ยูเนสโกเชิดชูโครงการเผยแพร่หนังสือสู่ชนบทในเวียดนาม

28 ธันวาคม 2559 - 15:01:43


(VOVworld) – เมื่อเร็วๆนี้ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้มอบรางวัล King Sejong ให้แก่โครงการเผยแพร่หนังสือสู่ชนบทในเวียดนามของศูนย์ความรู้และพัฒนาเขตชนบทที่นายเหงียนกวางแถกเป็นผู้คิดริเริ่มและดูแลโครงการ นี่ไม่เพียงแต่เป็นการเชิดชูสดุดีโครงการเท่านั้น หากยังเป็นการรับรองผลสำเร็จที่สำคัญของรูปแบบการสร้างเสริมสังคมแห่งการศึกษาของเวียดนามอีกด้วย

ยเนสโกเชดชโครงการเผยแพรหนงสอสชนบทในเวยดนาม hinh 0
นายเหงียนกวางแถกกล่าวปราศรัยในพิธีรับรางวัล

นายเหงียนกวางแถกเกิดที่จังหวัดห่าติ๋ง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเกียรติประวัติใฝ่การศึกษาและเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กจึงมีความเข้าใจได้ดีถึงคุณค่าของหนังสือ ดังนั้นเมื่อโตขึ้นเขาได้มีความใฝ่ฝันเกี่ยวกับการเผยแพร่หนังสือผ่านการจัดตั้งตู้หนังสือให้แก่เด็กๆในเขตชนบท และในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เขาได้ปฏิเสธตำแหน่งงานที่มีรายได้ดีเพื่อทุ่มเทให้แก่การหาทางจัดทำโครงการเผยแพร่หนังสือในเขตชนบท คุณแถกเล่าว่า “ในตอนแรก ผมได้จัดทำตู้หนังสือของวงตระกูลในจังหวัดห่าติ๋ง แล้วเลือกจังหวัดท้ายบิ่งห์เป็นฐานเพื่อเผยแพร่ไปยังจังหวัดและตัวเมืองอื่นๆ เช่น ไฮฟอง นามดิ๋ง หายเยือง ฮึงเอียน บั๊กยาง บั๊กนิง เซินลาน แทงฮว้า เหงะอานและกลับไปยังห่าติ๋ง ในตอนแรกนั้น ผมจัดทำตู้หนังสือของวงตระกูลได้แค่ 8 ตู้แต่เดี๋ยวนี้ ที่จังหวัดห่าติ๋งมีตู้หนังสือมากกว่า 400 ตู้แล้ว”

โครงการดังกล่าวมุ่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนหนังสือในเขตชนบท มีส่วนร่วมยกระดับความรู้ของประชาชนในประเทศและส่งเสริมการแบ่งปันความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่ประชาชน ควบคู่กับการเปิดตู้หนังสือใหม่ โครงการฯยังให้ความสนใจถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดูแลตู้หนังสือและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือและการแลกเปลี่ยนหนังสือในโรงเรียนอีกด้วย นาย Toshiyuki Matsumota ผู้เชี่ยวชาญโครงการศึกษาของยูเนสโกเผยว่า จากงบประมาณที่ไม่มากพร้อมกับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง ในตลอด 10 ปีมานี้ โครงการฯได้นำหนังสือไปสู่ผู้อ่านกว่า 4 แสนคนในเขตชนบท พร้อมทั้งก่อสร้างห้องสมุด 9 พันแห่งใน 26 จังหวัดและนคร ซึ่งถือเป็นความพยายามที่น่ายกย่อง  “วิธีการเข้าถึงของโครงการเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเวียดนามที่เน้นก่อสร้างห้องสมุดในเขตชนบทที่ยังมีความยากลำบากเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่รู้หนังสือมีโอกาสศึกษาหาความรู้ต่อไป ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก”

ผลงานและความหมายของโครงการฯได้ก้าวข้ามขอบเขตระดับประเทศและกลายเป็นตัวอย่างของโลก นายฝามแซงโจว์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศและเลขาธิการสำนักงานยูเนสโกเวียดนามประจำกรุงปารีสประเมินว่า “โครงการนี้ประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพและถูกใจประชาชน จึงทำให้ประชาชนในเขตชนบทสามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ดังนั้นยูเนสโกจึงได้มอบรางวัล King Sejong ให้แก่โครงการฯ นี่เป็นรางวัลที่มีเกียรติของยูเนสโกและโลกในการแก้ไขปัญหาไม่รู้หนังสือ ซึ่งจัดทำมาตั้งแต่ปี 1989”

ยเนสโกเชดชโครงการเผยแพรหนงสอสชนบทในเวยดนาม hinh 1
จัดตู้หนังสือให้แก่เด็ก (Photo Internet)

นายฝามแซงโจว์ยังเผยว่า โครงการนี้สอดคล้องกับรูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นแรงจูงใจและสร้างพื้นฐานให้ผู้อ่านเข้าถึงความรู้ในทุกด้าน  “รางวัลนี้มีความหมายพิเศษต่อเวียดนามเพราะเป็นแรงจูงใจและสร้างความภาคภูมิใจต่อประชาชน เราภูมิใจที่เป็นประชาชาติที่ใฝ่การศึกษา มีความรักและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนจนและคนที่ประสบความยากลำบาก ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนได้มีโอกาสอ่านหนังสือมากขึ้น”

ปัจจุบันนี้ มีการตั้งตู้หนังสือกว่า 5 พันตู้ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนประมาณ 2 แสนคนในเขตชนบทได้อ่านหนังสือ และนายเหงียนกวางแถก ผู้อำนวยการของศูนย์ความรู้และพัฒนาชุมชนเผยว่า กำลังตั้งเป้าหมายเพื่อขยายผลโครงการนี้ไปทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนในเขตชนบทประมาณ 20 ล้านคนได้อ่านหนังสือภายในปี 2020

เวียดนามมีเกียรติประวัติใฝ่การศึกษา ซึ่งได้รับการเสริมสร้างและเชิดชูมากขึ้นเมื่อทั้งประชาชาติต่างมุ่งสู่คุณค่าที่เป็นมาตรฐานของโลกเพื่อสร้างสรรค์ประเทศและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก โดยรูปแบบต่างๆ ดังเช่นโครงการเผยแพร่หนังสือสู่ชนบทจะเป็นแรงจูงใจและพัฒนาแหล่งพลังอันเข้มแข็งให้แก่รูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ในเวียดนาม.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 288 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย เช่น อาจารย์ เกษม ทั่งทอง คุณ นิษฐนาถ นิลดี คุณพิชาติ แก้วพวง คุณ โทนี่ สุภาชาย คุณดังจากจังหวัดอุดรฯ คุณอรรถพล คุณอนันต์ รัศมีเฟื่อง คุณ เสรี สุวรรณเพชร และกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม...

รายละเอียด

เรื่องของโขดหินแปลกประหลาดที่เกาะฟู๊ก๊วก

เรื่องของโขดหินแปลกประหลาดที่เกาะฟู๊ก๊วก

(VOVworld) – สำหรับเกาะฟู๊ก๊วก โขดหินเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเกาะเพราะเมื่อมาเที่ยวฟู้ก๊วกท่านจะได้เห็นโขดหินใหญ่น้อยรูปร่างต่างๆกระจัดกระจายในริมฝั่งทะเล