆ ไม่ชอบอ่านหรือศึกษาเกี่ยวกับกวีแต่โครงการนี้จะช่วยให้เด็กชอบและรักกวีมากขึ้น”

บทกวีที่คุ้นเคยของเด็กเวียดนามหลายรุ่น เช่น “ใครตื่นเช้า” ของนักกวี หวอกว๋าง “บทกวีเล็กๆ” ของนักกวี ฝามโห “ท้องฟ้าในไข่” ของนักกวีหญิง ซวนกวิ่งและ “บทเพลงแห่งโลก” เป็นต้นได้เข้าถึงเด็กๆในวันนี้ผ่านการเล่นและตอบคำถามที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ นางเหงียนถิวแอง หัวหน้าสโมสร “อ่านหนังสือกับลูก” ที่เข้าร่วมงานเผยว่า “นี่เป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับผู้ปกครอง แค่ต้องใช้ความอดทนกับเด็ก พวกเราอยากแนะนำให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับวิธีที่ช่วยให้เด็กรักกวี เพราะกวีจะช่วยสร้างพื้นฐานให้ลูกของเรากลายเป็นคนดี การอ่าน การฟังบทกวีจะเป็นสะพานเชื่อมให้เด็กเข้าถึงบทกวีได้ง่ายขึ้น”

ในงานครั้งนี้ พื้นที่ 1 ใน 3 ใช้สำหรับการจัดแสดงกวีสำหรับเด็ก ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กได้พบปะ ชมและศึกษาวรรณกรรมสำหรับเด็กในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงวรรณกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านบทกวีของเด็ก ช่วยให้เด็กมีความฝันมากขึ้น นางโงถิหมีเยวียนที่พาลูกมาเข้าร่วมวันกลอนกวีเวียดนามครั้งนี้กล่าวว่า “นับตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนและนักศึกษา ดิฉันก็รู้จักวันกลอนกวีเวียดนาม ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนในวันที่ 15 เดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี น่าสนใจมาก ดังนั้นในปีนี้ ดิฉันได้พาลูกมาชมเพราะลูกเข้าเรียนป. 1 แล้ว ซึ่งสามารถอ่านและศึกษาค้นคว้าได้แล้ว ดิฉันได้แนะนำบทกวีสั้นๆให้ลูกอ่านเพื่อเสริมสร้างจิตใจและความรู้ให้แก่ลูก”

กวีเลเฟืองเลียน รองหัวหน้าคณะกรรมการวรรณกรรมสำหรับเด็กสังกัดสมาคมนักเขียนเวียดนามเผยว่า นี่เป็นก้าวพัฒนาใหม่เพื่อสร้างสรรค์บุคลิกภาพของมนุษย์ผ่านวรรกรรเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์บรรยากาศวัฒนธรรมในช่วงเริ่มต้นให้แก่เด็กๆ สะท้อนการดูแลเอาใจใส่ของทั้งสมาคมนักเขียนเวียดนามและสังคมต่อวรรกรรมสำหรับเด็ก เพราะวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นอนาคตของวรรณกรรมเวียดนาม “ผมคิดว่าการทดลองในปีนี้สร้างบรรยากาศที่น่าสนใจให้แก่วันกลอนกวี โดยผู้ชมสามารถทราบว่า มีวรรณกรรมสำหรับเด็กในบรรยากาศทั่วไปของกวีเวียดนาม พร้อมทั้งชมกิจกรรมต่างๆของวรรณกรรมสำหรับเด็กในทั่วประเทศ ส่วนผู้ปกครองและเด็กก็มีโอกาสพบปะและเล่นด้วยกัน ซึ่งงานนี้มีประโยชน์มากกว่าการจัดแสดงบทกวีเพียงอย่างเดียว”

ในหลายปีมานี้ การที่สมาคมนักเขียนเวียดนามได้ผลักดันการประชาสัมพันธ์และแนะนำบทกวีสำหรับเด็กในวันกลอนกวีเวียดนามได้เปิดโอกาสให้เด็กเข้าถึงบทกวีมากขึ้น ซึ่งเป็นการปลูกฝังความรักวรรณกรรมและสร้างแรงจูงใจต่อเด็กในการแต่งบทกวีเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาคลังกลอนกวีเวียดนามต่อไป.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว