วันกลอนเวียดนามครั้งที่ 17ปี 2019มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์วรรณกรรมเวียดนามสู่สายตาชาวโลก

(VOVWORLD) - วันกลอนเวียดนามครั้งที่ 17ปี 2019 ได้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-21กุมภาพันธ์ โอกาสนี้ยังมีการจัดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อเผยแพร่วรรณกรรมเวียดนามครั้งที่ 4และงานมหกรรมกวีระหว่างประเทศครั้งที่ 3 ณ กรุงฮานอย จังหวัดกว๋างนิงและจังหวัดบั๊กยาง ซึ่งมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านวรรณกรรมระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆทั่วโลก

 

วันกลอนเวียดนามครั้งที่ 17ปี 2019มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์วรรณกรรมเวียดนามสู่สายตาชาวโลก - ảnh 1บรรดาผู้แทนต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมวันกลอนเวียดนาม ที่ จังหวัดบั๊กยาง (http://nhandan.com.vn)

กิจกรรมวันกลอนเวียดนามครั้งที่ 17 และกิจกรรมด้านบทกวีและวรรณกรรมระหว่างประเทศคือกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สำคัญของเวียดนาม ซึ่งดึงดูดกวี นักเขียน นักแปล นักวิชาการ ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์จำหน่ายและสื่อมวลชนรวม 200 คนจากประเทศและดินแดนต่างๆเข้าร่วม

กิจกรรมวันกลอนเวียดนามครั้งที่ 17 ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอย เมืองฮาลอง จังหวัดกว๋างนิงและเมืองบั๊กยาง จังหวัดบั๊กยาง ในกรอบของงาน ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างคึกคัก โดยเริ่มจากการประชุมระหว่างประเทศเพื่อเผยแพร่วรรณกรรมเวียดนามครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ณ กรุงฮานอย ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ได้มีการเปิดวันกลอนเวียดนามครั้งที่ 17 ณ เขตวันเมี๊ยว-ก๊วกตื๋อย้าม เพื่อมุ่งสู่เขตชายแดน ทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิและรำลึกครบรอบ 40 ปีการต่อสู้เพื่อปกป้องชายแดนภาคเหนือเวียดนาม งานราตรีแห่งบทกวีระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ณ เมืองฮาลอง จังหวัดกว๋างนิงที่มีกวีเวียดนามและประเทศต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและกิจกรรมวันกลอนเวียดนามครั้งที่ 17 ณ เมืองบั๊กยาง จังหวัดบั๊กยางเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ในหัวข้อ “คนกิงบั๊ก” นาย ฮึวถิง ประธานสมาคมนักเขียนเวียดนามได้เผยว่า“พวกเราได้จัดการสัมมนาและการเสวนาในเชิงวิชาการอย่างตรงไปตรงมาและเห็นพ้องกันว่า จำเป็นต้องแสวงหามาตรการแนะนำผลงานวรรณกรรมที่ดีเด่นของเวียดนามสู่สายตาเพื่อนมิตรชาวต่างชาติเพราะข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาวรรณกรรมเวียดนามได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ ซึ่งสมาคมนักเขียนเวียดนามได้รับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการประเทศต่างๆเพื่อปรับปรุงโครงการแสวงหามาตรการเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมเวียดนามให้แก่ผู้อ่านทั่วโลก”

วันกลอนเวียดนามครั้งที่ 17ปี 2019มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์วรรณกรรมเวียดนามสู่สายตาชาวโลก - ảnh 2กวีชาวเวเนซุเอลา Gustavo Pereira  ขับบทกวี (VNA)

ในกิจกรรมวันกลอนเวียดนามปีนี้ นอกจากการแลกเปลี่ยนบทกวีแล้ว ยังมีการหารือถึงบทร้อยแก้ว ผลการวิจัยและการแปลผลงานต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วรรณกรรมเวียดนามสู่สายตาผู้อ่านทั่วโลก โอกาสนี้ สมาคมนักเขียนเวียดนามได้เรียบเรียง 3 ผลงานได้แก่ “สรุปวรรณกรรมเวียดนามใน 10 ศตวรรษ” “รวบรวมบทกวีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อปิตุภูมิ”ของกวี 44 คนและ “รวบรวมเรื่องสั้นเวียดนาม” ของนักเขียน 22 คน ซึ่งผลงานเหล่านี้ถูกตีพิมพ์เป็นทั้งภาษาเวียดนามและอังกฤษเพื่อแนะนำให้แก่บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันกลอนเวียดนาม 2019 จากผลงานดังกล่าว บรรดานักเขียนและนักวิชาการต่างชาติจะมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาวรรณกรรมเวียดนามและสามารถติต่อกับนักประพันธ์ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมการแนะนำผลงานต่างๆอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการจัดการประชุมและการสัมมนาเกี่ยวกับวรรณกรรม เช่น การพบปะสังสรรค์ระหว่างบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ  การสัมมนาในกรอบการประชุมเพื่อเผยแพร่วรรณกรรม โดยเฉพาะงานราตรีแห่งบทกวีระหว่างประเทศ ณ เขตวันเมี๊ยว – ก๊วกตื๋อย้ามเมื่อค่ำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ถือเป็นไฮไลท์ของกิจกรรม ซึ่งทำให้ศิลปินระหว่างประเทศสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมเวียดนามผ่านบทกวีต่างๆ นาย ฮึวถิง ประธานสมาคมนักเขียนเวียดนามได้เผยต่อไปว่า“การพบปะต่างๆ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กวีและวรรณกรรมในกรอบกิจกรรมวันกลอนเวียดนามครั้งที่ 17 รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ได้สร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและบทกวีระหว่างกวีและนักเขียนต่างๆ รวมทั้งระหว่างกวีและนักเขียนเวียดนามกับกวีและนักเขียนต่างชาติ ซึ่งทำให้เวียดนามเป็นจุดนัดพบของผู้ที่รักบทกวีระหว่างประเทศ”

ในกิจกรรมวันกลอนเวียดนามปีนี้ มีกวีที่มีชื่อเสียงระดับโลกจำนวนมากเข้าร่วม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์มิตรภาพและการผลักดันการเผยแพร่วรรณกรรมระหว่างประเทศต่างๆ กวี Kim Koo Seul จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้เผยว่า“ประเทศเวียดนามสวยมาก กิจกรรมวันกลอนเวียดนามครั้งที่ 17 คือกิจกรรมที่มีความหมายและเป็นประโยชน์มากเพราะมีกวีจากหลายประเทศเข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวรรณกรรมโลก”

การเปิดโอกาสให้ศิลปินจากประเทศต่างๆสามารถเข้าถึงสถานการณ์การพัฒนาวรรณกรรมเวียดนามจะช่วยให้นักเขียนเวียดนามผลักดันการแปล การพิมพ์จำหน่ายและการแนะนำผลงานต่างๆให้แก่ผู้อ่านทั่วโลก ปัจจุบัน กิจกรรมด้านกวีและวรรณกรรมของเวียดนามได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างต่อเนื่องและมีความผูกพันกับเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ ซึ่งช่วยส่งเสริมคุณค่าและศักยภาพการพัฒนากวีและวรรณกรรมเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด