หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆในเวียดนามกับเทศกาลยามวสันต์

(VOVWORLD) - งาน “สีสันแห่งวสันต์ฤดูทั่วประเทศ”ปี 2019 ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆในเวียดนามที่เขตด่งโม อำเภอเซินเตย กรุงฮานอยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์คือกิจกรรมประจำปีเพื่อเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ อีกทั้งมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมและเสริมสร้างกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติระหว่างประชาชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆของเวียดนาม
หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆในเวียดนามกับเทศกาลยามวสันต์ - ảnh 1เทศกาลอายาคุนห์ของชนเผ่าต่าโอย (baoquocte.vn

ไฮไลท์ของงาน “สีสันแห่งวสันต์ฤดูทั่วประเทศ”ปีนี้คือเทศกาลอายาคุนห์ของชนเผ่าต่าโอยในจังหวัดเถื่อเทียนเว้และเทศกาล tết nhảy หรือการเต้นรำพื้นเมืองในโอกาสตรุษเต๊ตของชนเผ่าเย้าในอำเภอบาหวี่ กรุงฮานอย นาย เหงวียนแทงเซิน ผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆในเวียดนามได้เผยว่า“ปีนี้ เราจัดเทศกาลอายาคุนห์ของชนเผ่าต่าโอยในจังหวัดเถื่อเทียนเว้และเทศกาล tết nhảy หรือการเต้นรำพื้นเมืองในโอกาสตรุษเต๊ตของชนเผ่าเย้า รวมทั้งการโยนลูกช่วง ตกแต่งหมู่บ้านฯด้วยต้นท้อและต้นเหมย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดประชาชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ นักท่องเที่ยวและชาวเวียดนามโพ้นทะเลที่เดินทางกลับประเทศฉลองตรุษเต๊ตมาพบปะสังสรรค์กับประชาชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆเมื่อวสันต์ใหม่เวียนมา”

เทศกาลอายาคุนห์คือเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าต่าโอยในจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ซึ่งจัดขึ้นหลังงานเทศกาลตรุษเต๊ตตามประเพณี ในกรอบของงาน มีการจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเพื่อขอบคุณฟ้าดินและเทพเจ้าทั้งหลายที่คอยดูแลปกป้องและบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะตามความเชื่อของประชาชนชนเผ่าต่าโอย เทพเจ้าทั้งหลายได้บันดาลให้ชาวบ้านมีความอิ่มหนำผาสุก มีการพัฒนาและประสบโชคลาภในโอกาสเทศกาลตรุษเต๊ต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเกียรติประวัติ “ดื่มน้ำต้องคิดถึงแหล่งที่มาของน้ำ”และการให้การศึกษาเกี่ยวกับประเพณีต่างๆในชุมชน นาย เหงวียนฮึวเดี่ยน นักวิจัยวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ข้อสังเกตว่า“งานเทศกาลนี้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่าโอยเพื่อเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ”

หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆในเวียดนามกับเทศกาลยามวสันต์ - ảnh 2 ภาพในเทศกาล tết nhảy หรือการเต้นรำพื้นเมืองในโอกาสตรุษเต๊ตของชนเผ่าเย้า (vnexpress.net)

สำหรับชนเผ่าเย้าในจังหวัดเขตเขาภาคเหนือเวียดนาม ก็มีงานเทศกาลต่างๆที่หลากหลาย โดยเทศกาล tết nhảy หรือการเต้นรำพื้นเมืองในโอกาสตรุษเต๊ตของชนเผ่าเย้าคือประเพณีด้านความเลื่อมใสบูชา สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมและเป็นการบอกให้เทพเจ้าทราบเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวที่ได้ผลดีและชีวิตที่มีความอิ่มหนำผาสุก ซึ่งชาวบ้านมีความประสงค์ว่า ตรุษเต๊ตและวสันต์ที่เวียนมาจะนำความสุขมาสู่หมู่บ้านและประชาชาติ เทศกาล tết nhảy หรือการเต้นรำพื้นเมืองในโอกาสตรุษเต๊ตของชนเผ่าเย้าในกรอบงาน “สีสันแห่งวสันต์ฤดูทั่วประเทศ”ปี 2019มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเย้า อีกทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ท่ามกลางบรรยากาศวสันต์ฤดูใหม่ ในกรอบของงาน ยังมีการสาธิตเทศกาลและการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ เช่น รำกระทบไม้ การเดินขาหยั่ง การยิงธนู เป็นต้น นาย เหงวียนแทงเซิน ผู้อำนวยการคณะกรรมการผู้บริหารหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆในเวียดนามได้เผยต่อไปว่า“ในกรอบของงาน มีหัวข้อต่างๆ เช่น การพัฒนา การแนะนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ โดยเฉพาะเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตทุรกันดานและเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญเพื่อให้มีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับงานเทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าตนและมีมาตรการพัฒนาวัฒนธรรมในชุมชนมากขึ้น”

งาน “สีสันแห่งวสันต์ฤดูทั่วประเทศ”คือกิจกรรมประจำปีเพื่อเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆในเวียดนามและมีส่วนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมของประชาชาติ อีกทั้งเสริมสร้างกลุ่มมหาสามัคคีระหว่างชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆในเวียดนาม ตลอดจนเพื่อสดุดีผู้ที่มีส่วนร่วมและได้รับการนับถือในชุมชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด