วันงานหนังสือ – วันงานแห่งวัฒนธรรมการอ่าน

(VOVWORLD) - ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำหนังสือ เช่น งานนิทรรศการและงานแสดงหนังสือ ได้รับการจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 3 – 4 เดือนตามจังหวัดและนครทั่วประเทศ ซึ่งดึงดูดประชาชนทุกวัยให้เข้าร่วมจำนวนมาก โดยงานแสดงหนังสือไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ซื้อขายหนังสือเท่านั้น หากยังส่งเสริมนิสัยการอ่านและซื้อหนังสือของประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆที่ขยายการเชื่อมโยงระหว่างผู้อ่านหนังสืออีกด้วย
วันงานหนังสือ – วันงานแห่งวัฒนธรรมการอ่าน - ảnh 1มีผู้ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก (news.zing.vn

งานหนังสือฤดูใบไม้ร่วงกำลังมีขึ้น ที่ สวนสาธารณะท้งเหยิต โดยมีการออกบูธเกือบ 60 บูธของสำนักพิมพ์และบริษัทต่างๆรวม 50 แห่งเพื่อจัดแสดงหนังสือและสิ่งพิมพ์ใหม่ๆที่หลากหลาย ทั้งการเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษาและศาสนา เป็นต้น ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้อ่านจำนวนมาก นอกจากนี้ ผู้ที่มาร่วมงานยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การพบปะสังสรรค์ระหว่างนักเขียนกับผู้อ่านและกิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่ คุณ เหงวียนถิเฮือง อยู่ที่ถนนหลางหะ กรุงฮานอยได้เผยว่า“ดิฉันชอบอ่านหนังสือมากดังนั้นจึงหาโอกาสเข้าร่วมงานหนังสือเหมือนในวันนี้ งานหนังสือวันนี้ มีสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง เช่น สำนักพิมพ์กิมด่งที่ตีพิมพ์หนังสือสำหรับเด็กและสำนักพิมพ์ฝูหนือ หรือ สตรีที่ตีพิมพ์หนังสือที่หลากหลาย ซึ่งดิฉันจะได้เลือกหนังสือดีๆในราคาถูกและได้เข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ”

นอกจากกิจกรรมแนะนำหนังสือ ที่บูธต่างๆ ยังมีการจัดกิจกรรมการบริจาคหนังสือเก่าให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการ “ตู้หนังสือในเขตเขา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตู้หนังสือ 1พันตู้ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเขาต๋ายาเคา เหมื่องเคือง จังหวัดลายโจว์ นาย เหงวียนหงอกบ๋าว รองอธิบดีกรมการตีพิมพ์และจำหน่ายสังกัดกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้เผยว่า “พวกเรามีความประสงค์ว่า งานหนังสือจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์จำหน่ายกับผู้อ่าน โดยเฉพาะเชื่อมโยงระหว่างการผลิตและประกอบธุรกิจกับตลาด ดังนั้น งานหนังสือไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่า จะขายได้เท่าไหร่ หากมุ่งเน้นยกระดับความรู้และพัฒนาวัฒนธรรมในชุมชนผ่านการส่งเสริมการอ่านหนังสือ”

งานหนังสือฤดูใบไม้ร่วงคือหนึ่งในกิจกรรมประชาสัมพันธ์หนังสือที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพและส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านหนังสือของประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานหนังสือฤดูใบไม้ผลิ วันงานหนังสือเวียดนามและงานแสดงหนังสือกรุงฮานอย เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมนิสัยการอ่านและซื้อหนังสือของประชาชน อีกทั้งผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างสำนักพิมพ์กับผู้อ่านเพื่อมีส่วนร่วมเพิ่มอัตราผู้อ่านหนังสือและมุ่งสู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งการศึกษา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมในชีวิตสังคม นาง คุกถิฮวาเฝื่อง ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ฝูหนือได้เผยว่า“นี่คือวันงานปวงชนกับวัฒนธรรมการอ่านหนังสือและวันงานของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์จำหน่าย ในโอกาสนี้ พวกเราได้พบปะหารือในเชิงวิชาการ ส่วนผู้ที่มาร่วมงานก็ได้พบปะสังสรรค์และหาหนังสือดีๆที่ชื่นชอบเพราะในงานหนังสือนี้ สามารถเลือกหาหนังสือได้ทุกประเภทสำหรับผู้อ่านทุกเพศทุกวัย ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์จำหน่ายอย่างพวกเรารู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมาก”

 การจัดงานหนังสือภายใต้หัวข้อต่างๆ เช่น “หนังสือ – ความรู้เพื่อสร้างอนาคต” “หนังสือกับธุรกิจสตาร์ทอัพ” “หนังสือกับครอบครัว” “หนังสือคือเพื่อนสนิท” “หนังสือ – ความรู้และการพัฒนาสังคม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูคุณค่าและยืนยันถึงบทบาทและความสำคัญของหนังสือต่อชีวิตสังคม อีกทั้งเชิดชูผู้อ่าน ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการรวบรวม การประพันธ์ผลงาน การพิมพ์จำหน่ายและการประชาสัมพันธ์หนังสือ ซึ่งมีส่วนร่วมยกระดับจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการอ่านหนังสือในการส่งเสริมความรู้ ทักษะความสามารถ การพัฒนาการศึกษาและการสร้างสรรค์บุคลิกภาพของมนุษย์ ตลอดจนการเชิดชูคุณค่าของวัฒนธรรมการอ่านหนังสือในชุมชน คุณ เวืองเหยิตแอง นักศึกษาสถาบันการบริหารการศึกษาได้ให้ข้อสังเกตว่า“สิ่งพิมพ์ต่างๆที่จัดแสดงในงานเป็นสิ่งพิมพ์ใหม่ มีคุณภาพดีและหลากหลาย ผมคิดว่า ในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ชอบใช้สมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต การอ่านหนังสือจะช่วยให้เราคลายความเครียดและส่งเสริมความรู้ในหลายด้าน”

การที่ประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมวันงานหนังสือและงานแสดงหนังสือเป็นจำนวนมากแสดงให้เห็นว่า ความต้องการอ่านหนังสือในชุมชนมีสูงมาก ซึ่งเมื่อมาเข้าร่วมงานหนังสือต่างๆ ผู้อ่านจะสามารถเข้าถึงหนังสือเพื่อส่งเสริมนิสัยการอ่านและความรักหนังสือมากขึ้น จากการได้เข้าถึงหนังสือดีๆจะช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับคุณค่าของหนังสือและวิธีการเลือกหนังสือให้แก่ตนเอง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด