อนุรักษ์คุณค่าของวัฒนธรรมเวียดนามผ่านเทศกาลพื้นเมือง

28 กุมภาพันธ์ 2560 - 15:52:07


(VOVworld) – เวียดนามเป็นประเทศที่มีเทศกาลพื้นเมืองหลากหลาย โดยเฉพาะในช่วงวสันต์ฤดูเป็นช่วงที่ทุกท้องถิ่นต่างจัดงานเทศกาลเพื่อต้อนรับปีใหม่ ซึ่งประชาชนได้กลายเป็นปัจจัยหลักเพื่อความสำเร็จของเทศกาลต่างๆ

อนรกษคณคาของวฒนธรรมเวยดนามผานเทศกาลพนเมอง hinh 0
การร้องเพลงทำนองแจ่วในเทศกาล

ตามข้อมูลสถิติของกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนาม ทั่วประเทศมีงานเทศกาลประมาณ 8,000 เทศกาล ซึ่งเป็นเทศกาลพื้นเมืองกว่า 7,000 เทศกาล เทศกาลทางประวัติศาสตร์กว่า 300 เทศกาล เทศกาลทางศาสนากว่า 540 เทศกาลและเทศกาลต่างประเทศ 10 เทศกาล ในท้องถิ่นทุกแห่ง มักจะมีการจัดเทศกาลต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะเทศกาลเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ดังนั้น การอนุรักษ์และจัดเทศกาลพื้นเมืองโดยมีประชาชนเข้าร่วมได้มีส่วนร่วมต่อการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมต่างๆในโลก นายเหงียนหงอกเถียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวเผยว่า  “การจัดเทศกาลต่างๆมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น เราต้องอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองของประชาชาติและต้องสอดคล้องกับแนวโน้มการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ไม่มีสิ่งใดที่ไม่เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมก็เช่นกัน ซึ่งต้องพัฒนาขึ้นอีก”

สิ่งที่สร้างแรงดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยวในเทศกาลต่างๆคือ การจัดการแสดงศิลปะ การละเล่นพื้นเมืองและการกีฬา ซึ่งสร้างบรรยากาศที่คึกคักให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ การจัดเทศกาลก็ช่วยอนุรักษ์และธำรงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยอีกด้วย ดังนั้น ความสำเร็จในการจัดงานเทศกาลคือ มีชาวบ้านจำนวนมากเข้าร่วมอย่างเป็นฝ่ายรุกและมีความคิดสร้างสรรค์ รองศ.ดร.ดั๋งวันบ่าย อุปนายกสมาคมมรดกวัฒนธรรมเวียดนามกล่าวว่า “เทศกาลมีบรรยากาศวัฒนธรรมเพื่อศึกษาเกียรติประวัติเวียดนามคือ “ดื่มน้ำต้องรำลึกถึงแหล่งที่มาของน้ำ” ดังนั้นการศึกษานี้ต้องกลายเป็นโครงการระดับชาติเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามแบบอย่างของบรรพบุรุษที่ได้รับการยกย่องสดุดีในเทศกาลต่างๆเพื่อยับยั้งความเสื่อมถอยของคุณธรรมและลดคุณค่าของวัฒนธรรมในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก”

อนรกษคณคาของวฒนธรรมเวยดนามผานเทศกาลพนเมอง hinh 1
เทศกาลลิมที่จังหวัดบั๊กนิงห์

เทศกาลสะท้อนวิถีชีวิต ความปรารถนาและความสามารถของประชาชน พร้อมทั้งเป็นการยกย่องภูมิปัญญา คุณธรรมและจิตใจของประชาชน จากการเข้าร่วมเทศกาล ประชาชนคือผู้เสพวัฒนธรรมและร่วมเสร้างสรรค์วัฒนธรรม นางฝามถิลานแอง หัวหน้าสำนักงานดูแลมรดก สังกัดสำนักงานวัฒนธรรม การกีฬากรุงฮานอยแสดงความคิดเห็นว่า “การส่งเสริมคุณค่าของเทศกาลในชีวิตประจำวันคือเราต้องส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนให้ประชาชนไม่เพียงแต่เข้าร่วมเทศกาลเท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมรักษาวิถีชีวิตที่มีวัฒนธรรมและอารยธรรมในการจัดเทศกาลอีกด้วย ถ้าหากตระหนักได้ดีเกี่ยวกับความงามของเทศกาล พวกเขาจะมีส่วนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของเทศกาลได้”

เวียดนามมี 54 กลุ่มชาติพันธุ์ โดยแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีเทศกาลที่แตกต่างกัน นั่นคือเอกลักษณ์และประเพณีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เทศกาลที่ได้สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนถือเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้น การจัดเทศกาลให้ประสบความสำเร็จจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของท้องถิ่นและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการแลกเปลี่ยนและผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเวียดนามกับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในภูมิภาคและโลก.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว