ยูเนสโกเชิดชูโครงการเผยแพร่หนังสือสู่ชนบทในเวียดนาม

28 ธันวาคม 2559 - 15:01:43


(VOVworld) – เมื่อเร็วๆนี้ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้มอบรางวัล King Sejong ให้แก่โครงการเผยแพร่หนังสือสู่ชนบทในเวียดนามของศูนย์ความรู้และพัฒนาเขตชนบทที่นายเหงียนกวางแถกเป็นผู้คิดริเริ่มและดูแลโครงการ นี่ไม่เพียงแต่เป็นการเชิดชูสดุดีโครงการเท่านั้น หากยังเป็นการรับรองผลสำเร็จที่สำคัญของรูปแบบการสร้างเสริมสังคมแห่งการศึกษาของเวียดนามอีกด้วย

ยเนสโกเชดชโครงการเผยแพรหนงสอสชนบทในเวยดนาม hinh 0
นายเหงียนกวางแถกกล่าวปราศรัยในพิธีรับรางวัล

นายเหงียนกวางแถกเกิดที่จังหวัดห่าติ๋ง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเกียรติประวัติใฝ่การศึกษาและเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กจึงมีความเข้าใจได้ดีถึงคุณค่าของหนังสือ ดังนั้นเมื่อโตขึ้นเขาได้มีความใฝ่ฝันเกี่ยวกับการเผยแพร่หนังสือผ่านการจัดตั้งตู้หนังสือให้แก่เด็กๆในเขตชนบท และในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เขาได้ปฏิเสธตำแหน่งงานที่มีรายได้ดีเพื่อทุ่มเทให้แก่การหาทางจัดทำโครงการเผยแพร่หนังสือในเขตชนบท คุณแถกเล่าว่า “ในตอนแรก ผมได้จัดทำตู้หนังสือของวงตระกูลในจังหวัดห่าติ๋ง แล้วเลือกจังหวัดท้ายบิ่งห์เป็นฐานเพื่อเผยแพร่ไปยังจังหวัดและตัวเมืองอื่นๆ เช่น ไฮฟอง นามดิ๋ง หายเยือง ฮึงเอียน บั๊กยาง บั๊กนิง เซินลาน แทงฮว้า เหงะอานและกลับไปยังห่าติ๋ง ในตอนแรกนั้น ผมจัดทำตู้หนังสือของวงตระกูลได้แค่ 8 ตู้แต่เดี๋ยวนี้ ที่จังหวัดห่าติ๋งมีตู้หนังสือมากกว่า 400 ตู้แล้ว”

โครงการดังกล่าวมุ่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนหนังสือในเขตชนบท มีส่วนร่วมยกระดับความรู้ของประชาชนในประเทศและส่งเสริมการแบ่งปันความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่ประชาชน ควบคู่กับการเปิดตู้หนังสือใหม่ โครงการฯยังให้ความสนใจถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดูแลตู้หนังสือและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือและการแลกเปลี่ยนหนังสือในโรงเรียนอีกด้วย นาย Toshiyuki Matsumota ผู้เชี่ยวชาญโครงการศึกษาของยูเนสโกเผยว่า จากงบประมาณที่ไม่มากพร้อมกับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง ในตลอด 10 ปีมานี้ โครงการฯได้นำหนังสือไปสู่ผู้อ่านกว่า 4 แสนคนในเขตชนบท พร้อมทั้งก่อสร้างห้องสมุด 9 พันแห่งใน 26 จังหวัดและนคร ซึ่งถือเป็นความพยายามที่น่ายกย่อง  “วิธีการเข้าถึงของโครงการเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเวียดนามที่เน้นก่อสร้างห้องสมุดในเขตชนบทที่ยังมีความยากลำบากเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่รู้หนังสือมีโอกาสศึกษาหาความรู้ต่อไป ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก”

ผลงานและความหมายของโครงการฯได้ก้าวข้ามขอบเขตระดับประเทศและกลายเป็นตัวอย่างของโลก นายฝามแซงโจว์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศและเลขาธิการสำนักงานยูเนสโกเวียดนามประจำกรุงปารีสประเมินว่า “โครงการนี้ประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพและถูกใจประชาชน จึงทำให้ประชาชนในเขตชนบทสามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ดังนั้นยูเนสโกจึงได้มอบรางวัล King Sejong ให้แก่โครงการฯ นี่เป็นรางวัลที่มีเกียรติของยูเนสโกและโลกในการแก้ไขปัญหาไม่รู้หนังสือ ซึ่งจัดทำมาตั้งแต่ปี 1989”

ยเนสโกเชดชโครงการเผยแพรหนงสอสชนบทในเวยดนาม hinh 1
จัดตู้หนังสือให้แก่เด็ก (Photo Internet)

นายฝามแซงโจว์ยังเผยว่า โครงการนี้สอดคล้องกับรูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นแรงจูงใจและสร้างพื้นฐานให้ผู้อ่านเข้าถึงความรู้ในทุกด้าน  “รางวัลนี้มีความหมายพิเศษต่อเวียดนามเพราะเป็นแรงจูงใจและสร้างความภาคภูมิใจต่อประชาชน เราภูมิใจที่เป็นประชาชาติที่ใฝ่การศึกษา มีความรักและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนจนและคนที่ประสบความยากลำบาก ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนได้มีโอกาสอ่านหนังสือมากขึ้น”

ปัจจุบันนี้ มีการตั้งตู้หนังสือกว่า 5 พันตู้ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนประมาณ 2 แสนคนในเขตชนบทได้อ่านหนังสือ และนายเหงียนกวางแถก ผู้อำนวยการของศูนย์ความรู้และพัฒนาชุมชนเผยว่า กำลังตั้งเป้าหมายเพื่อขยายผลโครงการนี้ไปทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนในเขตชนบทประมาณ 20 ล้านคนได้อ่านหนังสือภายในปี 2020

เวียดนามมีเกียรติประวัติใฝ่การศึกษา ซึ่งได้รับการเสริมสร้างและเชิดชูมากขึ้นเมื่อทั้งประชาชาติต่างมุ่งสู่คุณค่าที่เป็นมาตรฐานของโลกเพื่อสร้างสรรค์ประเทศและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก โดยรูปแบบต่างๆ ดังเช่นโครงการเผยแพร่หนังสือสู่ชนบทจะเป็นแรงจูงใจและพัฒนาแหล่งพลังอันเข้มแข็งให้แก่รูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ในเวียดนาม.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

(VOVworld) สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 203 ฉบับจากผู้ฟัง 39 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว