พิพิธภัณฑ์เวียดนามเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการเข้าถึงประชาชน

(VOVWORLD) - ในยุคปัจจุบัน บริบทของพิพิธภัณฑ์ไม่เพียงแต่จำกัดในขอบเขตเป็นสถานที่จัดแสดงสิ่งของวัตถุโบราณเท่านั้น หากยังมีหน้าที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันและระหว่างวัตถุสิ่งของกับผู้ชมอีกด้วย ดังนั้น พิพิธภัณฑ์หลายแห่งจึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการและดึงดูดผู้ชมมากขึ้นผ่านรูปแบบกิจกรรมนันทนาการต่างๆที่หลากหลาย

พิพิธภัณฑ์เวียดนามเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการเข้าถึงประชาชน - ảnh 1พิพิธภัณฑ์ดั๊กลั๊ก 

ช่างศิลป์อีมีบอายุน ชนเผ่าเอเดในหมู่บ้านโกซีเอร์ นครบวนมาถวด จังหวัดดั๊กลั๊ก เป็นผู้ผลิตและเล่นเครื่องดนตรี เช่น ทำขลุ่ยจากไม้ไผ่เพื่อแนะนำให้แก่ผู้ชมในพิพิธภัณฑ์ดั๊กลั๊ก เมื่อมีคนสนใจลองทำ เขาก็ชี้แนะวิธีการต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วน ส่วนนางเฮอ เยอยูอี เอบาน ชนเผ่าเอเดเป็นช่างศิลป์ทอผ้าพื้นเมืองและเป็นผู้บรรยายของพิพิธภัณฑ์ดั๊กลั๊กนั้นรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสแนะนำคุณค่าวัฒนธรรมของชนเผ่าเอเดให้แก่ผู้ชม “การประกอบอาชีพทอผ้าพื้นเมืองจะเอื้อให้แก่การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ อีกทั้งช่วยให้ผู้ชมสามารถลองทำและศึกษาวิธีการทอผ้าลวดลายต่างๆที่สวยงาม”

พิพิธภัณฑ์เวียดนามเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการเข้าถึงประชาชน - ảnh 2การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดั๊กลั๊ก 

พิพิธภัณฑ์ดั๊กลั๊กจัดการสาธิตอาชีพหัตถกรรมเป็นประจำเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงกับผู้ชมและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น โดยช่างศิลป์มีบทบาทเป็นตัวเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันและระหว่างชมรมวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆกับผู้ชม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีความหมายและได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ชม

ส่วนที่พิพิธภัณฑ์ไฮฟอง ในรอบ 1 ปีมานี้ ทางพิพิธภัณฑ์ฯได้จัดกิจกรรม “ฉันคือผู้บรรยายของพิพิธภัณฑ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เยาวชนสามารถจดจำเพิ่มความรู้ทางประวัติศาสตร์ผ่านรูปแบบที่มีชีวิตชีวา เช่น การศึกษาเกี่ยวกับการจัดแสดงและบทบรรยายสิ่งของต่างๆ รวมถึงลองปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บรรยายของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นวิธีการเข้าถึงผู้ชมใหม่ผ่านกิจกรรมการให้การศึกษา นาง บุ่ยถิเหงวียดงา รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ไฮฟองได้เผยว่า“จากแนวทางการชี้นำของทางการผู้บริหารเมืองท่าไฮฟองในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนในช่วงปิดเทอมหน้าร้อน  ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2017 จนถึงปัจจุบัน ทางพิพิธภัณฑ์ฯได้ทดลองเปิดรายการ “ฉันคือผู้บรรยายของพิพิธภัณฑ์”และก็ได้รับการตอบรับอย่างดี ซึ่งเรามีแผนขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปยังทุกโรงเรียนในท้องถิ่น”

ในกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ปฏิบัติหน้าที่ให้การศึกษาเพื่อยกระดับความรู้และเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชน นครโฮจิมินห์ได้ลงทุนพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 5 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์โตนดึ๊กทั้ง พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นครโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์สตรีภาคใต้และพิพิธภัณฑ์นครโฮจิมินห์ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3 มิติเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์กับผู้ชมนาย เจิ่นหวิงเตวี๊ยน รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้เผยว่า “ผู้ชมไม่เพียงแต่ได้ชมพิพิธภัณฑ์ เขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และงานนิทรรศการรูปแบบเดิมเท่านั้น หากยังได้สัมผัสเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยต่างๆเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่านการใช้สมาร์ทโฟน”

พิพิธภัณฑ์เวียดนามเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการเข้าถึงประชาชน - ảnh 3พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ 

การขยาการเชื่อมโยงกับผู้ชมชาวต่างชาติก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่พิพิธภัณฑ์เวียดนามหลายแห่งกำลังปฏิบัติ ในปี 2018 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติได้จัดงานนิทรรศการใหญ่ๆหลายครั้ง รวมถึงงานนิทรรศการในต่างประเทศ 6 ครั้ง พร้อมทั้งผลักดันการวิจัย การสะสมวัตถุสิ่งของ การให้การศึกษาและประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงกับผู้ชม ดร.เหงวียนวันเกื่อง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติได้เผยว่า“พวกเราเน้นหน้าที่ที่สำคัญๆ เช่น ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ผ่านรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศเวียดนามในต่างประเทศผ่านการเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์และสถาบันวิจัยของประเทศต่างๆ ตลอดจนผลักดันการวิจัย การจัดงานนิทรรศการที่หลากหลาย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในเวียดนามและแนะนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติเวียดนาม”

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการเก็บรักษาและส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมและวัตถุสิ่งของโบราณ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการเข้าถึงประชาชนผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายถือเป็นมาตรการที่สร้างโอกาสให้พิพิธภัณฑ์ต่างๆในเวียดนามกลายเป็นจุดหมายด้านการศึกษาและการบันเทิงที่น่าสนใจของทั้งผู้ชมเวียดนามและชาวต่างชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด