ศูนย์รวมความสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมนำเสนอกิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะที่หลากหลายให้แก่ประชาชน

(VOVWORLD) - ศูนย์รวมความสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมเวียดนามคือโครงการร่วมมือระหว่าง British council กับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะแห่งชาติเวียดนามเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบการสร้างสรรค์ได้นำเสนอผลงานของตนได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏิบัติโครงการดังกล่าวตามนครใหญ่ๆในเวลาที่ผ่านมาได้ประสบผลที่น่ายินดี
ศูนย์รวมความสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมนำเสนอกิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะที่หลากหลายให้แก่ประชาชน - ảnh 1ศูนย์รวมความสร้างสรรค์แห่งหนึ่งในกรุงฮานอย (VGP) 

ที่กรุงฮานอย มีศูนย์รวมความสร้างสรรค์เกือบ 100แห่งที่เน้นจัดแสดงศิลปะร่วมสมัยและให้บริการต่างๆ เช่น ให้เช่าพื้นที่ทำงาน หรือ Co-Working Space ของโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ ศูนย์รวมความสร้างสรรค์มีหลายรูปแบบ ซึ่งอาจจะเป็นร้านกาแฟ ห้องจัดแสดงภาพ เวทีแสดงดนตรี ห้องสมุด สตูดิโอ เว็บไซต์ โรงเรียน เป็นต้นเพื่อจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ผลิตและขายผลิตภัณฑ์จากแนวคิดที่สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมทักษะความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของประชาชน ตลอดจนปฏิบัติโครงการพัฒนาชุมชน การพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการเสวนา การสัมมนาและการเปิดคอร์สสอนอาชีพต่างๆ

ที่ศูนย์รวมความสร้างสรรค์ AgoHub เลขที่ 12ถนนหว่าหมา มีการจัดกิจกรรมต่างๆในทุกเดือนเพื่อผลักดันการเชื่อมโยงกับประชาชน เช่น งานนิทรรศการภาพวาด  workshop สถาปัตยกรรม ห้องสมุดเกี่ยวกับวัสดุ การสอนการวาดภาพและทำขนมสำหรับเด็กๆ ตลอดจนการนำเสนอผลงานของศิลปินทั้งภายในและต่างประเทศ นาง เหงวียนแทงหาย ตัวแทนของศูนย์รวมความสร้างสรรค์ AgoHub ได้เผยว่า“ทางศูนย์ตั้งเป้าหมายว่า จะพัฒนา AgoHub ให้เป็นจุดนัดพบและเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับผู้ที่ทำงานด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง โดยเฉพาะเยาวชนที่คล่องตัว ซึ่งเราต้องหาและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารเพราะสมาชิกของ AgoHub สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะวัสดุใหม่และสถาปัตยกรรม”

ส่วนศูนย์สนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาพยนตร์ TPD เลขที่ 51ถนนเจิ่นฮึงด่าวคือศูนย์ฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยเปิดคอร์สเรียนต่างๆ เช่น ฝึกการแสดงและการทำภาพยนตร์ ส่วนศูนย์รวมความสร้างสรรค์ Kinergie Studio ที่ ถนนเหงวียนเควี้ยนในกรุงฮานอย เปรียบเหมือนโรงเรียนและเวทีการแสดงเต้นรำ เช่น การเต้นบัลเลต์และเต้นร่วมสมัย นอกจากนี้ ศิลปินต่างชาติสามารถเช่าสตูดิโอและร่วมกับทางศูนย์ฯในการจัดการแสดง นาง บุ่ยถิทูเหี่ยน ผู้บริหารศูนย์รวมความสร้างสรรค์ Kinergie Studio ได้เผยว่า“จากความประสงค์เผยแพร่การเต้นบัลเลต์และเต้นร่วมสมัยให้แก่ประชาชนผ่านคอร์สเรียนต่างๆ รวมทั้ง workshop โครงการร่วมมือจัดรายการแสดงระหว่างศิลปินเวียดนามกับศิลปินต่างชาติ ศูนย์รวมความสร้างสรรค์ Kinergie Studio ได้กลายเป็นจุดนัดพบและเป็นที่รู้จักสำหรับผู้หลงไหลศิลปะแขนงนี้ ซึ่งทางศูนย์ฯได้สนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อยกระดับทักษะความสามารถให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่”

ส่วนศูนย์รวมความสร้างสรรค์ Manzi เลขที่ 14ถนนฟานฮวีอิ๊กคือร้านกาแฟที่ได้รับการตกแต่งให้เหมาะกับการแสดงดนตรีและการวาดภาพ ศูนย์รวมความสร้างสรรค์ Work Room Four ที่เขตเตยโห่คือศูนย์รวมความสร้างสรรค์ด้านศิลปะและแฟชั่น ส่วนศูนย์รวมความสร้างสรรค์ Toong เลขที่ 8ถนนจ่างทีให้เช่าพื้นที่ทำงาน หรือ Co-Working Space แก่ศิลปินอิสระและจัดการสัมมนา ส่วนศูนย์รวมความสร้างสรรค์ Phù Sa Lab คือศูนย์รวมความสร้างสรรค์ด้านดนตรีและการแสดงกายกรรมผาดโผน นาง เหงวียนถิหมีลิง ตัวแทนของศูนย์รวมความสร้างสรรค์ Phù Sa Lab ได้เผยว่า“ปัจจุบัน Phù Sa Lab กำลังจัดรายการ “เสียงเพรียกจากไม้ไฝ่”ของกลุ่มศิลปินอิสระ ส่วนในเดือนตุลาคม จะเปิดตัวรายการใหม่คือ “Chém gió นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯก็พยายามอนุรักษ์ศิลปะการร้องเพลงทำนองกาจู่ โดยพยายามกลายเป็นจุดนัดพบของศิลปินอิสระที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมาที่ศูนย์เพื่อหาโอกาสและเวทีการแสดง

ปัจจุบัน ศูนย์รวมความสร้างสรรค์ต่างๆในกรุงฮานอยได้ผลักดันการประกอบธุรกิจและการเชื่อมโยงกับประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการพัฒนารูปแบบของศูนย์ร่วมความสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในเวียดนามจะมีส่วนร่วมผลักดันชีวิตด้านวัฒนธรรมและศิลปะผ่านการนำเสนอกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายให้แก่ประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด