อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมกรุงเก่าเว้

(VOVWORLD) - กรุงเก่าเว้เป็นราชธานีของราชวงศ์เหงียน ซึ่งเป็นราชวงค์สุดท้ายที่ครองอำนาจยาวนานถึง 143 ปีในประวัติศาสตร์เวียดนาม ซึ่งได้มีการสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมทั้งนามธรรมและรูปธรรม เช่น พระราชวัง วัดวาอาราม เจดีย์ วิหาร สุสาน บ้านสวนธรรมชาติ วัฒนธรรมอาหารการกิน ศิลปะดนตรีและเทศกาลพื้นเมืองต่างๆ และในตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกเหล่านี้ได้ประสบผลที่น่ายินดี
อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมกรุงเก่าเว้ - ảnh 1เขตโบราณสถานกรุงเก่าเว้ 

เขตโบราณสถานกรุงเก่าเว้คือมรดกแห่งแรกของเวียดนามที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 1993 ต่อจากนั้น เมื่อปี 2003 2009 2014 และ 2016 ยูเนสโก้ได้รับรองมรดกอีก 4 รายการที่เกี่ยวข้องกับกรุงเก่าเว้คือ ดนตรีชาววังเว้ แผ่นแม่พิมพ์ไม้ของราชวงศ์เหงวียน พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯในสมัยราชวงศ์เหงียนและบทกวีที่บันทึกไว้บนสถาปัตยกรรมพระราชวังเว้

ในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อเขตโบราณสถานกรุงเก่าเว้และมรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนับตั้งแต่ที่กรุงเก่าเว้ได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1993 นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการวางแผน อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของมรดกเหล่านี้ในระยะปี 1996-2010 และ 2010-2020 นายฟานแทงหาย ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์มรดกกรุงเก่าเว้เผยว่า            “ในตลอด 22 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 1996 รัฐเวียดนามได้จัดงบประมาณ1ล้าน5แสนล้านดงเพื่ออนุรักษ์ วิจัย เก็บรวบรวมและส่งเสริมคุณค่ามรดกในกรุงเก่าเว้ ซึ่งอยู่อันดับสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมรดกอื่นๆ ซึ่งงบประมาณนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก่อนหน้านี้ เราต้องรอเงินสนับสนุนจากส่วนกลางและผู้อุปถัมภ์นานาชาติต่อภารกิจนี้เป็นหลักแต่ปัจจุบัน เราสามารถหาเงินทุนเองได้ร้อยละ 80 เพื่อปฏิบัติกระบวนการนี้”

ยูเนสโก้ประเมินว่า เขตโบราณสถานกรุงเก่าเว้คือสถานที่ที่ได้รับการบูรณะสามารถปฏิสังขรณ์ อนุรักษ์และส่งเสริมอย่างเป็นแบบแผนมากที่สุดในจำนวนมรดกโลกในเวียดนาม โดยยูเนสโก้ได้เสนอหลายครั้งให้พัฒนากรุงเก่าเว้เป็นศูนย์กลางมาตรฐานด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์มรดกโลกย่านเอเชีย – แปซิฟิก ซึ่งถือเป็นคำชื่นชมของยูเนสโก้ต่อกระบวนการอนุรักษ์และสิ่งเสริมคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมของกรุงเก่าเว้

อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมกรุงเก่าเว้ - ảnh 2 ดนตรีชาววังเว้

ควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมรูปธรรม ศูนย์อนุรักษ์มรดกกรุงเก่าเว้ยังให้ความสนใจถึงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรมของกรุงเก่าเว้อีกด้วย นายฟานแทงหายเผยต่อไปว่า            “คุณค่ามรดกวัฒนธรรมนามธรรมของกรุงเก่าเว้มีความหลากหลาย ซึ่งควบคู่กับการวิจัย สะสมและฟื้นฟู สิ่งที่สำคัญคือ ต้องทำอย่างไรให้มรดกนี้คงอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวกรุงเก่าเว้ในสมัยใหม่ นั่นคือวิธีการอนุรักษ์ที่ดีที่สุด เรากำลังพยายามฟื้นฟูและเปิดเวทีให้แก่การแสดงดนตรีชาววังเว้และเทศกาลต่างๆในพระราชวังเว้ ยกตัวอย่างเช่น เราฟื้นฟูพิธีบวงสรวง “ด่านนามยาว” และ “ด่านสาตั๊ก” รวมทั้งพิธีกรรมต่างๆในวังเพื่อช่วยให้คนรุ่นใหม่สามารถจินตนาการณ์และเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตสังคมในอดีตนั้นว่าเป็นอย่างไร”

ควบคู่กันนั้น ทางศูนย์ฯได้จัดการแสดงดนตรีชาววังตามรูปแบบใหม่ในวังท้ายหว่า วิหารเท้โต๋และโรงละครเหยียดถิเดื่องเพื่อแนะนำมรดกวัฒนธรรมนามธรรมให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งระบุคุณค่ามรดกเหล่านี้เข้าในหลักสูตรการเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงและศึกษา ตลอดจนแนะนำเผยแพร่มรดกเหล่านี้ผ่านการแสดงในงานเฟสติวัลต่างๆเพื่อให้มรดกใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ชมมากขึ้น

ภารกิจการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมกรุงเก่าเว้ในตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมาคือผลการส่งเสริมพลังภายในพร้อมกับการใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนอย่างกว้างขวางของประชาคมทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งภารกิจนี้ยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจเพื่ออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของกรุงเก่าเว้ให้ยั่งยืนเพื่อสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลัง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด