กิจกรรมวันวิสาขบูชาสะท้อนให้เห็นถึงเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนา

(VOVWORLD) - ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ประชาชน พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาปี พ.ศ 2562 อย่างคึกคัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม

กิจกรรมวันวิสาขบูชาสะท้อนให้เห็นถึงเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนา - ảnh 1 พิธีปล่อยลูกโป่งและนกพิราบเพื่อสันติภาพ ณ วัดกว๊านซื้อ

ในโอกาสวันวิสาขบูชาปี พ.ศ 2562 วัดทุกแห่งในท้องถิ่นต่างๆของเวียดนาม เช่น กรุงฮานอย เมืองเว้และนครโฮจิมินห์ต่างได้รับการตกแต่งด้วยโคมไฟ ดอกไม้และมีการประกอบศาสนกิจอย่างคึกคัก

สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาพุทธศาสนาเวียดนามในทุกด้าน

พุทธศาสนิกชนเวียดนามหลายล้านคนทั้งภายในและต่างประเทศได้เข้าร่วมพิธีจุดธูป พิธีสรงน้ำพระ พิธีสวดมนต์เพื่อขอพรให้โลกมีสันติภาพ รวมทั้งกิจกรรมการกุศลต่างๆ ซึ่งสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน อย่าง คุณลุง เจิ่นหงอกหั่ง อายุ 73ปีและคุณป้า เลถิหง่า อายุ 86ปีที่เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาที่วัดกว๊านซื้อในกรุงฮานอย ความสำเร็จของการประชุมใหญ่ผู้แทนพุทธสมาคมเวียดนามทั่วประเทศครั้งที่ 8แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่เข้มแข็งของพุทธศาสนาในเวียดนาม

“ปีนี้ การประชุมใหญ่ผู้แทนพุทธสมาคมเวียดนามทั่วประเทศครั้งที่ 8ได้ประสบความสำเร็จ สองคือเวียดนามกำลังอยู่ในช่วงที่มีโอกาสดีในทุกด้าน โดยเฉพาะบรรดาผู้นำพรรคและรัฐให้ความสนใจต่อพุทธศาสนามากขึ้น”

“การจัดงานวันวิสาขบูชาที่วัดกว๊านซื้อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเพราะรัฐ ทางวัดฯ รวมถึงพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาวัดให้นับวันสวยงามมากขึ้น ทำให้เรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง”

นับเป็นครั้งแรกที่พุทธสมาคมเวียดนามมีสาขาใน 63 จังหวัดและนครทั่วประเทศ อีกทั้งขยายกิจกรรมไปยังเขตชายแดน เกาะแก่งและทวีปแอฟริกา ระบบโรงเรียนสถาบันการศึกษาด้านศาสนา การพิมพ์จำหน่ายหนังสือสอนพระพุทธศาสนาและการก่อสร้างวัดต่างๆนับวันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสร้างความดีใจให้แก่พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน

กิจกรรมวันวิสาขบูชาสะท้อนให้เห็นถึงเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนา - ảnh 2ภาพสะพานเจื่องเตี่ยนในเมืองเว้ในโอกาสวันวิสาขบูชา

การสะท้อนให้เห็นถึงเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนา

วันวิสาขบูชาไม่เพียงแต่เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนเวียดนามกว่า 10 ล้านคนเท่านั้น หากยังเป็นกิจกรรมวัฒนธรรมของประชาชาติอีกด้วย ซึ่งก็เหมือนกับวันวิสาขบูชาปีก่อนๆ กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีนี้ดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศที่ศักสิทธิ์และความสนใจของพรรคและรัฐต่อพุทธศาสนา โดยทางการปกครองทุกระดับได้เดินทางไปเยี่ยมและอวยพรพุทธสมาคม ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและการเดินพร้อมกันระหว่างพุทธศานากับประชาชาติ นาย ทิกมิงคิก ชาวพุทธในจังหวัดกว๋างนิงได้เผยว่า“ในสัปดาห์วิสาขบูชา ทางการปกครองและหน่วยงานทุกระดับของจังหวัดฯได้อำนวยความสะดวกให้แก่การฉลองงานวันวิสาขบูชาและการพบปะสังสรรค์ระหว่างพุทธศาสนิกชนกับวัดต่างๆ ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับหลักพระธรรมคำสอนต่างๆ”

จากการประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนแสดงให้เห็นถึงนโยบายให้ความเคารพเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาของรัฐเวียดนาม พระมหาเถระ ทิกดึ๊กเถี่ยน รองประธานและเลขาธิการสภาบริหารพุทธสมาคมเวียดนามได้เผยว่า“กิจกรรมวันวิสาขบูชาได้รับการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลอด 2พันปีในเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสรีภาพในการนับถือศานาในเวียดนามและไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “การไม่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา” ส่วนการประกอบศาสนากิจก็ดำเนินไปอย่างเสรี”

ถ้าหากไม่มีนโยบายที่อำนวยความสะดวกให้แก่การประกอบศาสนกิจจากพรรคและรัฐ ศาสนาต่างๆ รวมถึงพุทธศาสนาก็ไม่สามารถพัฒนาอย่างเข้มแข็งเหมือนในปัจจุบัน โดยกฎหมายความเลื่อมใสและศาสนาของเวียดนามที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ได้สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาของศาสนาต่างๆ โดยเฉพาะพุทธศาสนา จนถึงปัจจุบัน เวียดนามมีศาสนา 13 ศาสนา มี 36 องค์กรศาสนา รวมสมาชิก 24ล้านคน ผู้ที่มีสมณศักดิ์กว่า 8หมื่นคน ตลอดจนมีโรงเรียนฝึกอบรมด้านศาสนา 46แห่งและศาสนสถานที่มั่นคงสวยงามกว่า 2หมื่น 5พันแห่ง ทั้งนี้และทั้งนั้นแสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนากำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็งในเวียดนาม เสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนามเป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองจากประชาคมระหว่างประเทศและเป็นสิ่งที่ไม่อาจบิดเบือน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด