พัฒนาการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อของนครเกิ่นเทอในกระบวนการผสมผสาน

(VOVworld) – ปัจจุบันนี้ ที่นครเกิ่นเทอ มีศิลปินร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อที่ประมาณ 1 พันกว่าคน โดยเป็นสมาชิกของสโมสร 170 แห่ง ซึ่งการร้องเพลงและการสอนการร้องเพลงให้แก่คนรุ่นหลังของศิลปินเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมคุณค่าของเดิ่นกาต่ายตื๋อที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติในยุคแห่งการผสมผสานนี้


(VOVworld) – ปัจจุบันนี้ ที่นครเกิ่นเทอ มีศิลปินร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อที่ประมาณ 1 พันกว่าคน โดยเป็นสมาชิกของสโมสร 170 แห่ง ซึ่งการร้องเพลงและการสอนการร้องเพลงให้แก่คนรุ่นหลังของศิลปินเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมคุณค่าของเดิ่นกาต่ายตื๋อที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติในยุคแห่งการผสมผสานนี้

พัฒนาการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อของนครเกิ่นเทอในกระบวนการผสมผสาน - ảnh 1
สอนเครื่องดนตรีพื้นเมืองให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ

ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนปี 2016 ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ โรงละครเตยโดและศูนย์วัฒนธรรม – การกีฬาเขตก๊ายรัง และวิทยาลัยวัฒนธรรมและศิลปะเกิ่นเทอได้ผลักดันจัดกิจกรรมการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อที่ตลาดน้ำก๊ายรังและท่าเรือนิงเกี่ยว ซึ่งถือเป็นไฮไลท์เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของเกิ่นเทอ โดยสำนักงานวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬาเกิ่นเทอเป็นผู้ริเริ่ม  นางแทงเหวี่ยน นักท่องเที่ยวคนหนึ่งเผยว่า “ดีมากที่ทุกคนได้ฟังการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อที่เราชื่นชอบโดยไม่ต้องซื้อตั๋วเข้าชมในโรงละคร ควรทำแบบนี้เพื่อช่วยให้ผู้ชมรุ่นใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับรากฐานของเดิ่นกาต่ายตื๋อ”

ตั้งแต่ปี 2005 มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอได้เปิดโครงการศึกษาพิเศษสำหรับคนต่างชาติเพื่อสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรม อาหาร วิถีชีวิตและการเกษตรของเวียดนาม ซึ่งในภาคเรียน ครูเลดิ่งบิ๊กที่ดูแลด้านวัฒนธรรมและดนตรีพื้นเมืองภาคใต้เวียดนามได้นำการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อเข้าในบทเรียน ซึ่งความสามารถพิเศษในการสอน การร้องเพลงและการแสดงของครูบิ๊กได้ดึงดูดความสนใจของนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะเขาได้เปลี่ยนโทนเสียงพิเศษในทำนองเพลงนี้ตามโทนเสียงของชาวฝรั่ง ซึ่งทำให้เดิ่นกาต่ายตื๋อเป็นที่รู้จักมากขึ้นในทั่วโลก ครูบิ๊กกล่าวว่า “ในวิชาที่ผมสอนให้นักศึกษาออสเตรเลีย ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นมีวิชาเกี่ยวกับความงามของวัฒนธรรมและดนตรีของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ซึ่งนักศึกษาทุกคนชอบมาก พวกเขาอยากเรียนเครื่องดนตรีพื้นเมืองของเวียดนาม รวมทั้งเครื่องดนตรีในการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อ”

ที่จังหวัดเกิ่นเทอ ยังมีศิลปินหลายคนที่กำลังพยายามสืบทอดความงามของการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อให้แก่คนรุ่นหลัง อย่างคุณลุงฮายดึ๊กที่เขตก๊ายรังและคุณลุงลี้หุ่ง ซึ่งเป็นพ่อค้าในตลาดน้ำก๊ายรัง ที่ยังคงทุ่มเททั้งแรงใจเพื่อช่วยให้เพื่อนมิตรในทั่วโลกได้รู้จัก ได้เข้าใจศิลปะชนิดนี้ของจังหวัดเกิ่นเทอและภาคใต้เวียดนาม

ปัจจุบันนี้ ศูนย์วัฒนธรรมนครเกิ่นเทอกำลังเปิดสอนการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อตามขั้นพื้นฐานให้แก่ศิลปิน 30 คนที่กำลังเข้าร่วมสโมสรเดิ่นกาต่ายตื๋อของนคร และก็มีหลายท้องถิ่น เช่น บิ่งถวี เทิ๊ยลายกำลังให้ความสนใจการฝึกอบรมการร้องเพลงนี้ให้แก่คนรุ่นหลัง โดยพิจารณานำเพลงนี้มาสอนในโรงเรียนต่างๆ

ควบคู่กับการสืบทอดและประชาสัมพันธ์การร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อในชุมชน ทางการนครเกิ่นเทอยังประกาศโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อระยะปี 2016-2020 โดยให้ความสำคัญถึงการอนุรักษ์เอกลักษณ์และคุณค่าที่เป็นรากฐานของศิลปะชนิดนี้ พร้อมทั้งแสวงหาคุณค่าใหม่ที่สอดคล้องกับความนิยมของผู้ชมร่วมสมัย พร้อมทั้งสร้างความคุ้นเคยในหมู่ผู้ชมรุ่นใหม่ นอกจากนี้ โครงการยังมุ่งประกาศข้อกำหนดและนโยบายส่งเสริมการเข้าร่วมของทั้งสังคม โดยเชิดชูศิลปินที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้แก่การร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ศิลปินมีความมั่นใจในการทำอาชีพนี้เพื่อมีส่วนร่วมนำการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อพัฒนาและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด