โครงการ “หนังสือดี” ช่วยเสริมสร้างความรู้ให้ชุมชน

(VOVworld) – หลังการปฏิบัติมาเป็นเวลา 10 นับตั้งแต่ปี 2007 โครงการ “หนังสือดี” ได้เลือกหนังสือดีๆที่มีเนื้อหาหลากหลายมาแนะนำให้แก่ผู้อ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและความรู้ในหมู่ประชาชน


(VOVworld) – หลังการปฏิบัติมาเป็นเวลา 10 นับตั้งแต่ปี 2007 โครงการ “หนังสือดี” ได้เลือกหนังสือดีๆที่มีเนื้อหาหลากหลายมาแนะนำให้แก่ผู้อ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและความรู้ในหมู่ประชาชน

โครงการ “หนังสือดี” ช่วยเสริมสร้างความรู้ให้ชุมชน - ảnh 1
โครงการ “หนังสือดี” ช่วยเสริมสร้างความรู้ให้ชุมชน

โครงการ “หนังสือดี” คือโครงการทางวัฒนธรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดโดยกลุ่มจิตอาสาและโรงเรียนนักธุรกิจ PACE และอยู่ภายใต้การบริหารของสถาบันวิจัยพัฒนาการศึกษา IRED นายหยานตือจุง ประธานโรงเรียนนักธุรกิจ PACE ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคนหนึ่งเผยว่า “เรามีเงื่อนไขที่สำคัญ 2 เงื่อนไขเพื่อระบุว่าเป็นหนังสือดีหรือไม่คือ หนังสือเล่มนั้นต้องทรงคุณค่าในทุกยุคทุกสมัย สองคือต้องอ่านง่ายสำหรับผู้อ่านทั่วไป ถ้าหากขาด 1 ใน 2 เงื่อนไขดังกล่าวก็ไม่สามารถกลายเป็นหนังสือดีสำหรับชุมชนได้”

หลังการปฏิบัติมาเป็นเวลา 10 ปี โครงการ “หนังสือดี” ได้กลายเป็นโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในหมู่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน โดยสามารถแนะนำหนังสือนับร้อยเรื่องที่มีคุณค่าและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนหนังสือที่มีสมาชิกประมาณ 3 หมื่นคน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเป็นจำนวนมาก เช่น การเสวนาหนังสือดี ตรุษเต๊ดอ่านหนังสือ วันอ่านหนังสือ ตู้หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือดีสำหรับเขตยากจน เปิด blog sachhay.org โดยเฉพาะการประกาศรางวัล “หนังสือดี” ประจำปีให้แก่หนังสือใหม่และดีของผู้เขียนทั่วประเทศเพื่อแนะนำต่อผู้อ่าน นี่เป็นรางวัลที่มีชื่อเสียงที่เลือกโดยผู้อ่านต่อหนังสือ 7 ประเภท เช่น หนังสือสำหรับการวิจัย หนังสือสำหรับการศึกษา หนังสือเศรษฐศาสตร์ วรรณกรรม หนังสือสำหรับเด็ก เป็นต้น นายหยานตือจุงเผยต่อไปว่า “จากการคัดเลือกของคณะกรรมการจัดงานรวม 3 รอบบวกกับคะแนนจากผู้อ่าน คณะกรรมการจัดงานจะมอบรางวัลให้แก่หนังสือดี ซึ่งหมายความว่า รางวัลนี้มีการผสมผสานระหว่าง 2 ปัจจัยคือผู้อ่านและผู้เชี่ยวชาญ”

ตั้งแต่วันก่อตั้ง โครงการ “หนังสือดี” ได้มีมาตรฐานที่ชัดเจนคือ จะคัดเลือกและประชาสัมพันธ์หนังสือดีๆและหนังสือที่มีค่าให้แก่ผู้อ่านเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมการอ่าน ซึ่งช่วยให้โครงการนี้นับวันได้รับความนิยมจากผู้อ่านมากขึ้น นางดั๋งถิบิ๊กเวิน ผู้อ่านชาวนครโฮจิมินห์ที่มีความผูกพันกับ blog sachhay.org ในหลายปีมานี้ให้ข้อสังเกตว่า “หนังสือเหมือนเพื่อนที่ช่วยให้เรามีความสมดุลในชีวิต นับตั้งแต่ที่ได้แนะนำจากเพื่อนคนหนึ่ง ดิฉันก็ชอบ sachhay.org แล้วมักจะหาหนังสือดีๆผ่านเว็บไซต์นี้ นี่คือห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีหนังสือที่เป็นประโยชน์และน่าอ่าน”

โครงการ “หนังสือดี” ได้ช่วยยกระดับความรู้ให้แก่ผู้อ่าน ซึ่งมีส่วนช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิต ถ้าหากมีคนใดคนหนึ่งสามารถเพิ่มความรู้ของตนเองได้ก็หมายความว่า ความรู้ของสังคมนั้นก็เพิ่มขึ้นและมั่นคงมากขึ้น ดังนั้นโครงการนี้ได้มีส่วนร่วมพัฒนาขบวนการอ่านเพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน สดุดีผู้สะสม วิจัย และประชาสัมพันธ์ให้แก่หนังสือที่ดีและมีคุณค่า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด