โครงการ “หนังสือดี” ช่วยเสริมสร้างความรู้ให้ชุมชน

โครงการ “หนังสือดี” ช่วยเสริมสร้างความรู้ให้ชุมชน

29/3/2560 - 16:53

(VOVworld) – หลังการปฏิบัติมาเป็นเวลา 10 นับตั้งแต่ปี 2007 โครงการ “หนังสือดี” ได้เลือกหนังสือดีๆที่มีเนื้อหาหลากหลายมาแนะนำให้แก่ผู้อ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและความรู้ในหมู่ประชาชน

รายละเอียด

ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์อย่างสมบูรณ์

ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์อย่างสมบูรณ์

22/3/2560 - 15:36

(VOVworld) – พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บรักษาและส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ โดยในหลายปีที่ผ่านมา รัฐและสังคมได้ให้ความสนใจต่องานนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งได้ช่วยยกระดับชีวิตทางวัฒนธรรมและจิตใจให้แก่ประชาชนและดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น

รายละเอียด

อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมพร้อมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมพร้อมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

15/3/2560 - 16:07

(VOVworld) – เวียดนามมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานพร้อมมี 54 กลุ่มชาติพันธุ์ ทำให้วัฒนธรรมมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมคือส่วนงานที่เวียดนามให้ความสำคัญและปฏิบัติควบคู่กับยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่เวียดนามผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึก

รายละเอียด

พิพิธภัณฑ์ดั๊กลั๊ก อนุรักษ์วัฒนธรมไตยเงวียน

พิพิธภัณฑ์ดั๊กลั๊ก อนุรักษ์วัฒนธรมไตยเงวียน

8/3/2560 - 17:00

(VOVworld) – พิพิธภัณฑ์ดั๊กลั๊กตั้งอยู่ในใจกลางนครบวนมาถวด เป็นสถานที่ จัดแสดงและแนะนำประวัติศาสตร์การพัฒนา เอกลักษณ์วัฒนธรรม ชีวิตประจำวันและธรรมชาติอันสดใสของเขตที่ราบสูงไตยเงวียนที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

รายละเอียด

อนุรักษ์คุณค่าของวัฒนธรรมเวียดนามผ่านเทศกาลพื้นเมือง

อนุรักษ์คุณค่าของวัฒนธรรมเวียดนามผ่านเทศกาลพื้นเมือง

28/2/2560 - 15:52

(VOVworld) – เวียดนามเป็นประเทศที่มีเทศกาลพื้นเมืองหลากหลาย โดยเฉพาะในช่วงวสันต์ฤดูเป็นช่วงที่ทุกท้องถิ่นต่างจัดงานเทศกาลเพื่อต้อนรับปีใหม่ ซึ่งประชาชนได้กลายเป็นปัจจัยหลักเพื่อความสำเร็จของเทศกาลต่างๆ

รายละเอียด

ปลูกฝังความรักกวีให้แก่เด็ก

ปลูกฝังความรักกวีให้แก่เด็ก

22/2/2560 - 15:47

(VOVworld) - วันกลอนกวีเวียดนามครั้งที่ 15 ณ วันเมี๊ยว – ก๊วกตื๋อย้าม กรุงฮานอยได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นโอกาสแนะนำบทกวีที่ไพเราะและความปรารถนาของนักกวีเวียดนามเท่านั้น หากยังสร้างบรรยากาศแห่งวันกวีและปลูกฝังความรักบทกวีให้แก่เด็กเวียดนามอีกด้วย

รายละเอียด

เอกลักษณ์วัฒนธรรมการเชิดหุ่นกระบอกน้ำในหมู่บ้านด่าวถูก อำเภอดงแอง กรุงฮานอย

เอกลักษณ์วัฒนธรรมการเชิดหุ่นกระบอกน้ำในหมู่บ้านด่าวถูก อำเภอดงแอง กรุงฮานอย

15/2/2560 - 15:17

(VOVworld) – ในวัฒนธรรมพื้นเมืองเวียดนาม ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำสามารถดึงดูดใจผู้ชมทุกเพศทุกวัยเนื่องจากเป็นการแสดงที่สนุกสนานและตลกที่เนื้อเรื่องมีความผูกพันกับชีวิตประจำวันของเกษตรกรเวียดนาม โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ประเพณี ผู้ที่รักศิลปะประเภทนี้จากทั่วสารทิศได้หลั่งไหลกันมาชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำที่หมู่บ้านด่าวถูก อำเภอดงแอง กรุงฮานอย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการแสดงหุ่นกระบอกน้ำทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียด

ถนนหนังสือ – ถนนแห่งวสันต์ฤดู

ถนนหนังสือ – ถนนแห่งวสันต์ฤดู

8/2/2560 - 16:28

(VOVworld) –ในใจกลางนครโฮจิมินห์มีถนนสายหนึ่งขายหนังสือเต็มสองข้างทาง นั่นคือถนนเหงียนวันบิ่งห์หรือที่เรียกกันติดปากว่าถนนหนังสือนครโฮจิมินห์ เพราะเป็นสถานที่ขายหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเป็นจุดนัดพบของผู้ที่ชอบอ่านหนังสือ ต่อไปนี้ขอเชิญท่านแวะเที่ยวถนนสายพิเศษนี้นะคะ

รายละเอียด

ยืนยันเอกลักษณ์วัฒนธรรมเวียดนามในกระแสวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

ยืนยันเอกลักษณ์วัฒนธรรมเวียดนามในกระแสวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

31/1/2560 - 0:00

(VOVworld)- เอกลักษณ์วัฒนธรรมเวียดนามส่วนหนึ่งได้สะท้อนผ่านมรดกวัฒนธรรมที่ยูเนสโก้ได้รับรองเป็นมรดกโลก อันเป็นการช่วยเผยแพร่คุณค่าวัฒนธรรมเวียดนามไปทั่วโลกในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกของเวียดนาม

รายละเอียด

ฟื้นฟูความนิยมซื้อภาพวันตรุษเต๊ตของคนเวียดนาม

ฟื้นฟูความนิยมซื้อภาพวันตรุษเต๊ตของคนเวียดนาม

25/1/2560 - 17:00

(VOVworld) – เมื่อก่อนนี้ เมื่อถึงตรุษเต๊ต ในบ้านของชาวเวียดนามจะมีอย่างหนึ่งที่ขาดมิได้คือภาพวันตรุษเต๊ต ซึ่งอาจจะเป็นภาพนักษัตร ดอกไม้หรือตัวอักษรมงคลพร้อมคำอวยพร คำกลอนคู่ที่เป็นศิริมงคลในวันตรุษเต๊ต ซึ่งแม้จะถูกหลงลืมไปบ้างตามกาลเวลาแต่เมื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้น คนเราก็ได้กลับมาให้ความสนใจกับการพัฒนาชีวิตและศิลปะมากขึ้น ซึ่งทำให้ความนิยมซื้อและประดับบ้านด้วยภาพวันตรุษเต๊ตได้รับการฟื้นฟู

รายละเอียด

สืบสานนาฎศิลป์พื้นเมืองจากอดีตสู่ความเป็นมืออาชีพ

สืบสานนาฎศิลป์พื้นเมืองจากอดีตสู่ความเป็นมืออาชีพ

18/1/2560 - 15:15

(VOVworld) – คลังนาฎศิลป์พื้นเมืองของชนกลุ่มน้อย 53 เผ่าในเวียดนามมีความหลากหลายและได้สร้างเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมเวียดนาม โดยเฉพาะในยุคแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกนั้น ความเป็นเอกลักษณ์แห่งศิลปะพื้นเมืองก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินเวียดนามหลายคนได้สืบสานและพัฒนาให้มีพลังชีวิตใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ

รายละเอียด

นิมิตหมายวัฒนธรรมปี 2016: การเปิดโรงละครใหญ่ฮานอย

นิมิตหมายวัฒนธรรมปี 2016: การเปิดโรงละครใหญ่ฮานอย

11/1/2560 - 9:53

(VOVworld) – แนวทางส่งเสริมให้คณะศิลปะต่างๆจัดแสดงผลงานที่มีคุณภาพบนเวทีของโรงละครใหญ่ฮานอยได้รับการโหวตให้ เป็น 1ใน 10 กิจกรรมโดดเด่นทางวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวในปี 2016 อันเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปะพื้นเมือง ศิลปะชั้นสูง ศิลปะคลาสสิกและศิลปะทั่วๆไปสามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น

รายละเอียด

อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกเพลงกวานเหาะริมฝั่งแม่น้ำเกิ่ว

อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกเพลงกวานเหาะริมฝั่งแม่น้ำเกิ่ว

4/1/2560 - 15:59

(VOVworld) – เพลงพื้นเมืองกวานเหาะของเวียดนามได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติโดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อปี 2009 ในเขตที่ราบลุ่มตอนเหนือริมฝั่งแม่น้ำเกิ่วในจังหวัดบั๊กยาง ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีบรรยากาศวัฒนธรรมพื้นเมืองที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ บรรดาศิลปินกวานเหาะทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายกำลังพยายามรักษาอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกนี้ให้คงอยู่ยั่งยืนในชีวิตสมัยใหม่

รายละเอียด

ยูเนสโกเชิดชูโครงการเผยแพร่หนังสือสู่ชนบทในเวียดนาม

ยูเนสโกเชิดชูโครงการเผยแพร่หนังสือสู่ชนบทในเวียดนาม

28/12/2559 - 15:01

(VOVworld) – เมื่อเร็วๆนี้ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้มอบรางวัล King Sejong ให้แก่โครงการเผยแพร่หนังสือสู่ชนบทในเวียดนามของศูนย์ความรู้และพัฒนาเขตชนบทที่นายเหงียนกวางแถกเป็นผู้คิดริเริ่มและดูแลโครงการ นี่ไม่เพียงแต่เป็นการเชิดชูสดุดีโครงการเท่านั้น หากยังเป็นการรับรองผลสำเร็จที่สำคัญของรูปแบบการสร้างเสริมสังคมแห่งการศึกษาของเวียดนามอีกด้วย

รายละเอียด

ส่งเสริมพลังทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมพลังทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

21/12/2559 - 18:16

(VOVworld) – วัฒนธรรมคือพลังส่วนหนึ่งสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งถ้าหากมีการผสานอย่างดีระหว่างพิธีกรรม ความเลื่อมใส เทศกาลการท่องเที่ยวกับสถาบันทางวัฒนธรรมที่มีมาช้านานและนโยบายด้านวัฒนธรรมต่างๆ ก็จะมีส่วนร่วมไม่น้อยต่อการร่างและปฏิบัตินโยบายเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแต่ละประเทศ

รายละเอียด

ความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ - จากอดีตจนถึงการเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ

ความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ - จากอดีตจนถึงการเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ

14/12/2559 - 17:13

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ยูเนสโกได้รับรองความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ ถือเป็นการยืนยันถึงคุณค่าและพลังชีวิตที่ยั่งยืนของความเลื่อมใสที่เป็นเอกลักษณ์นี้และยังเป็นการสร้างนิมิตหมายใหม่เพื่อสานต่อคุณค่านี้ไปสู่อนาคตด้วยการยกระดับจิตสำนึกและการกลั่นกรองในบทบาทฐานะของมรดกโลก

รายละเอียด

ความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนาม – การเชิดชูคุณค่าแห่งวัฒนธรรมประชาชาติ

ความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนาม – การเชิดชูคุณค่าแห่งวัฒนธรรมประชาชาติ

7/12/2559 - 15:39

(VOVWorld)-ความเป็นมาของการปฏิบัติความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามมีขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 โดยเป็นการบูชาเทพธิดาที่ดูแลโลกเบื้องบน สายน้ำและป่าเขา การที่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศรับรองความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาตินั้นถือเป็นความภาคภูมิใจสำหรับคนเวียดนามและเป็นการยืนยันถึงคุณค่าและพลังชีวิตที่ยั่งยืนของความเลื่อมใสรูปแบบหนึ่งที่ปรากฎในชีวิตวัฒนธรรมของชาวเวียดนามมาแต่เนิ่นนาน

รายละเอียด

การพัฒนาศิลปะการร้อง กาจู่ ในกรุงฮานอย

การพัฒนาศิลปะการร้อง กาจู่ ในกรุงฮานอย

30/11/2559 - 10:41

(VOVworld)-ฮานอยเป็นหนึ่งในถิ่นกำเนิดของศิลปะการร้อง กาจู่โดยได้มีการจัดตั้งสโมสรกาจู่ที่มีชื่อเสียงเช่น สโมสรกาจู่ทังลอง สโมสรกาจู่ท้ายห่า สโมสรกาจู่ฮานอย เป็นต้น และได้มีการผลิตศิลปินกาจู่ที่มีความสามารถดีเด่น นับตั้งแต่ศิลปะการร้องกาจู่นี้ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่เป็นตัวแทนของมนุษยชาติที่ควรได้รับการอนุรักษ์โดยด่วนจากองค์การยูเนสโก้ จำนวนสโมสรเพลงกาจู่ของฮานอยก็ได้รับการขยายเพิ่มขึ้น

รายละเอียด

บทละครเวทีร่วมสมัยเรื่อง “นางเกี่ยว”

บทละครเวทีร่วมสมัยเรื่อง “นางเกี่ยว”

23/11/2559 - 9:26

(VOVworld)-สุดยอดผลงานวรรณคดีเรื่อง “นางเกี่ยว” ของกวีเอกเหงวียนยู นักวัฒนธรรมผู้มีชื่อเสียงระดับโลกได้สร้างแรงบันดาลใจในการจัดทำบทละครหลายประเภท ในครั้งนี้การที่โรงละครเวียดนามได้มีความคิดในการจัดทำบทละครเวที “นางเกี่ยว” ก็สร้างความสนใจให้แก่ผู้ที่รักศิลปะแขนงนี้ โดยในการทดลองเปิดแสดงแล้ว7รอบก็มีผู้สนใจมาชมเต็มโรงละครซึ่งนับเป็นสัญญาณที่น่ายินดีสำหรับวงการละครเวทีเวียดนาม

รายละเอียด

สโมสรมรดกหมู่บ้านเวียดนาม ศูนย์รวมผู้รักวัฒนธรรมพื้นบ้าน

สโมสรมรดกหมู่บ้านเวียดนาม ศูนย์รวมผู้รักวัฒนธรรมพื้นบ้าน

16/11/2559 - 14:24

(VOVworld)-ท่ามกลางชีวิตที่เร่งรีบวุ่นวาย บรรดาสมาชิกสโมสรมรดกหมู่บ้านเวียดนามยังคงสามารถแสวงหาช่วงเวลาแห่งความสงบเพื่อร่วมสัมผัสค้นคว้าและเก็บรักษาคุณค่าแห่งวัฒนธรรมพื้นเมืองต่างๆด้วยวิธีการวาด บันทึกหรือวิจัย แม้แต่ละคนจะมีวิธีการทำที่ไม่เหมือนกันแต่ต่างก็มุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกันคือเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการพัฒนามรดกวัฒนธรรมพื้นเมืองที่บรรพบุรุษได้วางรากฐานและธำรงรักษาให้ลูกหลานสืบสานต่อไป

รายละเอียด

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม