ภาพลักษ์ที่เป็นกันเองของประธานโฮจิมินห์ในบทละคร “ร่องรอย”

ภาพลักษ์ที่เป็นกันเองของประธานโฮจิมินห์ในบทละคร “ร่องรอย”

(VOVWORLD) - เวที่เล็กโรงละครที่ถนนหวอวันเติ่น นครโฮจิมินห์เพิ่งเปิดตัวแสดงบทละครพูดเรื่อง “ร่องรอย” ของนักเขียนเหงียนแทงบิ่งห์และผู้กำกับคือศิลปินยอดเยี่ยมเจิ่นมิงห์หงอก ที่สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของประธานโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความผูกพันใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งสามารถเข้าถึงหัวใจของผู้ชมและได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก
ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “เวียดนาม: 30 วันในไซ่ง่อน” มุมมองใหม่เกี่ยวกับชัยชนะวันที่ 30 เมษายน

ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “เวียดนาม: 30 วันในไซ่ง่อน” มุมมองใหม่เกี่ยวกับชัยชนะวันที่ 30 เมษายน

(VOVWORLD) - วันปลดปล่อยภาคใต้ รวมประเทศเป็นเอกภาพ 30 เมษายนปี 1975 คือเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เวียดนาม และโดยสร้างเป็นแรงบัลดารใจให้นักเขียน นักดนตรีสร้างสรรค์ผลงานพิเศษที่กลายเป็นอมาตะทั้งในดนตรี วรรณกรรม ละครเวทีและภาพยนตร์ แต่เมื่อเร็วๆนี้ ภาพยนตร์เรื่อง “เวียดนาม...
หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆในเวียดนาม ชายคาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ

หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆในเวียดนาม ชายคาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ

(VOVWORLD) -หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆในเวียดนามที่ ด่งโม อำเภอเซินเตย กรุงฮานอยเป็นสถานที่อนุรักษ์ และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของ 54 กลุ่มชาติพันธุ์เวียดนาม ซึ่งได้กลายเป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ
พัฒนาการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อของนครเกิ่นเทอในกระบวนการผสมผสาน

พัฒนาการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อของนครเกิ่นเทอในกระบวนการผสมผสาน

(VOVworld) – ปัจจุบันนี้ ที่นครเกิ่นเทอ มีศิลปินร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อที่ประมาณ 1 พันกว่าคน โดยเป็นสมาชิกของสโมสร 170 แห่ง...
เอกลักษณ์เครื่องดนตรีไม้ไผ่ของเวียดนาม

เอกลักษณ์เครื่องดนตรีไม้ไผ่ของเวียดนาม

(VOVworld) – เวียดนามเป็นประเทศที่มีเครื่องดนตรีพื้นเมืองนับร้อยแบบแต่ในเครื่องดนตรีพื้นเมืองเหล่านั้น เครื่องดนตรีที่ทำจากไม้ไผ่ถือเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุด
อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ในชุมชน

อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ในชุมชน

(VOVworld) – เมื่อเร็วๆนี้ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้มอบหนังสือรับรองความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนเวียดนามเท่านั้นหากยังเป็นการยืนยันถึงคุณค่าของมรดกดังกล่าวอีกด้วย
เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านหนังสือในชุมชน

เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านหนังสือในชุมชน

(VOVworld) – ในเวลาที่ผ่านมา การจัดงานแสดงหนังสือและถนนหนังสือเป็นประจำได้ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมการอ่านหนังสือในชุมชน โดยวันที่ 21 เมษายนได้ถูกเลือกให้เป็นวันอ่านหนังสือประจำปี ซึ่งได้กลายเป็นวันงานสำหรับผู้รักหนังสือทุกคน
โครงการ “หนังสือดี” ช่วยเสริมสร้างความรู้ให้ชุมชน

โครงการ “หนังสือดี” ช่วยเสริมสร้างความรู้ให้ชุมชน

(VOVworld) – หลังการปฏิบัติมาเป็นเวลา 10 นับตั้งแต่ปี 2007 โครงการ “หนังสือดี” ได้เลือกหนังสือดีๆที่มีเนื้อหาหลากหลายมาแนะนำให้แก่ผู้อ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและความรู้ในหมู่ประชาชน
ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์อย่างสมบูรณ์

ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์อย่างสมบูรณ์

(VOVworld) – พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บรักษาและส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ โดยในหลายปีที่ผ่านมา รัฐและสังคมได้ให้ความสนใจต่องานนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งได้ช่วยยกระดับชีวิตทางวัฒนธรรมและจิตใจให้แก่ประชาชนและดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น
อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมพร้อมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมพร้อมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVworld) – เวียดนามมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานพร้อมมี 54 กลุ่มชาติพันธุ์ ทำให้วัฒนธรรมมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมคือส่วนงานที่เวียดนามให้ความสำคัญและปฏิบัติควบคู่กับยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่เวียดนามผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึก
พิพิธภัณฑ์ดั๊กลั๊ก อนุรักษ์วัฒนธรมไตยเงวียน

พิพิธภัณฑ์ดั๊กลั๊ก อนุรักษ์วัฒนธรมไตยเงวียน

(VOVworld) – พิพิธภัณฑ์ดั๊กลั๊กตั้งอยู่ในใจกลางนครบวนมาถวด เป็นสถานที่ จัดแสดงและแนะนำประวัติศาสตร์การพัฒนา   เอกลักษณ์วัฒนธรรม   ชีวิตประจำวันและธรรมชาติอันสดใสของเขตที่ราบสูงไตยเงวียนที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
อนุรักษ์คุณค่าของวัฒนธรรมเวียดนามผ่านเทศกาลพื้นเมือง

อนุรักษ์คุณค่าของวัฒนธรรมเวียดนามผ่านเทศกาลพื้นเมือง

(VOVworld) – เวียดนามเป็นประเทศที่มีเทศกาลพื้นเมืองหลากหลาย โดยเฉพาะในช่วงวสันต์ฤดูเป็นช่วงที่ทุกท้องถิ่นต่างจัดงานเทศกาลเพื่อต้อนรับปีใหม่ ซึ่งประชาชนได้กลายเป็นปัจจัยหลักเพื่อความสำเร็จของเทศกาลต่างๆ
ปลูกฝังความรักกวีให้แก่เด็ก

ปลูกฝังความรักกวีให้แก่เด็ก

(VOVworld) - วันกลอนกวีเวียดนามครั้งที่ 15 ณ วันเมี๊ยว – ก๊วกตื๋อย้าม กรุงฮานอยได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา...
เอกลักษณ์วัฒนธรรมการเชิดหุ่นกระบอกน้ำในหมู่บ้านด่าวถูก อำเภอดงแอง กรุงฮานอย

เอกลักษณ์วัฒนธรรมการเชิดหุ่นกระบอกน้ำในหมู่บ้านด่าวถูก อำเภอดงแอง กรุงฮานอย

(VOVworld) – ในวัฒนธรรมพื้นเมืองเวียดนาม ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำสามารถดึงดูดใจผู้ชมทุกเพศทุกวัยเนื่องจากเป็นการแสดงที่สนุกสนานและตลกที่เนื้อเรื่องมีความผูกพันกับชีวิตประจำวันของเกษตรกรเวียดนาม โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ประเพณี ผู้ที่รักศิลปะประเภทนี้จากทั่วสารทิศได้หลั่งไหลกันมาชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำที่หมู่บ้านด่าวถูก อำเภอดงแอง กรุงฮานอย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการแสดงหุ่นกระบอกน้ำทั้งในและต่างประเทศ
ถนนหนังสือ – ถนนแห่งวสันต์ฤดู

ถนนหนังสือ – ถนนแห่งวสันต์ฤดู

(VOVworld) –ในใจกลางนครโฮจิมินห์มีถนนสายหนึ่งขายหนังสือเต็มสองข้างทาง นั่นคือถนนเหงียนวันบิ่งห์หรือที่เรียกกันติดปากว่าถนนหนังสือนครโฮจิมินห์ เพราะเป็นสถานที่ขายหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเป็นจุดนัดพบของผู้ที่ชอบอ่านหนังสือ ต่อไปนี้ขอเชิญท่านแวะเที่ยวถนนสายพิเศษนี้นะคะ
ยืนยันเอกลักษณ์วัฒนธรรมเวียดนามในกระแสวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

ยืนยันเอกลักษณ์วัฒนธรรมเวียดนามในกระแสวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

(VOVworld)- เอกลักษณ์วัฒนธรรมเวียดนามส่วนหนึ่งได้สะท้อนผ่านมรดกวัฒนธรรมที่ยูเนสโก้ได้รับรองเป็นมรดกโลก อันเป็นการช่วยเผยแพร่คุณค่าวัฒนธรรมเวียดนามไปทั่วโลกในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกของเวียดนาม
ฟื้นฟูความนิยมซื้อภาพวันตรุษเต๊ตของคนเวียดนาม

ฟื้นฟูความนิยมซื้อภาพวันตรุษเต๊ตของคนเวียดนาม

(VOVworld) – เมื่อก่อนนี้ เมื่อถึงตรุษเต๊ต ในบ้านของชาวเวียดนามจะมีอย่างหนึ่งที่ขาดมิได้คือภาพวันตรุษเต๊ต ซึ่งอาจจะเป็นภาพนักษัตร ดอกไม้หรือตัวอักษรมงคลพร้อมคำอวยพร คำกลอนคู่ที่เป็นศิริมงคลในวันตรุษเต๊ต ซึ่งแม้จะถูกหลงลืมไปบ้างตามกาลเวลาแต่เมื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้น คนเราก็ได้กลับมาให้ความสนใจกับการพัฒนาชีวิตและศิลปะมากขึ้น...
สืบสานนาฎศิลป์พื้นเมืองจากอดีตสู่ความเป็นมืออาชีพ

สืบสานนาฎศิลป์พื้นเมืองจากอดีตสู่ความเป็นมืออาชีพ

(VOVworld) – คลังนาฎศิลป์พื้นเมืองของชนกลุ่มน้อย 53 เผ่าในเวียดนามมีความหลากหลายและได้สร้างเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมเวียดนาม โดยเฉพาะในยุคแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกนั้น ความเป็นเอกลักษณ์แห่งศิลปะพื้นเมืองก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินเวียดนามหลายคนได้สืบสานและพัฒนาให้มีพลังชีวิตใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ